โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

“ธณิกานต์” จับมือ ‘Arkki’ มอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน

,

“ธณิกานต์” จับมือ ‘Arkki’ มอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน นำร่องหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต และที่ปรึกษาหัวหน้าภาคด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตนเองในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน: Active Tech Citizens ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 รุ่น เห็นว่า การเพิ่มองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการเวิร์คช้อป เป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็ก มีความรู้ ความสามารถ รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รวมถึงรู้จักศักยภาพและความชอบของตัวเองจะทำให้พวกเขาให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผลงานที่ถูกคัดเลือกเพื่อฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงยังเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของโครงการ Active Tech Citizens คือการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี หรือทักษะดิจิทัล สร้างสรรค์อาชีพใหม่ๆได้ตามความถนัดของตนเอง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จับมือกับ “อาร์คกิ” (Arkki) ผู้ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ชั้นนำระดับโลกจากกระทรวงศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกจัดว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ยกระดับกระบวนการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเด็กไทย โดยเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพื่อจะเติบโตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ดังนั้นจึงขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ที่นำองค์ความรู้และหลักสูตรการศึกษาแห่งโลกอนาคต Creative Education ดึงศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Creative and Innovative Mindset) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เยาวชนทั่วโลกไม่โดนแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า เมื่อได้ดำเนินโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จในโรงเรียนต่างๆ ของเขตบางซื่อ-ดุสิตแล้ว จะมีการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวในการเรียนของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นของขวัญวันเด็กที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยแล้วยังเป็นการทำงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2565

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.

,

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.สตรี ผู้เปราะบางพื้นที่บางซื่อ ดุสิต

ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา “ส.ส. อุ๋ม” ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้เปราะบาง รวมปัญหาปากท้องของประชาชน และด้านสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน ภายใต้ 5 นโยบาย และโครงการเด่นๆ ดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัยของผู้หญิง “การแก้ไขกฎหมายประเด็นการยุติการตั้งครรภ์” ในมาตรา 301 และ 305 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้หญิงโดยตรง
2. นโยบาย Safety Zone เปิดไฟให้สตรี เพิ่มความปลอดภัยของคนในชุมชน ประเด็นหลักในข้อหารือ ที่สภาผู้แทนราษฎรเรื่อง “ปัญหาไฟฟ้าส่องแสงสว่า” ที่ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมในที่มืด ที่เปลี่ยวได้
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงบ้านและสภาพที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว หญิงชรายากไร้ในชุมชน ขับเคลื่อนใการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ การดูแลจากภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม
4. โครงการ Rice Up Thailand ส่งมอบข้าวสาร 10 ตัน เพื่อชาวบางซื่อ-ดุสิต อิ่มท้อง อิ่มใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน ในยามที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก เรื่องปากท้องถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือดูแลให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่สามารถ
5. โครงการ ศูนย์ปันน้ำใจร่วมใจต้านโควิด เป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ถัง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน และถุงยังชีพ แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องกักตัว หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2565 “ส.ส. อุ๋ม” ยังคงมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมผลักดันและเดินหน้านโยบายและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ที่ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหล่ และจะก้าวไปด้วยกันในปี 2565 นี้

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

“ส.ส.ธณิกานต์” หนุนโครงการ ”เปิดไฟให้สตรี” ลดอาชญากรรม-อุบัติเหตุ

,

“ส.ส.ธณิกานต์”หนุนโครงการ”เปิดไฟให้สตรี” ลดอาชญากรรม-อุบัติเหตุ สร้างสังคมปลอดภัย

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าโครงการ ‘เปิดไฟให้สตรี’ หนึ่งในแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด Women Homeland Security ที่ผลักดันเรื่องความปลอดภัยสตรี เพื่อนำไปสู่หลายๆ กิจกรรมในการป้องกันดูแลสวัสดิภาพสตรี ลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในการสร้างสังคมปลอดภัยแบบยั่งยืน

“ขอบคุณการไฟฟ้าฯ ที่เร่งแก้ไขไฟที่ดับ ตามจุดที่ทีมงานได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องในพื้นที่เขตบางซื่และเขตดุสิต
ขอบคุณเครือข่ายภาคเอกชนและกลุ่มเพื่อนๆ ที่ร่วมกันมอบ Smart Solar Light เพิ่มความปลอดภัยแก่ชุมชนที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมนำเสนอไอเดีย สร้างสังคมปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ได้ที่ FB page อุ๋ม ธณิกานต์ หรือ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) หรือ โทร. 065-694-2245

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสอุ๋ม
#ผู้หญิงปลอดภัย
#ทุกคนในสังคมปลอดภัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา “ส่งเสริมทักษะกีฬา”ต้านยาเสพติด

,

“ส.ส.ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ลุยโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” ต้านยาเสพติด

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” มุ่งพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการจัดการดูแลอารมณ์ตนเอง เพื่อตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

“ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเขตบางซื่อและเขตดุสิต ได้ฝึกฝนตามความถนัดหรือความสนใจ”

ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนที่อาศัยในเขตบางซื่อ-ดุสิต ที่ต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง หรือ แจ้งมาได้ที่ FB page อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ หรือ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) เพื่อเป็นกระบอกเสียงและช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสอุ๋ม
#ส่งเสริมทักษะกีฬา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

ส.ส. กรณิศ เสนอ การไฟฟ้าเบรกเพิ่มค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. – เม.ย. ปี 65

, ,

ส.ส. กรณิศ เสนอ การไฟฟ้าเบรกเพิ่มค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. – เม.ย. ปี 65 วอนลดค่าใช้จ่ายปชช. หลังเจอผลกระทบโควิดยาว 2 ปี รายได้ลด – ตกงาน

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็น หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2565 ด้วยสภาวะที่ประชาชนต้องแบกรับภาระจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ ขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิม แม้ว่ารัฐบาลออกจะมาตรการช่วยเหลือ แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และจากการที่คณะกรรมการกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2565 โดยเรียกเก็บ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บจากประชาชนอยู่ 3.78 บาทต่อหน่วย เพิ่มถึง 4.63 % จากงวดปัจจุบันอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย การขึ้นค่าไฟฟ้า ในภาวะยากลำบาก เช่นนี้ ในฐานะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีผลการดำเนินงานที่ดี ในแต่ละปี จึงมีความต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน ในสภาวะที่ได้รับผลกระทบอยู่

ทั้งนี้ จะมีสาเหตุในหลายปัจจัยที่เข้าใจได้ว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น มาจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนตัว การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ พลังงานน้ำลดลงตามฤดูกาล การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ตามแผนที่โรงไฟฟ้าต้องถูกปลดออกจากระบบ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำให้การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงราคาต่ำลดลง รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลก ดังนั้นในสภาวะเช่นนี้ ขอให้การไฟฟ้าพิจารณาปรับลดราคาค่าไฟฟ้าให้อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

“ธณิกานต์” ขอบคุณ “บิ๊กป้อม” เห็นความสำคัญปัญหาเด็ก-สตรี ตั้งเป็นที่ปรึกษาฯ

, ,

“ธณิกานต์” ขอบคุณ “บิ๊กป้อม” เห็นความสำคัญปัญหาเด็ก-สตรี ตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภาค ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. เขตบางซื่อ-ดุสิต ลงพื้นที่ขับเคลื่อนดูแลด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี หลังได้รับมอบหมายและโอกาสจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าภาค ด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคและหัวหน้าภาค ที่เห็นความสามารถและให้ความไว้วางใจ มอบหมายตำแหน่งเพิ่ม เพื่อเป็นตัวแทนในการรับฟังและร่วมผลักดันนโยบายด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยระบุว่า ปัจจัยสี่ ต้องเป็นสวัสดิการในระดับนโยบายชาติที่เข้าถึงได้จริง ตนพร้อมผลักดันดูแลเยาวชนและสตรี ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ โดยเฉพาะด้านสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม-เข้าถึง-ทันที

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย (กลุ่มเปราะบาง) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จากสภาพที่อยู่อาศัยผุพัง หลังคารั่ว สัตว์มีพิษหรือโจรผู้ร้ายอาจเข้ามาได้ สามารถส่งรูปสภาพความเดือดร้อนและติดต่อได้ที่ FB page อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ หรือ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้า) เพื่อเป็นกระบอกเสียงและผลักดันให้ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564