โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.สตรี ผู้เปราะบางพื้นที่บางซื่อ ดุสิต

ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา “ส.ส. อุ๋ม” ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้เปราะบาง รวมปัญหาปากท้องของประชาชน และด้านสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน ภายใต้ 5 นโยบาย และโครงการเด่นๆ ดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัยของผู้หญิง “การแก้ไขกฎหมายประเด็นการยุติการตั้งครรภ์” ในมาตรา 301 และ 305 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้หญิงโดยตรง
2. นโยบาย Safety Zone เปิดไฟให้สตรี เพิ่มความปลอดภัยของคนในชุมชน ประเด็นหลักในข้อหารือ ที่สภาผู้แทนราษฎรเรื่อง “ปัญหาไฟฟ้าส่องแสงสว่า” ที่ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมในที่มืด ที่เปลี่ยวได้
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงบ้านและสภาพที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว หญิงชรายากไร้ในชุมชน ขับเคลื่อนใการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ การดูแลจากภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม
4. โครงการ Rice Up Thailand ส่งมอบข้าวสาร 10 ตัน เพื่อชาวบางซื่อ-ดุสิต อิ่มท้อง อิ่มใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน ในยามที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก เรื่องปากท้องถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือดูแลให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่สามารถ
5. โครงการ ศูนย์ปันน้ำใจร่วมใจต้านโควิด เป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ถัง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน และถุงยังชีพ แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องกักตัว หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2565 “ส.ส. อุ๋ม” ยังคงมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมผลักดันและเดินหน้านโยบายและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ที่ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหล่ และจะก้าวไปด้วยกันในปี 2565 นี้

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

" ,