โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส ชวน ชูจันทร์

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ให้กำลังใจนักแสดงพื้นบ้าน ลงแข่งขันเวทีนานาชาติ

,

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ให้กำลังใจนักแสดงพื้นบ้าน ลงแข่งขันเวทีนานาชาติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ชวน ชูจันทร์ พปชร.บัญชีรายชื่อ” ในฐานะคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่าย “รักษ์ไทย” นำตัวแทนคณะนักแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (Folk Performing Arts) เข้าพบ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติรอบสุดท้าย (Final Round World Championship 2022) ในนามตัวแทนประเทศไทย ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

การเข้าพบรัฐมนตรีในในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักแสดงศิลปะพื้นบ้าน ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติรอบสุดท้าย ซึ่งถือเป็นการสืบสานและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถาบันจัดการน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ พร้อมเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเกษตรกร

,

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถาบันจัดการน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ พร้อมเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเกษตรกร

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ชวน ชูจันทร์ พปชร. บัญชีรายชื่อ” ร่วมหารือและรับฟังปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้เป็นน้ำต้นทุนสำรองในการอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร ณ สถาบันทรัพยากรน้ำ

พร้อมกันนี้ ส.ส.ชวน ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้าว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในการต่อยอดให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยกินดีอยู่ดีอย่างมีความสุข ณ กรมการข้าว

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน
ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 สิงหาคม 2565

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน

,

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน !!!
“ส.ส.ชวน ชูจันทร์ ส.ส. พปชร.แบบรายชื่อ” พร้อมด้วย “ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร พปชร.กทม.” และ “ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ ที่ปรึกษา ส.ส.” ร่วมประชุมยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ด-Clean Food Good Taste ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารในมิติวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยประจำชุมชน หลังฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
#ชวนชูจันทร์
#จักรพันธ์พรนิมิตร
#บุณณดาสุปิยพันธุ์
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565