โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 6 มกราคม 2023

“ส.ส.ชวน” พปชร. เสนอรัฐดึง อปท. จัดการระบบน้ำชุมชน ชี้ปริมาณน้ำในไทยไม่ขาดแคลนย้ำอยู่ที่การบริหารจัดการน

,

“ส.ส.ชวน” พปชร. เสนอรัฐดึง อปท. จัดการระบบน้ำชุมชน
ชี้ปริมาณน้ำในไทยไม่ขาดแคลนย้ำอยู่ที่การบริหารจัดการน

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการโอนภารกิจ บทบาทด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ข้อมูลพบว่า ประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่เพาะปลูก ตัวอย่างเช่น พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ใน 1 ปีใช้น้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาในพื้นที่ 1 ไร่ ใน 1 ปี จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีพื้นที่ไหนของประเทศไทยเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำมากกว่า เพราะทุกวันนี้แนวทางจัดการน้ำทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การจัดการน้ำระดับชุมชนได้ผลดีกว่าการจัดการแบบระบบใหญ่

ทั้งนี้ตนได้เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีบทบาทและรับหน้าที่บริการจัดการน้ำในชุมชน เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน โดยทำงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลน้ำ รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ลุ่มก็สร้างเป็นผังน้ำชุมชน โดยประสานกับเจ้าของที่ดินเพื่อสร้างเป็นบ่อน้ำ และชดเชยเงินให้กับเจ้าของที่เหมือนกับโครงการขายไฟฟ้าของภาครัฐ ซึ่งตรงนี้สามารถทำได้เลยและเร็วกว่าระบบอื่นๆ ซึ่งต้องใช้เวลานาน

ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทย คือ การจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆ ที่หน่วยงานเดิมไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งตรงนี้ตนมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดวิธี เพราะการเพิ่มหน่วยงานราชการขึ้นมาแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ เพราะหน่วยงานที่มีอยู่นั้นมองว่าเพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน ดังนั้น จะต้องตั้งโจทย์ให้ถูกแล้วแก้ปัญหาให้เร็ว เพราะแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นปัจจัยเบื้องต้นของภาคการเกษตรกร ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือผลผลิตที่ดีขึ้น

“การทำแหล่งน้ำชุมชนเป็นเรื่องสำคัญ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่สามารถทำได้ อยู่ที่ว่าให้ทำระดับไหน ไปศึกษาและทำได้เลยเรามีประสบการณ์มาแล้ว ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มหน่วยงานราชการมันก็เหมือนวัวพันหลักไปเรื่อยๆ แล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านได้”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ชวนชูจันทร์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 มกราคม 2566