โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 26 มกราคม 2023

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง

,

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมที่ดิน ถึงปัญหาการออกโฉนดที่ดินน้ำ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งประชาชนอาศัยกันมาหลายช่วงอายุคน โดยช่วยเร่งพิจารณาหาข้อสรุปให้พี่น้องประชาชนด้วย เพราะโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นหลักประกัน และความมั่นคงในชีวิต

นอกจากนี้ ยังขอให้กรมประมงได้ทำการเยียวยาพี่น้องประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการ RUU ของรัฐ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะมากน้อยอย่างไร ก็ขอให้ดำเนินการให้เขาได้มีกำลังใจบ้าง ตนเคยพูดผ่านสภาไปหลายครั้งแล้ว ขอให้ทุกท่านเห็นใจพี่น้องประมงพื้นบ้าน เพราะตนเป็นลูกหลานชาวประมงเข้าใจความทุกข์ร้อนดี

ร้อยเอกจองชัย ยังขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง อบจ.ชลบุรี และเทศบาลเมืองชลบุรีประสานงานทำงบประมาณร่วมกัน เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้กลับมายิ่งใหญ่สวยงาม สร้างรายได้กับจังหวัด เพราะจะเป็นทั้ง landmark แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดการแข่งขัน และออกกำลังกาย ให้สมกับคำว่า เมืองชลคนกีฬา

ทั้งนี้ ยังขอให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ช่วยอนุมัติโครงการดังต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาจราจรปัญหาจุดกลับรถบ้านเก่าพานทอง โดยขอให้ทำสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟ และขยายผิวจราจรบริเวณทางรถไฟครับปัญหาจราจร 4 เลน รวมถึงขอให้สร้างสะพานต่างระดับ หรืออุโมงค์ลอดข้ามแยก และทำการขยายช่องทางการจราจรให้กว้างขึ้น

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 มกราคม 2566

“ส.ส.วลัยพร” แนะหน่วยงานรัฐเร่งวางแผนดูแลผู้สูงอายุทั่วหน้า บริหารกำลังคนเข้าดูแลคุณภาพชีวิตมากกว่าการแจกเงินสวัสดิการ

,

“ส.ส.วลัยพร” แนะหน่วยงานรัฐเร่งวางแผนดูแลผู้สูงอายุทั่วหน้า บริหารกำลังคนเข้าดูแลคุณภาพชีวิตมากกว่าการแจกเงินสวัสดิการ

นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ว่าควรให้ความสำคัญมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดสรรสวัสดิการรายเดือน เป็นตัวเงินเท่านั้น เนื่องจากเงินสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ผู้สูงอายุยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าไม่ถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลด้านสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้ชีวิตในสังคมและความรู้สึกภูมิใจนั้น ตนเองได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการยกเข้าสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยร่วมพัฒนาสังคม ประเทศไปด้วยกันได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน จำนวนคนประเภทผู้สูงอายุ เพื่อการวางแผนกำลังคน และกำลังของประเทศ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะมีความสำคัญ เพื่อนำมาออกแบบการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างหลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

“เรื่องของการหารายได้ให้กับผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมผู้สูงอายุ ไม่ต้องรอให้มีการลงทะเบียน แต่สามารถใช้ช่องทางผ่าน อสม.หรือ อปพร.ได้เลย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของมิติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ จะช่วยยกระดับ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากยิ่งขึ้น เราอยากเห็นผู้สูงอายุยิ้มได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #วลัยพรรัตนเศรษฐ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 มกราคม 2566