โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 16 มกราคม 2023

คลื่นชาวพะเยา คึกคักแห่รับ’พล.อ.ประวิตร’ จัดสรรที่ทำกินเร่งฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำกว๊านพะเยา

,

คลื่นชาวพะเยา คึกคักแห่รับ’พล.อ.ประวิตร’
จัดสรรที่ทำกินเร่งฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำกว๊านพะเยา

วันที่ 16 มกราคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จ. พะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพล.อ.ประวิตร และคณะเดินทางเพื่อสักการะ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีประชาชนมาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก และได้เข้าประชุมหารือกับ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัด และการพัฒนา ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำกว๊านพะเยา

ทั้งนี้ ยังได้เป็นประธานพิธีมอบเอกสาร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกรที่มีฐานะยากจนได้กล่าว ขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่ผ่านผลักดันการหาที่ทำกินให้ประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการประกอบอาชีพ มีรายได้มั่นคง ยังชื่นชมท่านเป็นคนใจดี เป็นกันเองใกล้ชิดติดดิน ไม่ถือตัว และมีความจริงใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย จนเป็นผลสำเร็จ ที่ผ่านมายังไม่มีใครทำได้นอกจากท่าน การแก้ภัยแล้งก็ได้ผลดี ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดปี ยอมรับท่านมีภาวะผู้นำ ทำงานได้ผลรวดเร็ว โดนใจชาวบ้านแท้จริง จึงมีความประทับใจที่อยากจะสนับสนุนให้ท่าน เป็นนายกฯคนต่อไป ในการเลือกตั้งสมัยหน้า

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโครงการขุดลอก”กว๊านพะเยา” อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อตรวจติดตาม ความก้าวหน้าโครงการที่ได้เคยสั่งการไปแล้ว ทั้งนี้ได้รับรายงานจากกรมชลประทาน และกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการว่า มีความคืบหน้าไปมาก ตามแผนงาน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กรมชลประทานให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี67 พร้อมเร่งก่อสร้าง ทำนบดิน ลาดยางความยาว 1.3 ก.ม. รองรับการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา และสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการทางการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ มากกว่า 150,000 ครัวเรือน บรรเทาพื้นที่อุทกภัย ได้มากถึง31,776 ไร่


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 มกราคม 2566

พล.อ.ประวิตร’ ปลื้มแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบหน้าลำปาง-พะเยา เร่งคุมเข้มยาเสพติด ลดปัญหาฝุ่นภาคเหนือเพิ่มคุณภาพชีวิต

,

พล.อ.ประวิตร’ ปลื้มแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบหน้าลำปาง-พะเยา
เร่งคุมเข้มยาเสพติด ลดปัญหาฝุ่นภาคเหนือเพิ่มคุณภาพชีวิต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางขึ้นเหนือ จว.พะเยาและลำปาง ติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกิน และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ผวจ.พะเยา และลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลากลาง จว.ลำปาง ภาพรวมพื้นที่ภาคเหนือ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด จากการเป็นศูนย์กลางชุมทางภาคเหนือ และความคืบหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกป่าสงวนและเขตอุทยาน ซึ่งมอบให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร’ กล่าวพอใจ คทช.ลำปาง ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความคืบหน้าใน 27 พื้นที่ กว่า 58,000 ไร่ รวม 14,366 แปลง สามารถให้ประชาชนทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนและจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในเขตป่าโดยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ถึง 14,366 ราย โดยย้ำขอให้ ทส.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิม และให้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและการเข้าถึงแหล่งทุน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เร่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทุกภาคทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร’ ยังได้ย้ำ ขอให้เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5 ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยกำชับฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและสถานประกอบการชุมชน และที่มีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยให้พิจารณา ขับเคลื่อนความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชนและจูงใจการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ตำรวจ ต้องลงพื้นที่กระจายทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองต่อเนื่องกันไป โดยให้รับฟังการประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะๆ

ต่อจากนั้น รอง นรม.ได้เดินทางไป อ.แม่เมาะ มอบหนังสืออนุญาตหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแม่โป่งกว่า 1,200 ไร่ และมอบสุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินแปลงรวมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 มกราคม 2566