โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 5 มกราคม 2023

“ส.ส.สมุทรปราการ” ขอจัดสรรงบสร้างเรือนนอนให้นักโทษชั้นดีเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจในโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง

,

“ส.ส.สมุทรปราการ” ขอจัดสรรงบสร้างเรือนนอนให้นักโทษชั้นดีเยี่ยม
สร้างขวัญกำลังใจในโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงการก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เนื่องจากนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ที่จะตอบโจทย์ผู้ต้องขังและพื้นที่ก็สมุทรปราการ ซึ่งเราได้คัดนักโทษชั้นดีเยี่ยมออกมาทำงานในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 400 คน แต่ยังขาดสถานที่ในเรื่องของอาคารเรือนนอน โดยจะใช้งบประมาณ 29.7 ล้านบาท โดยสถานที่ของเรือนจำกลางสมุทรปราการก็มีความพร้อมอยู่แล้วจะสร้างนำมาสร้างเรือนนอนได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการจัดการให้กับทางเรือนจำด้วย

“โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้นักโทษเหล่านี้ที่มีความรู้ไปทำงาน ดีกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าว”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ยงยุทธสุวรรณบุตร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566

“ส.ส.เพชรบูรณ์” จี้ “การยาสูบ” เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์

,

“ส.ส.เพชรบูรณ์” จี้ “การยาสูบ” เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์

นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย และกรมสรรพสามิต เนื่องจากชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์คือ พันธุ์เวอร์จิเนีย (Virginia Tobacco) จะมีลักษณะรสอ่อน พันธุ์เบอร์เลย์ (Burley Tabacco) จะมีลักษณะรสฉุน พันธุ์เตอร์กิซ (Turkish Tobacco) ที่ในปีนี้การยาสูบได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ชาวไรยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 3.5 บาทต่อกิโล พันธุ์เตอร์กิซ 2.6 บาทต่อกิโล และพันธุ์เวอร์จิเนีย 6.2 บาทต่อกิโลโดยใช้เงินของการยาสูบเอง แต่ในความเป็นจริง จากที่สำรวจค่าปัจจัยในการผลิตที่สูงขึ้น ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ภาครัฐควรสนับสนุน 7 บาทต่อกิโล พันธุ์เตอร์กิซ 5 บาทต่อกิโล และพันธุ์เวอร์จิเนีย13 บาทต่อกิโล

“ขอฝากไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย และกรมสรรพสามิต ให้ช่วงเร่งรัดขอสนับสนุนงบกลางเป็ยงบประมาณประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อนำมาเติมเต็มสิ่งที่ขาด และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่งประเทศ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จักรัตน์พั้วช่วย
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” เสนอ “มหาดไทย” เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งให้ชาวนครฯ

,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” เสนอ “มหาดไทย” เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งให้ชาวนครฯ

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ 7 แห่ง กินระยะทางกว้าง ประชาชนจำนวนมากประสบความเดือดร้อน เนื่องจากเมื่อปี 2562 ตนกับประชาชนในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายในฤดูน้ำหลากก็จะมีกระแสน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเกิดความเสียหาย ซึ่งตนได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ทัังที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแก้ไขให้โดยด่วน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566