โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผู้เขียน: pprpadmin

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดน

,

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดนสระแก้วที่อยู่ห่างไกล

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมทีมงานลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ของกองทัพบก โดยได้รับการสนับสนุนจาก หจก.นวรรณ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ขาดแคลน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.อ.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ ร.12 พัน. 3 รอ. ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

“ขอขอบคุณคุณกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนตามแนวชายแดนห่างไกลที่ขาดแคลนพาหนะ ซึ่งการมอบจักรยานครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนหนังสือและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น”นายสุรศักดิ์ กล่าว

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. สรวุฒิ”มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัย

,

“ส.ส. สรวุฒิ” มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานรับฟังปัญหาความเดือนร้อนชุมชน

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และผ้าห่ม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง ในพื้นที่ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดหนองปรือเก่า และผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น ต.หนองไผ่แก้ว จัดข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทำบุญต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.ชลบุรี, ส.จ.พฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง, นายกทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์, กำนันจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ผอ.รพ.สต., ผู้บริหารและสมาชิก อ.บ.ต.หนองไผ่แก้ว และ อสม. เข้าร่วมดูแลชาวบ้านในครั้งนี้

“วันนี้ได้จัดหาของมาทำบุญต้อนรับปีใหม่ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องดูแล และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สรวุฒิเนื่องจำนงค์
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

,

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์บ้านท้ายน้ำ

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) และ ส.จ.จักรัตน์ จันทโรทัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ การจัดงานแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 สืบสานอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่บ้าน ณ บ้านในคลอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทั้งนี้ ส.ส.สุรชาติ ยังได้ร่วมการแข่งขันเรือ 4 ฝีพาย และเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 โดยมี นายจักรัตน์ จันทโรทัย ส.จ.เขต 2 อ.บึงนาราง, นายวิรัตน์ สุขเหม กำนัน ต.บึงนาราง, นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนัน ต.ท้ายน้ำ และชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ภายใต้บรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“รมว.ศึกษา” ห่วงความปลอดภัย หวั่นโควิดระบาด สั่งเลื่อนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

,

“รมว.ศึกษา” ห่วงความปลอดภัย หวั่นโควิดระบาด สั่งเลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 รวมถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี2565 โดยนำเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 มกราคม 2565 รูปแบบออนไซต์ ในพื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับส่วนภูมิภาค ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ นั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ศธ. จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ส่วนกลาง และเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทั่วประเทศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

น.ส. ตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากเห็นว่าปลอดภัย ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่หากพื้นที่ใดไม่พร้อมและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจก็ให้เลื่อนไปก่อน ทั้งนี้ ตนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของเด็กทุกคน ซึ่งภายในปีนี้ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นแน่นอน ส่วนจะกำหนดใหม่ว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่ ในรูปแบบใดนั้น เราต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้ามีความเสี่ยงสูงก็ยังจัดไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และผู้ปกครองทุกคน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.

,

“ส.ส. ธณิกานต์เดินหน้า-สานต่อนโยบายตลอดปีเสือ ยกระดับคุณภาพปชช.สตรี ผู้เปราะบางพื้นที่บางซื่อ ดุสิต

ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา “ส.ส. อุ๋ม” ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้เปราะบาง รวมปัญหาปากท้องของประชาชน และด้านสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน ภายใต้ 5 นโยบาย และโครงการเด่นๆ ดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัยของผู้หญิง “การแก้ไขกฎหมายประเด็นการยุติการตั้งครรภ์” ในมาตรา 301 และ 305 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้หญิงโดยตรง
2. นโยบาย Safety Zone เปิดไฟให้สตรี เพิ่มความปลอดภัยของคนในชุมชน ประเด็นหลักในข้อหารือ ที่สภาผู้แทนราษฎรเรื่อง “ปัญหาไฟฟ้าส่องแสงสว่า” ที่ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมในที่มืด ที่เปลี่ยวได้
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงบ้านและสภาพที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว หญิงชรายากไร้ในชุมชน ขับเคลื่อนใการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ การดูแลจากภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม
4. โครงการ Rice Up Thailand ส่งมอบข้าวสาร 10 ตัน เพื่อชาวบางซื่อ-ดุสิต อิ่มท้อง อิ่มใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน ในยามที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก เรื่องปากท้องถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือดูแลให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่สามารถ
5. โครงการ ศูนย์ปันน้ำใจร่วมใจต้านโควิด เป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ถัง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน และถุงยังชีพ แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องกักตัว หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2565 “ส.ส. อุ๋ม” ยังคงมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมผลักดันและเดินหน้านโยบายและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ที่ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหล่ และจะก้าวไปด้วยกันในปี 2565 นี้

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

“ส.ส. จักรพันธ์” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งผู้ป่วยรักษาตัวสกัดกั้นโควิด-19

,

“ส.ส. จักรพันธ์” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งผู้ป่วยรักษาตัวสกัดกั้นโควิด-19

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคพลังประชารัฐ ประสานงานส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกน้อย เพื่อเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (คนไทย คนต่างชาติ สามารถเข้ารักษาตัวได้ทุกท่าน) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวของอาหารแห้งต่างๆ ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำการกักตัวอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ประสานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.พันธ์ศักดิ์ และ ม.บ้านแก้ว จรัญฯ 35 ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยความดูแล ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด งานสภาเต็มที่ งานพื้นที่เต็มร้อย”

#จักรพันธ์พรนิมิตร
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

“ส.ส. เกษม” ส่งทีมงานพปปะให้กำลังใจผู้กักตัวโควิด-19 มอบถุงยังชีพ

,

“ส.ส. เกษม” ส่งทีมงานพปปะให้กำลังใจผู้กักตัวโควิด-19 มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 4 ชุมชน เมืองโคราช

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ตัวแทนและทีมงาน ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงจากโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนหนองไผ่ล้อม, ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา, ชุมชนท่าตะโกพัฒนา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้ทีมงาน สอบถามความคิดเห็นและความเดือดร้อน เพื่อนำมาประบปรุงแบล้แก้ไขต่อไป

“ขอขอบคุณทีมงาน ประธานและกรรมการชุมชน ประธาน อสม.และ อสม.ทุกชุมชน ที่ทำงานจิตอาสาอย่างแท้จริง เข้มแข็งมากครับ ด้วยความปรารถนาดี และความห่วงใยจาก ส.ส. พลังประชารัฐ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

#เกษมศุภรานนท์
#สสนครราชสีมา
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

ส.ส. กานต์กนิษฐ์” บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดูแลปชช.

,

ส.ส. กานต์กนิษฐ์”บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดูแลปชช.ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อตลอดปี64

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพระนคร, ป้อมปราบฯ, สัมพันธวงศ์ และดุสิต อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2564ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตรวจคัดกรองโควิดให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่ทั้ง 4 เขต โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ บ.Go Check คัดกรองประมาณ 5,000 ราย

ทั้งนี้ ยังได้ส่งตัวผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล กว่า 300 ราย, มอบอาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ทั้ง 4เขต รวมทั้งสิ้น 28,000 ชุด รวมถึงการมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 300,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสมทบทุน ทั้งอาหาร ถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ มาช่วยกันตลอดทั้งปีนะคะในปีหน้าเราก็จะช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ”

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

“ส.ส. ฐิติภัสร์” ประสาน กฟน.แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยทรัพย์สิน

,

“ส.ส. ฐิติภัสร์” ประสาน กฟน.แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยทรัพย์สินปชช.ลาดพร้าว-วังทองหลาง

นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง ให้ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 16 ดวง บริเวณพื้นที่ซอยลาดพร้าว 96 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง และในพื่นที่บริเวณซอยแสงมั่งมี แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จำนวน 7 ดวง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

“ไฟฟ้าส่องสว่างได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง ที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

#ฐิติภัสร์โชติเดชาชัยนันต์
#สสกรุงเทพ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

“ส.ส. สัญญา”มอบน้ำดื่มจุดบริการปชช. เทศกาลปีใหม่ สร้างกำลังใจผู้เข้าร่วมงาน

,

“ส.ส. สัญญา”มอบน้ำดื่มจุดบริการปชช. เทศกาลปีใหม่ สร้างกำลังใจผู้เข้าร่วมงาน-เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง ณ จุดจัดงานริมน้ำ เทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ในฐานะตัวแทน ส.ส.และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม “หิมาลัย” ให้กับเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ณ จุดบริการประชาชน ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สส นราธิวาส
#พปชร

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

“ส.ส. สัมพันธ์”มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยบ้านนูโระ จ.นราธิวาส

,

“ส.ส. สัมพันธ์”มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยบ้านนูโระ จ.นราธิวาส พร้อมร่วมเปิดแข่งฟุตบอล ต.แม่ดง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหาร และ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่บ้านนูโระ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด งานฟุตบอล “แม่ดงคัพ” โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ณ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และสนับสนุนด้านการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความกระชับสัมพันธ์ภายในชุมชน”

#สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
#สส นราธิวาส
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

“ส.ส. สุรศักดิ์” สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าด่านตรวจฯ อ.อรัญประเทศ

,

“ส.ส. สุรศักดิ์” จัดเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมอบกำนัน ต.ฟากห้วย สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าด่านตรวจฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรภ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อาหาร และน้ำดื่ม รวมถึงหน้ากาดอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้แก่กำนันสุรพงษ์ ปันส่วน กำนันตำบลฟากห้วย เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หมู่ 7 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าในศูนย์อำนวยความสะดวก ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี หจก.นวรรณ ร่วมสนับสนุนสิ่งของในครั้งนี้

“ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตารมกฎจราจรตลอดการเดินทาง และขอให้เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สุรศักดิ์ชิงนวรรภ์
#สสสระแก้ว
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565