โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผู้เขียน: pprpadmin

“เลขา พปชร.”นำทีมเปิดตัว”ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต-นครศรีฯ” พร้อมเดินเคียงข้างชาวใต้ ลั่น หนุนคุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น

,

“เลขา พปชร.”นำทีมเปิดตัว”ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต-นครศรีฯ”
พร้อมเดินเคียงข้างชาวใต้ ลั่น หนุนคุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ทีมโฆษก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงข่าว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พื้นที่ภาคใต้ ใน 2 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่พรรค ให้ความสำคัญ และเป็นพื้นที่ที่พรรคให้ความมั่นใจในบุคลากรที่ได้รับการคัดสรร เพื่อเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชน โดยการเปิดตัวครั้งนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานในการแถลงข่าว

นายอรรถกร กล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่ภาคใต้ ครั้งนี้ ประกอบด้วย จ.ภูเก็ต และ จ.นครศรีธรรมราช โดยในพื้นที่ จ. ภูเก็ต เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 3 เขต ประกอบด้วย 1.นายนัทธี ถิ่นสาคู เขต 2 2.นายสุธา ประทีป ณ ถลาง เขต 3 3. นายจิรายุส ทรงยศ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขต 1 ในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช เปิดตัว นายคมเดช มัชฌิมวงศ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่เขต 5

นายสันติ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ซึ่งเดิมเรามี ส.ส.อยู่ 2 เขต แต่การแบ่งพื้นที่ใหม่ทำให้จังหวัดภูเก็ตจะมี ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 1 เขตเป็น 3 เขต โดยพรรคเราจะส่งครบทุกเขตแน่นอน ซึ่งทั้ง 3 คน จะเข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต เหมือนเช่น ส.ส.ภูเก็ตทั้ง 2 เขตของเราทำงานหนักมากกว่า 3 ปี แล้ว ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตคือ อีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและประชาชน ในส่วนของจ.นครศรีธรรมราช ผู้สมัครของพรรคเราก็เป็นที่กว้างขวางทำงานเพื่อชาวตำบลยางค้อมมาตลอดเช่นกัน

“ผมขอโอกาสพี่น้องประชาชนให้กับผู้สมัครของเราด้วย เพื่อที่จะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราช โดยพลังประชารัฐมีเป้าหมายที่จะเดินเคียงข้างชาวใต้ เพื่อเพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกๆ จังหวัด เราจะเข้าไปแก้ปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ของจังหวัดภาคใต้ รวมถึงลงไปช่วยพี่น้องชาวใต้ในการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”นายสันติ กล่าว

ด้านนายนัทธี กล่าวว่า ตนได้รับคำถามมาโดยตลอดว่าพรรคพลังประชารัฐจะส่งใครลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนจึงอยากให้พี่น้องจังหวัดภูเก็ตมั่นใจว่า เรามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลหลายอย่าง เพราะที่นี่คือบ้านเดิมของเรา การที่อยู่ที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดใครคนใดคนหนึ่งออก ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเป็นศัตรูกับใคร

“ผมเกิดมาจากพรรคพลังประชารัฐ ต้องการแสดงจิตสำนึกว่า อย่างน้อยเราเกิดจากที่ไหนควรที่จะอยู่ในอาศัยที่นั่นตลอดไป ส่วนอนาคตข้างหน้า ส.ส.ภูเก็ตทั้ง 3 เขตยืนยันว่า เราคือพลังประชารัฐ”นายนัทธี กล่าว


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2565

“รมต. อนุชา” เผยไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญา ฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําและความยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง”

,

“รมต. อนุชา” เผยไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญา ฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําและความยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 ณ โรงแรม Inter Continental Grand Ho Tram จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. และคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27 โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแนวคิดหลักปฎิญญาสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ในเดือนเมษายน 2566 ซึ่งสปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ทั้งนี้ ประเทศไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญา ฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําและความยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง” และยินดีจะเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาจัดทําปฏิญญาฯ ร่าง สุดท้าย เสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ต่อไป

พร้อมกันนี้ ประเทศไทยให้การสนับสนุนการจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มน้ําโขงครั้งที่ 4 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง สนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2565

“รมว.ตรีนุช” เดินหน้าเจรจาญี่ปุ่นขยายเวลามอบทุนนร.ไทย พร้อมเสนอเพิ่มโควตาทุน KOSEN ขยายโอกาสศึกษาต่างปท.

,

“รมว.ตรีนุช” เดินหน้าเจรจาญี่ปุ่นขยายเวลามอบทุนนร.ไทย พร้อมเสนอเพิ่มโควตาทุน KOSEN ขยายโอกาสศึกษาต่างปท.

วันนี้ 28 พ.ย.2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวง ประกอบด้วย ตนพร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ ดร.อิโนเอะ มิสึเทรุ กรรมการบริหารอาวุโส National Institute of Technology (KOSEN) หรือ สถาบันโคเซ็น และ ดร.โนบุคาซู โออิ อธิการบดีสถานบันโคเซ็นแห่งเมืองอากาชิ (Akashi KOSEN) และ ตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่ และการศึกษา ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบันโคเซ็น ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Advance Course จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาในการศึกษา 7 ปี พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของ ศธ.ในการประสานงานและการดูแลนักเรียนในโครงการฯดังกล่าว

รมว.ศธ.กล่าวว่า สถาบันโคเซ็น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ร่วมเรียนรู้ที่สถานประกอบการ นำโจทย์ปัญหาที่พบกำหนดเป็นหัวข้อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และวัดผลประเมินผลจากการวิจัยที่ผู้เรียนดำเนินการ ซึ่งสถาบันโคเซ็น ก่อตั้งครบรอบ 60 ปีในปีนี้ ปัจจุบันมีสถาบันโคเซ็น จำนวน 51 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และมี 2 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ KOSEN-KMITL (โคเซ็น เคเอ็มไอทีแอล) และ KOSEN KMUTT (โคเซ็น เคเอ็มยูทีที) ซึ่งจากการที่เยี่ยมเยียนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประจำเมืองอากาชิ จำนวน 11 คน พบว่า นักเรียนไทยในสถาบันโคเซ็น ได้รับการดูแลครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการเรียน ที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัย มีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมทั้งได้รับโอกาสในการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการที่น้องๆที่เพิ่งจบระดับชั้น ม.ต้น ต้องเดินทางมาศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องปรับตัวในด้านการเรียน ความแตกต่างของภาษา สังคม และวัฒนธรรม แต่น้องๆ ทุกคนก็สามารถพัฒนาตนเอง และก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ โดยสิ่งที่เห็นได้ชัด นอกเหนือจากศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นแล้ว คือ การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตรอบด้าน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร (Communication) การสร้าง(Creation) และ การเชื่อต่อ (Connection)

“ ดิฉันได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยโครงงานของ นางสาวธัญยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เรื่อง ‘การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ’ ขอชื่นชมว่าเป็นโครงงานพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนและสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในโลกปัจจุบัน สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียน อาคารหอพัก ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในมิติด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย ซึ่งดิฉันได้มอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ.ศึกษารูปแบบที่ได้พบเห็นเพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ดิฉันยังได้หารือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการสร้างโอกาสให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการจัดสรรทุนในจำนวนที่มากขึ้น และ มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน หรือการสนันสนุนลักษณะทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง(half scholarship)ด้วย ” นางสาวตรีนุช กล่าว.


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2565

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0 มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค

,

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0 มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิด งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด : THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.65 โดยมีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้แล้วพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกที่จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม และในงานนี้ ยังได้มุ่งเน้นการสร้าง องค์ความรู้ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา สำหรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และลดความเสี่ยง จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณค่า และมีความสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ด้วยดี พร้อมขอให้การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ เป็นต้นอย่างทั่วถึง ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2565

พล.อ.ประวิตร” โชว์ผลสำเร็จปราบค้ามนุษย์ปี65 คณะกต.สหรัฐ ชื่นชมนโยบายไทยเร่งแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง

,

พล.อ.ประวิตร” โชว์ผลสำเร็จปราบค้ามนุษย์ปี65
คณะกต.สหรัฐ ชื่นชมนโยบายไทยเร่งแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง

วันที่ 27 พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย – สหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการต้อนรับผู้แทนสำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ (J/TIP Office) กระทรวงต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยประจำปี 2565

ทั้งนี้ น.ส. Caitlin Heidenreich ผู้แทน J/TIP ของ กต.สหรัฐฯ พร้อมด้วย น.ส. Rebecca Hunter รองที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง น.ส. Angeline Bickner ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง น.ส. Elska Vuong ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง และนางสาวจันทร์เจ้า จันทร์ศิริ ฝ่ายการเมืองของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติหลักในด้านต่างๆ ทั้งด้านการดำเนินคดี ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครอง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 คณะภาคีเครือข่ายประชาสังคมและ TIP Report Hero ชาวไทยทั้ง 3 คน เข้าพบพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้การต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมฟังบรรยายสรุปผลงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ (ศพดส.ตร.) ที่มีผลจับกุมคดีค้ามนุษย์รวม 231 คดีในปี 2565 โดยเฉพาะ ผลงานชุดปฏิบัติการ TICAC ที่มีสถิติจับกุมคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ท รวม 398 คดีในปี 2565 ยอดสูงสุดในรอบ 8 ปี เนื่องจากได้มีการปรับรูปแบบในการสืบสวนทางออนไลน์ และปฏิบัติการร่วมกับ NGO ควบคู่กับได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายเป็นพยานมากขึ้น โดยใช้แผนกลไกการส่งต่อฯ (NRM) ของรัฐบาล ต่อมาวันที่ 23 พ.ย. 2565

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการประมง (FMC) ของกรมประมงและฟังบรรยายสรุปขั้นตอนตรวจแรงงานของศูนย์ PIPO ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจคัดกรองการบังคับใช้แรงงาน (SOP) และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี นำเสนอพัฒนาการความก้าวหน้าที่สำคัญ อาทิ สถิติการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย การให้ความสำคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย (Trauma Informed Care) และการพัฒนาแนวทางการให้อิสระแก่ผู้เสียหาย (Freedom of Movement) ในการเดินทางเข้าออกสถานคุ้มครอง และการใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้เสียหายกลุ่มผู้ใหญ่

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายสหรัฐอเมริกาชื่นชมความก้าวหน้าของรัฐบาลในการนำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM) ไปสู่การปฎิบัติ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ (Flagship) อาทิ การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง) งบลงทุนราว 150 ล้านบาทเศษ การตั้งศูนย์บูรณาการคัดแยก 10 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง การตั้งทีมสหวิชาชีพคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จำนวน 40,000 คน เป้าหมายสัมภาษณ์ครบ 100% การซุ่มคัดกรองแรงงานกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร ประธาน ปคม./ปกค. โดยได้เป็นกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ “ทีมประเทศไทย” ที่ได้ทุ่มเททำงานมาตลอดทั้งปี และยังได้เน้นย้ำให้ปราบปรามอย่างเข้มงวด ห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นในปี 2566


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 27 พฤศจิกายน 2565

“พล.อ.ประวิตร” เคาะขยายเวลาพรก.ฉุกเฉินอีก 3 เดือนจ.ชายแดนใต้ เพิ่มประสิทธิภาพดูแลประชาชน

,

“พล.อ.ประวิตร” เคาะขยายเวลาพรก.ฉุกเฉินอีก 3 เดือนจ.ชายแดนใต้ เพิ่มประสิทธิภาพดูแลประชาชน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์และการบังคับใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลตัวชี้วัดในพื้นที่ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และเห็นชอบ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และอ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดลงใน 19 มีนาคม 2566 โดยไม่มีการปรับลดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในป้องกัน ระงับ ยับยั้งสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

‘พล.อ.ประวิตร ขอให้ กอ.รมน. พิจารณาใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และให้ระมัดระวังการเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้มีการทบทวนการปรับลดพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งขอให้เร่งสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ที่ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเฉพาะต้องมีการเฝ้าระวังและเปิดเผยบุคคลเป้าหมายให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งมีมาตรการระวังป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้น และขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอให้ไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน ‘โฆษกประจำรองนายกฯ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565

“รงค์ บุญสวยขวัญ” จี้ กรมชลประทาน เร่งสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้เสร็จ หลังยืดเยื้อมากกว่า 3 ปี ไร้หนทางบรรเทาน้ำท่วมให้ชาวนคร

,

“รงค์ บุญสวยขวัญ” จี้ กรมชลประทาน เร่งสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้เสร็จ หลังยืดเยื้อมากกว่า 3 ปี ไร้หนทางบรรเทาน้ำท่วมให้ชาวนคร

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนมรสุม พ.ย.และ ธ.ค. ซึ่งปัญหาของ จ.นครศรีธรรมราช จะต้องเจอน้ำจากภูเขา ที่ลงมาท่วมเร็ว แรง อันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

นายรงค์ กล่าวต่อว่า โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้อนุมัติให้งบประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท กับโครงการผันน้ำเลี่ยงเมือง เพื่อบรรเทาอุทกภัย ซึ่งที่ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นไปได้ว่า จ.นครศรีธรรมราช จะเกิดน้ำท่วมจากน้ำป่าที่มาจากภูเขาและน้ำฝนก็มีอยู่เสมอ ความเสี่ยงเหล่านี้จึงไม่มีใครกล้ามาลงทุน

“ผมขอเรียกร้องให้กรมชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช เร่งรัดเรื่องการควบคุมสัญญาก่อสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เตรียมตัวดูคลองทั้ง 5 สาย ให้น้ำได้ระบายอย่างสะดวก โดยให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลไม่ให้มีขยะไปขวางทางเดินของน้ำ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565

“ศิริพงษ์” ขอบคุณรัฐบาลแทนเกษตรกรชาวหนอกจอก หลังได้รับเงินประกันราคาข้าว

,

“ศิริพงษ์” ขอบคุณรัฐบาลแทนเกษตรกรชาวหนอกจอก หลังได้รับเงินประกันราคาข้าว

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ตนได้ใช้สภาผู้แทนราษฎร ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปถึงรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำงบประมาณแผ่นดินมาพัฒนาหนองจอกอยู่ตลอดเวลาครับ โดยพื้นที่หนองจอกต้องดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยแก้ไขในหลายๆ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหนองจอก จนเกิดเป็นรูปธรรมจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหนองจอก เช่น ถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ศาลาพักผู้โดยสาร51 แห่ง

“ผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนเกษตรกรชาวนา ซึ่งกว่าร้อยละ 50 ของชาวหนองจอกประกอบอาชีพนี้ วันนี้ได้รับเงินประกันราคาข้าวแล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับชาวนาด้วย”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ศิริพงษ์รัสมี
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565

“ส.ส.พัชรินทร์” ห่วงฤดูหนาวทำค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้น หวั่นกระทบสุขภาพคนไทย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมต้นกำเนิดอย่างสม่ำเสมอ

,

“ส.ส.พัชรินทร์” ห่วงฤดูหนาวทำค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้น หวั่นกระทบสุขภาพคนไทย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมต้นกำเนิดอย่างสม่ำเสมอ

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 มีภาวะที่ดีขึ้น แต่ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งฝุ่น PM 2.5 จะกลับมามีค่าสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเมื่อฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงขึ้น จะเกิดผลเสียทำให้อันตรายกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที เช่น ระบบลมหายใจ อาการแสบจมูก ไอ ภูมิแพ้กำเริบ หรือผลกระทบต่อผิวหนัง เกิดการอักเสบ ผื่นคัน แพ้ รวมไปถึงผลกระทบระยะยาว เช่น เกิดการกระตุ้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งปอดแม้ว่าจะไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตาม

“ดิฉันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM 2.5 กลับมามีค่าสูงขึ้นอีก โดยขอให้คุมต้นกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจจับควันดำ หรือการเผาขยะ เป็นต้น หากทำได้เช่นนี้ก็จะเพื่อให้เราทุกคนได้มีอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #พัชรินทร์ซำศิริพงษ์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565

“รมช. สันติ” ร่วม“คิกออฟ” เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 นำร่องเมืองมะขามหวาน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 พันบาท

,

“รมช. สันติ” ร่วม“คิกออฟ” เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66
นำร่องเมืองมะขามหวาน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 พันบาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนราชการ จัดกิจกรรม Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 ภายใต้วงวงเงิน 81,265 ล้านบาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อมอบของเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดยมี นายอาดม เติมพิทยาไสสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)พรรคพลังประชารัฐ จ.เพชรบูรณ์ อาทิ นายจักรัตน์ พั้วช่วย ,นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ให้การต้อนรับ มีเกษตรกรในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วม จำนวน 5,000 คน บริเวณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

“เกษตรกรเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ การได้รับโอกาสในการสนับสนุนความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นตามเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น”

วันนี้เป็นวันเริ่มโครงการ เป็นวันแรกที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.เพชรบูรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ จ.เพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้ารับการลงทะเบียนช่วยเหลือกับทาง ธ.ก.ส. ใน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 25 สาขา รวม จำนวน 77,452 ราย รวมวงเงินกว่า 932 ล้านบาท

สถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/2566 (ปี4) จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยงวดที่ 1 ธ.ก.ส. จ่ายเงินในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ เป็นวันแรก

สำหรับการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/2566 มีเกษตรกร ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่
– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
– ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
– ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

2. โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกร ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวการผลิต 2565/2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั้งประเทศ รวม 4.295 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617.045 ล้านบาท พร้อมทยอนจ่ายเงิน ตามแผนการโอนเงิน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามการโอนเงินประกันรายได้ข้าว ประจำฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2565/2566 งวดที่ 1- งวดที่ 6 นี้จะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ ช่วยให้ชาวนามีเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกตรกร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2565

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.เขต 6 เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาการจัดตั้งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

,

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.เขต 6 เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาการจัดตั้งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยปัจจุบันมีหลายพื้นที่อยู่กันในรูปแบบของชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดตั้งแบบชุมชน เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ซึ่งในระเบียบได้ระบุไว้ว่า ที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งเป็นชุมชนได้

ประเด็นเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ เราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่กันตามรูปแบบ ตามระเบียบที่กำหนด แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นชุมชนได้ เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นชุมชน เช่นบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ทางการรถไฟก็อยู่กัน 30 -40 ปี แต่การรถไฟก็ไม่ยินยอม ที่จะส่งหนังสือที่จะอนุญาต สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นประชากรที่ตกสำรวจ ก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถจะจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และมีตำแหน่งต่างๆ ที่ปกติได้รับค่าตอบแทน สำนักงานเขตก็ไม่สามารถเอางบประมาณเขตมาดูแลซ่อมแซมในเรื่องสาธารณูปโภคได้ เช่น พื้นที่มีหลุมมีบ่อที่สามารถเกิดอันตรายทางเขตก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้

น.ส.ภาดาท์ กล่าวต่อว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมา ชุมชนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับของสนับสนุน เพราะตกสำรวจเป็นประจำ นอกจากนี้ยังไม่สามารถขอเลขที่บ้านได้ ไม่สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์และประปาได้ ตนคิดว่าประชากรในส่วนนี้น่าเห็นใจ เขาก็เป็นประชาชนคนไทยที่เสียภาษีเหมือนกันแต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียม จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาช่วยดูว่าจะแก้ไข ระเบียบอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้คนเหล่านี้ไม่เสียโอกาส

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ภาดาท์วรกานนท์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2565

“พัชรินทร์” สวนเพื่อไทย ใครทำสภาล่ม เปิดตัวเลของค์ประชุม ส.ส. พปชร. แสดงตน 77 คน เพื่อไทยแค่ 11 คน

,

“พัชรินทร์” สวนเพื่อไทย ใครทำสภาล่ม
เปิดตัวเลของค์ประชุม ส.ส. พปชร. แสดงตน 77 คน เพื่อไทยแค่ 11 คน

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ โต้ ส.ส.พรรคเพื่อไทย หลังแถลงเหตุสภาล่ม โยนเผือกร้อนให้พรรคพลังประชารัฐ โดยอ้างว่า มี ส.ส. โดดไปบ้านป่ารอยต่อฯ ว่าขอให้แถลงอย่างตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงหวังดิสเครดิตทางการเมือง พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีใครเข้าป่ารอยต่อฯ และไม่ได้มีการเช็คชื่อ ส.ส. อย่างที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ยังติดพันภารกิจร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน อยู่ที่ประเทศกัมพูชา วานนี้

ดร.พัชรินทร์ ย้ำว่า พรรคพลังประชารัฐ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมสภาฯ เห็นได้จากตัวเลข ส.ส. แสดงตนเป็นองค์ประชุม ก่อนเกิดเหตุสภาล่มวานนี้ ที่มีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งสิ้น 228 คน จากจำนวนครบองค์ประชุมต้องมีสมาชิกแสดงตนจำนวน 237 คน จากสมาชิกทั้งสภา 474 คน โดยมาจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด 77 คน ขณะที่พรรคเพื่อไทยแสดงตนเพียง 11 คนเท่านั้น จึงอยากให้กลับไปพิจารณาดูว่า ใครที่เป็นต้นเหตุสภาล่ม

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2565