โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 2 พฤศจิกายน 2023

”จีรเดช- อนุรัตน์ สส.พะเยา“ลุยพบปะชาวบ้านในพื้นที่ ชี้แจงนโยบายโฉนดที่ดิน สปก.มั่นใจถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันประเทศก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอน

,

”จีรเดช- อนุรัตน์ สส.พะเยา“ลุยพบปะชาวบ้านในพื้นที่ ชี้แจงนโยบายโฉนดที่ดิน สปก.มั่นใจถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันประเทศก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอน

นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนและนายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 ได้รับการประสานจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สส.พะเยา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พะเยา เขต3 ซึ่งมีอำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในเรื่องของแหล่งน้ำ ตลอดจนชี้แจงแนวนโยบายโฉนดที่ดิน สปก.โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมชลประทาน
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน(สปก)และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ) เข้าร่วมชี้แจงและหาแนวทางในการแก้ไขในครั้งนี้

“ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็ได้ถือโอกาสที่มีเวลาว่างเว้นจากการเข้าร่วมประชุม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้าน พร้อมทั้งร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาและขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ประสานร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหา และขับเคลื่อนทุกการพัฒนาจังหวัดของเราให้ก้าวไปข้างหน้า“นายจีรเดช กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2566

“อามินทร์”หนุน นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย ก.มหาดไทย วอน ปชช.ให้ความร่วมมือกับ จนท.รัฐ ช่วยกันลดความรุนแรงในสังคมเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลาน

,

“อามินทร์”หนุน นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย ก.มหาดไทย วอน ปชช.ให้ความร่วมมือกับ จนท.รัฐ ช่วยกันลดความรุนแรงในสังคมเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลาน

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงกรณีนโยบายการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของกระทรวงมหาดไทยว่า ถือเป็นนโยบายที่จะเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ผู้ลักลอบครอบครองอาวุธปืน หากสามารถทำได้จริงปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นอีก สังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องมาหวาดระแวงกับภัยอันตราย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

“วันนี้ถือเป็นวันที่เริ่มจัดระเบียบสังคมพร้อมกันทั่วประเทศ แต่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ ๆ มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที จะเป็นการช่วยกันสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม เพื่อรักษาความมั่นคง สร้างความสุขให้กับประชาชนและประเทศชาติได้“นายอามินทร์ กล่าว

นายอามินทร์ กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ความรุนแรง การพนัน ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่สามารถกวาดล้างให้หมดไปจากสังคมได้ วันนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วย อย่างผู้ที่ครอบครองแบลงค์กัน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ก็ขอให้ไปแสดงตนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ด้วย ถ้าเราร่วมมือกันคนละเล็กละน้อย ปัญหาความรุนแรงในสังคมก็จะลดลง สภาพสังคมไทยก็จะดีขึ้น เพื่อลูกหลานของพวกเราในอนาคต

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2566