โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 25 ตุลาคม 2023

“อนุรัตน์ สส.พะเยา”ของบประมาณ ก.เกษตรฯสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หลังเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 20,000 ไร่ เดือดร้อนจากภัยแล้ง

,

“อนุรัตน์ สส.พะเยา”ของบประมาณ ก.เกษตรฯสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หลังเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 20,000 ไร่ เดือดร้อนจากภัยแล้ง

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า สจ.ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในน้ำทุ่งรอ กลุ่มทุ่งรอนั้นประกอบไปด้วย 4 ตำบล 1.ตำบลทุ่งดวงทอง 2.ตำบลอ่างทอง 3.ตำบลน้ำแว 4.ตำบลเชียงมาร ทั้ง 4 ตำบลมีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากกว่า 20,000 ไร่ เรียกว่าทุ่งรอเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ จังหวัดพะเยา ซึ่งข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาเป็นซอร์ฟพาวเวอร์

“ปัญหาคือต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำอิงเพื่อผันน้ำเข้าสู่ที่นา แต่เมื่อเกิดภัยแล้งในลำน้ำอิง ซึ่งตื้นเขินจึงไม่สามารถสูบน้ำเข้าที่นาของเกษตรกรได้ทั่วถึง เพราะมีที่นากว่า 20,000 ไร่ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณางบประมาณสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเรื่องการระบบวางท่อน้ำให้ครอบ คลุมที่นากว่า 20,000 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างครบระบบ“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566

“อรรถกร”ย้ำชัด พปชร.พร้อมแก้ รธน.ยกเว้น หมวด 1,2 ชี้ ญัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ซ้ำซ้อนคณะทำงานของ รบ.วอน ให้เวลาทำงานก่อน ถ้าไม่คืบหน้า พร้อมเป็นคนทวงถามในรัฐสภา

,

“อรรถกร”ย้ำชัด พปชร.พร้อมแก้ รธน.ยกเว้น หมวด 1,2 ชี้ ญัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ซ้ำซ้อนคณะทำงานของ รบ.วอน ให้เวลาทำงานก่อน ถ้าไม่คืบหน้า พร้อมเป็นคนทวงถามในรัฐสภา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา เขต 2พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวอภิปรายญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ญัตตินี้เสนอให้รัฐบาล พิจารณาว่า จะตอบรับหรือไม่ตอบรับ ในการแก้ไข รัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการของประชามติ ในปี 2566 ตนยังยืนยันคำเดิมว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เราต้องคำนึงว่า การแก้ไขนั้นควรจะแก้ไขให้เหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ของปัจจุบันด้วย

“การเสนอญัตติในครั้งนี้ได้มีการเสนอให้แก้ไข รธน.ได้ทั้งฉบับ ซึ่งแน่นอนว่า รวมถึงหมวดที่1 และหมวดที่2 ซึ่งตนและพรรคพลังประชารัฐยืนยันมาตลอดตั้งแต่การก่อตั้งพรรคเมื่อปี 2561 ว่า ในการแก้ไขหมวดที่1 หมวดที่2 หรือหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พรรคพลังประชารัฐจะไม่ร่วมแก้ไขอย่างแน่นอน พรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนเรื่องที่ชัดเจน โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บอกชัดเจนว่า จะทำพรรคให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่1 หมวดที่2“นายอรรถกร

นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนเห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ในอนาคต อย่างจับต้องได้ และเป็นรูปธรรม ตนทราบมาว่า ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ลงนามในคำสั่งถึงอนุกรรมการ 2 คณะ คณะแรกเป็นอนุกรรมการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และคณะอนุกรรมการ ศึกษาแนวทางประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ตนคิดว่า ขณะนี้เราในฐานะสมาชิกรัฐสภา ควรจะให้เวลากับรัฐบาลและอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อดูว่าเขาจะตั้งใจแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยขนาดไหน ถ้ากระบวนการไม่คืบหน้า ตนก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะใช้กลไกรัฐสภาแห่งนี้ในการทวงถาม

“ผมคิดว่า ถ้าผมเห็นชอบญัตติในวันนี้ หมายความว่าความเห็นชอบในสภาแห่งนี้ มันจะข้ามหัวรัฐบาล มันจะข้ามหัวอนุกรรมการทั้ง 2 คณะที่เขากำลังทำอยู่ ข้ามหัวแล้วไปไหน ก็ไม่ทราบที่วุฒิสภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผมก็ไม่รู้ได้ ถ้าผ่านวุฒิสภา ก็ไปที่ ครม.ซึ่งผมก็ไม่สามารถคาดเดาคำตอบได้ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ มีกระบวนการที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ ผมขอย้ำว่า เราให้เวลารัฐบาลได้ทำงานด้านการเมือง พิจารณาการทำประชามติ พร้อมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งผมได้ทราบความรู้สึกพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ผลลัพธ์ของการตั้งใจทำงาน เริ่มออกดอกออกผล“นายอรรถกร กล่าว

นายอรรถกร ยังกล่าวต่อว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิทัล ถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก และจะมีคนไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่วันนี้เราก็ทราบดีว่ากระบวนการในการผลักดันโครงการเงินดิจิทัลก็คืบหน้าไปมากพอสมควร ในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะในเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลก็มีมาตรการลดค่าไฟฟ้า ค่าครองชีพ อย่างจับต้องได้ เห็นได้ชัดเจน รวมถึงการ ผลักดันในเรื่องของรถไฟฟ้า 20 บาท ข้อนี้ก็ได้นำไปใช้แล้ว หรือแม้แต่การจัดการผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ขณะนี้ก็เข้าใจว่ากระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องนี้ก็เริ่มต้นทำมาอย่างต่อเนื่อง

”สำหรับพรรคพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านก็เดินหน้าในเรื่องของการเปลี่ยนที่ดิน สปก.เป็นการยกระดับเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจากที่ได้ติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบื้องต้นก็มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรต่อไป ไม่ใช่เพื่อนายทุน“นายอรรถกร กล่าว

นายอรรถกร กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนยืนยันว่า เชื่อมั่นและยังให้เวลากับรัฐบาลทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง คู่กับเรื่องการเมือง และตนเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะถูกแก้ไขอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลได้ทำอยู่ การรับมติที่เสนอมานี้เหมือนกับว่า เป็นการทำงานซ้ำซ้อน ตนจึงคิดว่าญัตติในวันนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลา

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566

“อัครแสนคีรี”ขอ กรมชลประทานขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำ แก้มลิง หลัง ชัยภูมิยังเผชิญน้ำท่วม น้ำแล้ง หนักทุกปี

,

“อัครแสนคีรี”ขอ กรมชลประทานขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำ แก้มลิง หลัง ชัยภูมิยังเผชิญน้ำท่วม น้ำแล้ง หนักทุกปี

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เขต 7 ชัยภูมิ ประกอบไปด้วย อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ โดยอำเภอคอนสวรรค์ เป็นอำเภอที่ติดแม่น้ำชี แต่ปัจจุบันเผชิญกับสภาพปัญหาน้ำท่วมถือว่าหนักที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ เพราะว่าเป็นอำเภอสุดท้ายที่น้ำของทุกอำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ จะไหลไปลงที่แม่น้ำชี ผ่านอำเภอคอนสวรรค์ ในส่วนของอำเภอแก้งคร้อนั้น เป็นอำเภอที่ถึงแม้จะอยู่ติดกับแหล่งเขา แต่เป็นพื้นที่ทางน้ำผ่าน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งในหลายตำบลยังมีปัญหาแห้งแล้งอยู่

“ผมจึงขอฝากไปยังกรมชลประทาน ขอให้ขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำที่บ้านนาแก ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเหล่าใหญ่ ประตูระบายน้ำบ้านโนนแต้ ประตูระบายน้ำบ้านโนนสงเปลือย ประตูระบายน้ำบ้านโนนพันชาติสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเก่าย่าดี,บ้านนาหนองทุ่ม,บ้านหนองรวก สถานีสูบน้ำ บ้านโคกก่อง-โนนทอง,บ้านดอนไข่ผำ,บ้านยางหวาย,บ้านดอนหัน ,บ้านโนนทอง,บ้านหนองมะกรูด,บ้านโนนแต้ไปยัง โคกก่อง แก้มลิงหนองน้ำขุ่น,แก้มลิงหนองแสง,แก้มลิงหนองทอน,แก้มลิงหนองอ้อท่า และแก้มลิงโคกหนองแต้“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566

“พล.ต.อ.พัชรวาท” ห่วงประชาชน เร่งรัด ยกระดับ การปฏิบัติงาน ศูนย์แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เน้นแจ้งเตือนล่วงหน้า ชงตั้งคณะกรรมการชาติจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ

,

“พล.ต.อ.พัชรวาท” ห่วงประชาชน เร่งรัด ยกระดับ การปฏิบัติงาน ศูนย์แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เน้นแจ้งเตือนล่วงหน้า ชงตั้งคณะกรรมการชาติจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามความพร้อมการปฏิบัติงานของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามที่นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการเตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกมิติ พร้อมยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน

ทั้งนี้พล.ต.อ.พัชรวาท ได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ การคาดการณ์พยากรณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า การแสดงค่าผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการเป็นศูนย์สื่อสารเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน และได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เพิ่มความคล่องตัว ในสื่อสาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนเข้าใจง่าย เพื่อให้ข้อมูลถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ พร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับข้อสั่งการจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เร่งยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นในทันที หลังเริ่มพบปรากฎการณ์ฝุ่นแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2567 นี้ ที่มีการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ให้มีความเข้มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ จึงได้กำชับให้ยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน และยกระดับกลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ (26 ตุลาคม 2566) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกเร่งรัดการจัดทำแผนและการดำเนินมาตรการเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองทั้งระบบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ในการยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน นับจากวันนี้ไป ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 การรายงานสถานการณ์ประจำวัน และการคาดการณ์ฝุ่น PM2.5 ในทุกวัน ช่วงเวลา 14.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมแนวทางการปฏิบัติตัว
ระดับที่ 2 การรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ พยากรณ์สถานการณ์ฝุ่น 7 วันล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนล่วงหน้าในการปฏิบัติตัวในช่วงอาทิตย์นั้น โดยจะเป็นการรายงานร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระดับที่ 3 การรายงานกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ ในกรณีสถานการณ์ PM2.5 เข้าขั้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทย จะให้ ศกพ. รายงานสถานการณ์ต่อประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตน
ระดับที่ 4 กรณีมีประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ จะจัดให้มีการสื่อสาร เสวนา โดย ศกพ. เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ และความเข้าใจต่อประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566

“จีรเดช สส.พะเยา”ฝาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยียวยา ปชช.ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านเรือนเสียหาย พร้อม พร้อม เร่งเดินหน้าโครงการถนนเลี่ยงเมืองพะเยา

,

“จีรเดช สส.พะเยา”ฝาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยียวยา ปชช.ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านเรือนเสียหาย พร้อม พร้อม เร่งเดินหน้าโครงการถนนเลี่ยงเมืองพะเยา

นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง เหตุการณ์ภัยพิบัติ เมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพัดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในหมู่บ้านห้วยก้างปลา ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 รายสูญหาย 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปีทั้งเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัยรวมกำลังค้นหาอย่างหนัก ขณะนี้ก็ยังไม่พบ ที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและพืชผลผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจำนวนมาก และได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเป็นอย่างมาก

นายจีรเดช กล่าวต่อว่า ตนขอฝากไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เนื่องจากถนนเลี่ยงเมืองพะเยา ตัดแยกเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมือง เชื่อมกับเส้นทางหลวงหมายเลข 1021 บ้านซักผ้าเป้า อำเภอดอกคำใต้ ชื่อว่าถนนอุบาลี ซึ่งแล้วเสร็จมาแล้วเกือบ3 ปี แต่ช่วงที่สองต่อจากเส้นทางนี้ไปทางอำเภอปลุกกำยาว เข้าไปยังถนนพหลโยธิน หรือถ้าหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่ง บริเวณตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

“ผมทราบว่าได้ทำการศึกษาสำรวจออกแบบมานานแล้ว เมื่อสอบถามไปก็ได้รับคำตอบว่า มีคนคัดค้าน พูดคนละทิศ คิดกันคนละทาง เพราะแบบนี้บ้านเมืองถึงได้พัฒนาล่าช้า วันนี้โครงการไหนมีความพร้อมก็ทำไปก่อน วันหน้าจะเป็นยังไงก็ว่ากันใหม่ จะทำอะไรก็รีบทำให้มันแล้วเสร็จ เพราะอีกไม่กี่ปี รถไฟสายเชียงรายก็จะสำเร็จเสร็จสิ้น หากเริ่มได้ไว เส้นทางควบคู่ไปกับรถไฟสายใหม่ ก็จะสร้างความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเร่งดำเนินการทั้งสองเรื่องนี้ด้วย”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566