โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 8 ตุลาคม 2023

“ส.ส.ไผ่ ลิกค์” รับรมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่กำแพงเพชรช่วยเหลือปชช.หลังได้รับผลกระทบ ฝายบางบัวเสียหาย มอบแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

,

“ส.ส.ไผ่ ลิกค์” รับรมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่กำแพงเพชรช่วยเหลือปชช.หลังได้รับผลกระทบ ฝายบางบัวเสียหาย มอบแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายของฝายวังบัว บ้านโขมงหัก ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ไก้นับผลกระทบจากพายุฝนและมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่มีความรุนแรงในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ​ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายกับฝายวังบัวมีการแตกและชำรุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมทันที ซึ่งถ้าหากฝายวังบัวได้รับการซ่อมแซมได้ดีปกติแล้ว ก็จะสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร จะสามารถนำน้ำมาใช้เพื่อทำการเกษตรได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามขอขอบพระคุณท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้เกียรติลงพื้นที่มาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมกับ มอบแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตนและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันเร่งแก้ไข่ปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตกรจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงสามารถกลับมาใล้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติได้และสามารถใช้ประโยชน์นำน้ำจากฝายวังบัวเพื่อการอุปโภคและบริโภคต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 ตุลาคม 2566