โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 5 ตุลาคม 2023

“ส.ส.บุญยิ่ง”ขอเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ภาครัฐเข้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนและใช้ลำห้วย หลังงบประมาณส่วนกลางมาแล้ว แต่ดำเนินการไม่ได้

,

“ส.ส.บุญยิ่ง”ขอเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ภาครัฐเข้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนและใช้ลำห้วย หลังงบประมาณส่วนกลางมาแล้ว แต่ดำเนินการไม่ได้

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชนพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เนื่องด้วยถนนหลายสายใน 2 อำเภอนี้ ปัจจุบันนี้เสียหายมาก ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากงบประมาณส่วนกลางที่อนุมัติมาแล้ว แต่ไม่สามารถนำงบประมาณมาใช้ได้ ที่เป็นปัญหาคือ เจ้าของพื้นที่ไม่เซ็นอนุญาตให้เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณเหล่านี้ก็ตกไปแล้วทั้งสิ้นทุกๆสาย โดยทั้งอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา เป็นพื้นที่ชนบทและถนนหลายสายก็เสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น ถนนเส้นทุ่งแฝก ฝ่ายน้ำล้นหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง ระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ ค่างบประมาณ 3,423,900 บาท ขณะนี้ถนนเส้นนี้ งบประมาณตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่เซ็นอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุง นอกจากนี้ ถนน เส้นสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านถ้ำหิน หมู่ 5 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้งระยะทาง 1 กิโลเมตรงบประมาณ 5,240,100 บาท รอบนี้ก็ตกไปแล้วเช่นกัน เพราะเจ้าของพื้นที่ไม่เซ็นอนุญาตให้ปรับปรุงซ่อมแซม

นางบุญยิ่ง กล่าวต่อว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยผ่าน หมู่ 1 หมู่ 2 ของตำบลสวนผึ้ง ระยะทาง 13 กิโลเมตรเศษนี้ เป็นลำห้วยบ่อที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร ถ้าได้ขุดลอกกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้สามารถใช้ทั้งปี ซึ่งขณะนี้ที่อำเภอสวนผึ้ง ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาล แห้งแล้งมาก ขอความกรุณาเจ้าของพื้นที่ช่วยเซ็นอนุญาตให้พวกเราประชาชนได้ใช้ลำห้วยที่มีน้ำ เพราะตอนนี้งบประมาณ 14,185,500 บาท ก็ตกไปแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ถนนสายบ้านท่ากุลา หมู่ 2 ตำบลตะนาวศรีระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ งบประมาณ 5,237,000 บาทก็ตกไปแล้วเช่นกัน นี่คือปัญหาของพี่น้องตำบลสวนผึ้ง ที่ได้งบประมาณส่วนกลางมาแล้วไม่สามารถซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เช่นเดียวกับ พื้นที่ในอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ถนนสายช่องล่าง หมู่ 3 ตำบลหนองพันจันทร์ ระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ งบประมาณ 3,711,000 บาท ก็ตกไปแล้ว งบประมาณของทั้ง 2 อำเภอคืออำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง 32,287,500 บาท ส่วนนี้คือตกไปที่เรียบร้อยแล้ว

“ดิฉันขอฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้มีอำนาจช่วยเซ็นอนุมัติอนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสายเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนของพวกเรา จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคามีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และขอขอบพระคุณมาก ถ้าท่านได้เซ็นอนุญาตอนุมัติเหล่านี้ตรงนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชนบทมากๆ”นางบุญยิ่ง กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 ตุลาคม 2566

“กระแสร์ สส.หนองคาย”เร่งรัดกระทรวงคมนาคม จัดการสิ่งกีดขวางถนนมิตรภาพช่วงอุดรธานี – หนองคาย จากการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางแห่ชมบั้งไฟพญานาคริมโขง ช่วงเทศกาลออกพรรษา

,

“กระแสร์ สส.หนองคาย”เร่งรัดกระทรวงคมนาคม จัดการสิ่งกีดขวางถนนมิตรภาพช่วงอุดรธานี – หนองคาย จากการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางแห่ชมบั้งไฟพญานาคริมโขง ช่วงเทศกาลออกพรรษา

นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ สส.หนองคาย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงจังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองคาย ว่าขณะนี้มีการก่อสร้างเพื่อขยายผิวจราจรโดยแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 แต่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยสิ่งกีดขวางการจราจรต่าง ๆ จากการก่อสร้าง ขอให้กระทรวงคมนาคมสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าเคลื่อนย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม 66 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจะหลั่งไหลเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อชมปรากฏการณ์ธรรมชาติบั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นตลอดแนวแม่น้ำโขง อาทิ ที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภออ. รัตนวาปี อีกทั้งจากการลงพื้นที่พบว่าบางช่วงของถนน เช่น ช่วงถนนเลี่ยงเมือง ตำบลวัดธาตุ ตำบลหาดคำ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนให้ทันก่อนวันที่ 29 ต.ค.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 ตุลาคม 2566