โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: พฤษภาคม 2023

“พล.อ.ประวิตร” เข้าใจศักยภาพแรงงานไทย สานต่อนโยบายยกระดับแรงงาน เสริมสร้างทักษะ รับการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจมั่นคง

,

“พล.อ.ประวิตร” เข้าใจศักยภาพแรงงานไทย สานต่อนโยบายยกระดับแรงงาน เสริมสร้างทักษะ รับการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจมั่นคง

(วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงานทุกคนว่า ตนตระหนักถึงหยาดเหงื่อของผู้ใช้แรงงานในประเทศ ที่ได้ทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตนขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านมีความสุข ร่างกายแข็งแรง และมีพลานามัยที่ดีในทุกๆ วัน พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า และขอให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เดินตามความฝันของตนเองที่วางไว้ ขออวยพรให้ทุกคนมีพลังใจ มีพลังงาน มีแรงทำงานต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรค พปชร.มี นโยบายในการยกระดับแรงงานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยเรามีเป้าหมายในการยกระดับภาคอีสานให้เป็นแหล่งงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ เกิดแรงงานใหม่ให้กับในพื้นที่ ลูกหลานคนอีสานจะได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ที่อื่นหรือกรุงเทพฯ เพื่อประกอบอาชีพ เพราะเราจะผลักดัน นโยบายอีสานประชารัฐฯ สู่การพัฒนา สร้างเมืองอีสานให้มีเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ และจะเชื่อมโยงระบบขนส่งคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งการโดยสารและขนส่งสิงค้า เชื่อมโยงเศรษฐกิจระภูมิภาค เพื่อสร้างการค้าการลงทุนทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน ดังนั้นแรงงานอีสานต้องรวย มีชีวิตที่ดี มีความมั่นคง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 พฤษภาคม 2566

“ประวิตร” ควง “สนธิรัตน์” ประชุมตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน จ.ขอนแก่น ยัน ไม่มีนโยบายยุบ กทบ. ประกาศสานต่อภายใต้กองทุนประชารัฐ พร้อมเพิ่มงบกองทุนละ 2 แสนบาท ภายใต้งบประมาณ 16,000 ล้านบาท

,

“ประวิตร” ควง “สนธิรัตน์” ประชุมตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน จ.ขอนแก่น ยัน ไม่มีนโยบายยุบ กทบ. ประกาศสานต่อภายใต้กองทุนประชารัฐ พร้อมเพิ่มงบกองทุนละ 2 แสนบาท ภายใต้งบประมาณ 16,000 ล้านบาท

วันนี้ (30 เมษายน 2566) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติไคซ์ จ.ขอนแก่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องการดำเนินงานและนำเสนอนโยบายพรรคเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องชาวขอนแก่น

โดยนายสนธิรัตน์ กล่าวแถลงภายหลังการประชุมว่า พล.อ.ประวิตร ได้ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่มีนโยบายที่จะยุบกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องยุบ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยจะมีแนวทางสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 79,610 ภายใต้กองทุนประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้วงเงินงบประมาณ 16,000 ล้านบาท ระยะเวลาในการเบิก 6 เดือนนับจากที่จัดสรร ภายใต้ 5 วัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1. พัฒนา และแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน 4. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งชุมชนกองทุนหมู่บ้าน และ 6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของเยาวชน ให้เป็นผู้ประกอบการชุมชน

“ผมขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมสานต่อโครงการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้า และเป็นรากฐานการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ผมขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เคยมีนโยบายจะยุบกองทุนหมู่บ้าน มีแต่จะพยายามสนับสนุนให้กองทุนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 พฤษภาคม 2566