โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 19 พฤษภาคม 2023

เปิดลิสต์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พปชร. 41 คน พร้อมทำงานในสภาผู้แทนราษฎร!!!

,

เปิดลิสต์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พปชร. 41 คน พร้อมทำงานในสภาผู้แทนราษฎร!!!

รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ รวม 41 คน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. )ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง และความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเพื่อนำปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชน สู่การผลักดันและการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในระบบรัฐสภา

สำหรับ พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 39 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ รวม 530,017 เสียง คิดเป็น 2 ที่นั่ง รวมมี ส.ส. 41 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน
1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
2. นายสันติ พร้อมพัฒน์

ส.ส.เขต 39 ที่นั่ง

จ.หนองคาย -นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ หนองคาย เขต 1
จ.ชัยภูมิ – นางสาวกาญจนา จังหวะ ชัยภูมิ เขต 4 ,นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ชัยภูมิ เขต 7
จ.สระแก้ว – นางขวัญเรือน เทียนทอง สระแก้ว เขต 1 ,นางสาวตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว เขต 2
จ.ปัตตานี – นายคอซีย์ มามุ ปัตตานี เขต 2
จ.ราชบุรี – นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ราชบุรี เขต 2 , นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 3,นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 5
จ.กาฬสินธุ์ – นายจำลอง ภูนวนทา กาฬสินธุ์ เขต 3
จ.พะเยา – นายธรรมนัส พรหมเผ่า พะเยา เขต 1 ,นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พะเยา เขต 2, นายจีรเดช ศรีวิราช พะเยา เขต 3
จ.พังงา – นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พังงา เขต 2
จ.สงขลา – นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สงขลา เขต 4
จ.สกลนคร – นายชัยมงคล ไชยรบ สกลนคร เขต 5
จ.สิงห์บุรี – นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี เขต 1
จ.ตรัง – นายทวี สุระบาล ตรัง เขต 2
จ.เชียงใหม่ – นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต 9
จ.เพชรบูรณ์ – นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1,นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพชรบูรณ์ เขต 2, นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เพชรบูรณ์ เขต 3,นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เพชรบูรณ์ เขต 4,นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 5,นายอัคร ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 6
จ.แม่ฮ่องสอน- นายปกรณ์ จีนาคำ แม่ฮ่องสอน เขต 1
จ.กำแพงเพชร- นายไผ่ ลิกค์ กำแพงเพชร เขต 1,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2,นายอนันต์ ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 3,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 4
จ.ตาก – นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ตาก เขต 3
จ.ร้อยเอ็ด – นางรัชนี พลซื่อ ร้อยเอ็ด เขต 3
จ.มุกดาหาร – นายวิริยะ ทองผา มุกดาหาร เขต 1
จ.ชลบุรี – นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ชลบุรี เขต 1
จ.นราธิวาส – นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 2,นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 3
จ.นครศรีธรรมราช – นายสุธรรม จริตงาม นครศรีธรรมราช เขต 6
จ.สระบุรี – นายองอาจ วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 4
จ.ฉะเชิงเทรา – นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 พฤษภาคม 2566