โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 พฤษภาคม 2023

เปิดพื้นที่พปชร. 3 จังหวัดกวาดทุกเขตรักษาแชมป์ !!! ว่าที่ ส.ส. ทุกคนพร้อมทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้านำทุกปัญหาสู่การแก้ไข ทำทันที เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพมั่นคง สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ตามแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ โดยการนำของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

,

เปิดพื้นที่พปชร. 3 จังหวัดกวาดทุกเขตรักษาแชมป์ !!! ว่าที่ ส.ส. ทุกคนพร้อมทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้านำทุกปัญหาสู่การแก้ไข ทำทันที เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพมั่นคง สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ตามแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ โดยการนำของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ว่าที่ส.ส.พปชร. 3 จังหวัด พร้อมทำงาน
เมืองเพชรบูรณ์
นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เขต 1
นายจักรัตน์ พั้วช่วย เขต 2
นายบุญชัย กิตติธาราทรัพ เขต 3
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เขต 4
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เขต 5
นายอัคร ทองใจสด เขต 6

เมืองพะเยา
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เขต 1
นายอนุรัตน์ ตันบรรจง เขต 2
นายจีรเดช ศรีวิราช เขต 3

เมืองกำแพงเพชร
นายไผ่ ลิกค์ เขต 1
นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เขต 2
นายอนันต์ ผลอำนวย เขต 3
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย เขต 4

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 พฤษภาคม 2566