โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 กุมภาพันธ์ 2023

“ตรีนุช” มั่นใจจังหวัดสระแก้วสร้างนวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่ พร้อมดึงทุกภาคส่วนวางระบบศึกษาสอดรับความต้องการในพื้นที่

,

“ตรีนุช” มั่นใจจังหวัดสระแก้วสร้างนวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่ พร้อมดึงทุกภาคส่วนวางระบบศึกษาสอดรับความต้องการในพื้นที่

วันนี้ (23 ก.พ. 66) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวเปิดประชุม “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ว่า จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่จะต้องการปฏิรูปการบริหารการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ ตั้งเป้าให้พื้นที่หรือจังหวัดจัดระบบการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และมุ่งหวังให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อนำร่องการกระจายอำนาจ และ ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จังหวัดสระแก้วได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีสถานศึกษาจากทุกสังกัด จำนวน 73 แห่ง หรือ เท่ากับ 1 ใน 4 ของสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว สมัครเข้าเป็นสถานศึกษานำร่อง ซึ่งตนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่สมัครเข้าเป็นสถานศึกษานำร่องนับเป็นความท้าทายต่อตัวเอง และเป็นความกล้าหาญ ที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัด ทีมงานการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ริเริ่มสิ่งดีๆ ด้านการศึกษาให้แก่จังหวัดมากมาย มีการขับเคลื่อนการศึกษา เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน รวมถึงการดำเนินจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างโดดเด่น และการที่จังหวัดสระแก้วได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ก็ถือเป็นโอกาสทองของจังหวัดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

“อย่างไรก็ตามช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การกระจายอำนาจทางการศึกษา ให้อิสระกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอาจต้องพบเจอปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และอาจมีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายมองเห็นถึงเป้าหมายทางการศึกษาร่วมกัน คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ มีการเปิดกว้างทางความคิด มีความเป็นผู้นำ สร้างเอกภาพ เป็นทีมเวิร์ค เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และขอฝากให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของจังหวัดสระแก้ว ใช้ประสบการณ์ที่มีร่วมกับประสบการณ์ในการทำงานของพื้นที่นวัตกรรมรุ่นแรกของทีมส่วนกลาง ทำให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสระแก้วสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของพื้นที่และขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างก้าวกระโดด และความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพศึกษาของจังหวัดสระแก้ว จะนำมาขยายผลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศได้ต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566

“รมว.ตรีนุช” ร่วมเปิดมหกรรมไกล่เกียหนี้ครูครั้งแรกที่อีสาน เข้าเจรจาหนี้กว่า 784 ล้านบาทเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ

,

“รมว.ตรีนุช” ร่วมเปิดมหกรรมไกล่เกียหนี้ครูครั้งแรกที่อีสาน
เข้าเจรจาหนี้กว่า 784 ล้านบาทเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ

วันนี้ (23 ก.พ. 66) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงผลการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ว่า การจัดมหกรรมเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายครูที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ , ขอนแก่น , มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด ซึ่งเปิดให้บริการไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ,ปรับโครงสร้างหนี้ ,วางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน รวมถึงอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน จากพันธมิตรสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 แห่ง

“ผลการดำเนินงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง 2 วันได้รับผลตอบรับจากครูเป็นอย่างดี โดยมีครูที่ได้รับการเจรจาการแก้ไขหนี้สิน จำนวน 673 ราย ได้ข้อตกลงในการเจรจาภาระหนี้สำเร็จรวมเป็นเงินประมาณ 784,661,570.43 บาท แบ่งเป็นการเจรจาแก้ไขหนี้กับธนาคารออมสิน จำนวน 596,800,668.43 บาท ธนาคารกรุงไทย จำนวน 140,596,058 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 39,355,944 บาท กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 4,908,900 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ การจองสิทธิกู้ใหม่ การเลือกแผนการลงทุนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) การบริการตรวจสอบเครดิตบูโร นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินได้รับการจัดการแบบครบวงจร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่” นางสาวตรีนุช กล่าว.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566

“พล.อ.ประวิตรฯ” พอใจผลการอนุรักษ์นิเวศน์ทางทะเล-ชายฝั่งฟื้นตัว พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาทะเลกัดเซาะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

,

“พล.อ.ประวิตรฯ” พอใจผลการอนุรักษ์นิเวศน์ทางทะเล-ชายฝั่งฟื้นตัว
พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาทะเลกัดเซาะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้ง 1/2566 ผ่านระบบ VTC โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีการรายงานคามคืบหน้าของสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นผลสำรวจ พบแนวปะการัง 1.5 แสนไร่ สมบูรณ์มากถึงร้อยละ 52.3 และมีกว่า 280 ชนิด ด้านป่าชายเลน พบเป็นป่าสมบูรณ์จำนวน 1.74 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 9 ปีก่อน 2 แสนไร่ ด้านสัตว์ทะเลหายาก พบการวางไข่ของเต่าทะเลจำนวนมากถึง 502 รัง พะยูน 261 ตัว โลมาและวาฬ 3,025 ตัว ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเกื้อหนุนต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้และอาชีพให้ชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งทำการประมงของไทย

พร้อมรับทราบ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้ดำเนินการแล้วระยะทาง 733.62 กม. จากพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะจำนวน 822.81 กม. เหลือเพียงระยะทาง 89.19 กม. ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แบ่งเป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ระยะทาง 11.11 กม. พื้นที่กัดเซาะปานกลาง ระยะทาง 45.03 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน้อย ระยะทาง 33.05 กม.

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ ร่าง แผนดำเนินงานลดผลกระทบการระบาดของโรคปะการังสีเหลือง หมู่เกาะสัตหีบ – แสมสาร จว.ชลบุรี และเกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี ระยะเร่งด่วนและระยะ 5 ปี พร้อมทั้งให้เร่งจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนฯ ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่ได้ผลดียิ่ง สามารถประกาศให้แหล่งอาศัยของพะยูนใน อ.ปะเหลียน จว.ตรัง เป็นพื้นที่คุ้มครองและได้จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์พะยูนฯ ออกลาดตระเวนครบ ทั้ง 13 พื้นที่ โดยสามารถช่วยชีวิตพะยูนที่เกยตื้นได้ 5 ตัว โดยขอให้นำปัญหาของแผนระยะ 1 ไปพัฒนาปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพ

พลเอก ประวิตร กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ อย่างมีพัฒนาการ โดยสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น โดยกำชับ ทส.ขอให้เร่งจัดทำแผนแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ยังคงเหลือ เพื่อรักษาพื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งหนุนให้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นไปพร้อมกัน โดยขอให้มุ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุล รู้คุณค่าและยั่งยืน พร้อมย้ำจะต้องให้ความสำคัญ เร่งรัดดำเนินการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาขยะทะเลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ที่ประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก เป็นที่ตั้งสำนักงานประสานทศวรรษแห่งมหาสมุทร ให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นรูปธรรม

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรังพร้อมลุย!! ส.ส.พปชร.ควงว่าที่ผู้สมัครเขต 1 ลงพท.เคาะทุกบ้านเข้าถึงประชาชน

,

ตรังพร้อมลุย!! ส.ส.พปชร.ควงว่าที่ผู้สมัครเขต 1 ลงพท.เคาะทุกบ้านเข้าถึงประชาชน

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่พบปะแม่ค้า ประชาชน ในตลาดสดเทศบาลนครตรัง รวมทั้งลงเคาะประตูบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง และพื้นที่รอยต่อตำบลนาตาล่วง เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเป็นทีมแรก แม้ยังไม่ได้มีการยุบสภาและประกาศให้มีการเลือกตั้งก็ตาม แต่เร่งทำคะแนนนำหน้าคู่แข่งเต็มรูปแบบ

โดยนายนิพันธ์จะลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ส่วนนายกิตติพงศ์ ลงสมัครระบบเขต เลือกตั้งที่ 1 แทน ชูต่อยอดนโยบายประชารัฐ จาก 300 เป็น 700 บาท และนโยบายส่วนตัวในแก้ปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชน ซึ่งนายนิพันธ์ฯ มั่นใจตรังได้จำนวน ส.ส.พปชร. เพิ่มแน่นอน และจะเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ก่อนยุบสภา

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #นิพันธ์ศิริธร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566