โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 18 กุมภาพันธ์ 2022

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี

,

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ปึกเตียน ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9 ณ ประตูระบายน้ำคลอง D9 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานภาพรวมแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน และท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และพบปะประชาชนในพื้นที่

การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9 ที่เป็นความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผันน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีออกสู่ทะเลได้ในปริมาณ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ในปี 2563 และ 2564 จ.เพชรบุรี รอดพ้นจากวิกฤติภัยน้ำท่วม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้หลายพันไร่

สำหรับความสำเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ผลการดำเนินงานในปี 61-64 รัฐบาลได้บูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการรวม 728 แห่ง สามารถเพิ่มความจุน้ำได้ 6.84 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 43,192 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ 75,856 ครัวเรือน ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยาว 11,742 เมตร อาทิ แผนงานที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ได้แก่ การก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 (ปตร.กะจิว) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ การก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 (ปตร.มาบปลาเค้า) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ และการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.แก่งกระจาน และ ต.วังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ต.ดอนยาง อ.เมือง ของการประปาส่วนภูมิภาค และการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น

ความสามารถในการผันน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีออกสู่ทะเลได้ในปริมาณ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ในปี 2563 และ 2564 จ.เพชรบุรี รอดพ้นจากวิกฤติภัยน้ำท่วม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้หลายพันไร่ และได้กล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำ ที่ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565

อธิรัฐ เร่งเจ้าท่า เข้าระงับจุดพบน้ำมันรั่วเพิ่ม พร้อมเตรียมป้องกันตลอด 24 ช.ม.

,

“ อธิรัฐ เร่งเจ้าท่า เข้าระงับจุดพบน้ำมันรั่วเพิ่ม พร้อมเตรียมป้องกันตลอด 24 ช.ม.”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลที่ จ.ระยอง ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จก.(มหาชน) SPRC มีหนังสือแจ้งมายังกรมเจ้าท่า พบจุดเสียหายบริเวณท่ออ่อนส่งน้ำมันในตำแหน่งที่สองเพิ่มเติมส่งผลให้น้ำมันที่ค้างท่ออาจรั่วไหลออกมาได้ บริษัทฯ จึงขอปฏิบัติงานพันท่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันดังกล่าว

ตนจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังคนและอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุ ได้จัดเรือรวมจำนวน 32 ลำ วางแนวบูมล้อมรอบบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันคราบน้ำมันดิบแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง เตรียมใช้เรือดูด ตักคราบน้ำมันดิบที่ลอยอยู่ในทะเลแล้ว นอกจากนี้ได้สั่งกำชับมาตรการและแผนรองรับเหตุที่เกิดขึ้นให้มีความรัดกุม และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ดังนี้

1. การปฏิบัติการในทะเล ให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้รัดกุมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและเตรียมแผนรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
3. การสื่อสาร ขอให้บริษัทฯ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ทราบสถานการณ์และมาตรการในการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565