โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 9 กุมภาพันธ์ 2022

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ตรวจโควิด พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

,

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ตรวจโควิด-พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดูแลห่วงใยสุขภาพชุมชนนรนาถ

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.เขตพระนคร-ป้อมปรามฯ-สัมพันธวงศ์-ดุสิต พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับพี่น้องประชาชนภายในชุมชนนรนาถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้หมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชนดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอันมียุงลายเป็นพาหะ

“ขอให้ทุกท่านช่วยกันเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือตลอดเวลา ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำให้สนิท และสุดท้ายขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ”

ทั้งนี้ ยังได้พบปะร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและเรื่องร้องเรียน รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อให้รับรู้ถึงความต้องการและความเดือดร้อนต่างๆ และพร้อมนำไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพที่ดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ

,

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ หลังรับร้องเรียนหวั่นเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มนักเรียนและผู้สัญจรไปมา

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณ ร.5 ถึง ร.ร.อนุบาลชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่ขาดมาตรฐานความปลอดภัย ถึงกรณีไม่ปิดฝาท่อระบายน้ำ เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน

“หากคิดจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมืออาชีพมากกว่านี้ ส่วนประชาชนต้องเข็มแข็งช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เพื่อทำให้เรื่องแบบนี้หมดไป และเพื่อไม่ให้มีเหตุการสูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินขึ้นอีก”

ทั้งนี้ จากการสำรวจบริเวณการก่อสร้างดังกล่าว พบว่าไม่มีการทำเครื่องหมาย ป้ายเตือน หรือปิดกั้นปากท่อแต่อย่างใด จึงอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565