โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 7 กุมภาพันธ์ 2022

พปชร.ประกาศความเหนียวแน่น พร้อมศึกเลือกตั้งครั้งหน้า มั่นใจกวาดได้เกิน 150 คน

,

พปชร. ประกาศความเหนียวแน่นเตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งครั้งหน้า มั่นใจกวาดส.ส. ได้เกิน 150 คน

ส.ส.ดร.พัชรินทร์ เผย พล.อ. ประวิตร ย้ำในที่ประชุมพรรค พปชร.เป็นหนึ่งเดียว เหนียวแน่น เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง แต่งตั้ง “สันติ” รักษาการเลขาธิการพรรคฯ และ “สุรสิทธิ์”รักษาการนายทะเบียนพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้ง “สุชาติ” รักษาการ ผอ.พรรค และ “ชัยวุฒิ” รักษาการนั่งรองหัวหน้าพรรค จนกว่าจะมีการประชุมสามัญประจำปี เตรียมลุยสนามเลือกตั้งครั้งหน้า สั่งลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนประชาชน กำหนดเป็นนโยบายพรรค ดูแลผลประโยชน์ประชาชนทุกกลุ่ม มั่นใจทำได้เกิน 150 เสียง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ ถนนรัชดา ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ กทม.เขต2 ในฐานะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) เปิดเผยว่าในวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานการประชุมพรรค โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรครักษาการ 2 ตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รักษาการตำแหน่งนายทะเบียนพรรค ไปจนกว่าจะมีการประชุมพรรคสามัญประจำปีของพรรค พร้อมกับการแต่งตั้ง นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรักษาการผู้อำนวยการพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรค เพื่อให้การบริหารงานพรรคสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือการเตรียมการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านโครงสร้างทั้ง 10 ภาค และยังให้ส.ส. ของพรรค ทำหน้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนเพื่อให้สะท้อนประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนมีความต้องการในครั้งถัดไป เพื่อนำมาสู่การเตรียมความพร้อมการกำหนดนโยบายในแต่ละพื้นที่ และผลักดันให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการทำหน้าที่ในสภาในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า พปชร. จะได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เข้าสู่สภาฯ ไม่น้อยกว่า 150 เสียง

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าพรรค ยังได้ย้ำว่า พรรคพลังประชารัฐยังมีคงมีความเหนียวแน่น มีความกลมเกลียวและยังคงที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อสถาบัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยังคงให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไป ขณะเดียวกันทางหัวหน้าพรรคฯ ยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกๆคน เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในประเด็นต่างๆ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565

“พล.อ.ประวิตร” เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ฟื้นฟูน้ำใสคลองแสนแสบ

,

“พล.อ.ประวิตร” เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ฟื้นฟูน้ำใสคลองแสนแสบ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 84 โครงการ ดำเนินงานโดย 8 หน่วยงาน ได้แก่ กทม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี64) ระยะกลาง (ปี65–70) และระยะยาว (ปี71–74)

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผน รวมถึงโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีที่อยู่ในแผนระยะเร่งด่วน เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร แบ่งการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร จะรับน้ำเสียในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตมีนบุรี และพื้นที่บางส่วนของเขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ดังนั้น เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแสนแสบและคลองสาขาได้กลับมาดีขึ้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีในระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี66-69) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตสะพานสูง ครอบคลุมพื้นที่ 15.39 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำเสียได้ 42,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากที่ ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงาน ในวันนี้ จะเห็นได้ว่า การดำเนินงานทุกกิจกรรมมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีปัญหาอุปสรรค ในอีกหลายจุดที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างต่อเนื่องขอฝากให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินการอย่างจริงจังตลอดจน เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กับประชาชน เพื่อให้คลองแสนแสบแห่งนี้ เป็นต้นแบบการพัฒนาของคลองอื่นๆ ต่อไป

เมื่อโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนระบายลงคลองแสนแสบ และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังช่วยทำให้คลองสายหลักที่สำคัญ ได้แก่ คลองแสนแสบ รวมทั้งคลองสาขาในพื้นที่บริการน้ำเสีย มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนต่อการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และโรคระบาดทางน้ำอื่นๆ อีกด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565