โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

, ,

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พปชร. จ.สระแก้ว” ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยมอบหมายให้ อ.วิชัย คชาวงษ์ และพ.จ.อ.วินัย พิมพ์แพทย์ ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. ประสานห้างหุ้นส่วนจำกัดนวรรณ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน 350 ชุด เพื่อเป็นน้ำใจให้กับผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริจาคเลือดและอวัยวะต่างๆ ที่เสียสละและอุทิศตนทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตและอวัยวะต่างๆ ต่อไป

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส. สุรศักดิ์ เร่งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เยาวชน เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรม

,

ส.ส.พปชร.เร่งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เยาวชน จ.สระแก้ว สร้างโดมเพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรม หนุนการศึกษานอกห้องเรียน

ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 ต้อนรับ คณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านนางาม นำโดย นางนวลจันทร์ เตรียวเจริญ ผอ.รร.บ้านนางาม ,พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา ร่วมหารือแนวทางจัดสร้างโดม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ใหม่ให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ประสานงาน ส.ส.สระแก้ว เขต 3 ถนนรัชตะวิถี ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

พรรคพลังประชารัฐ มีเป้าหมายในนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้กับเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เป็นสิ่งที่พปชร.ให้ความสำคัญ ในการสร้างอนาคตของเยาวชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน
————————————————————————————-

อ่านต่อ – https://www.pprp.or.th/ สุรศักดิ์ชิงนวรรณ์ /สร้างโดมพื้นที่กิจกรรม /เสริมทักษะเยาวชนนอกห้องเรียน
#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
#ดูแลเศรษฐกิจฐานราก
# ลดความเหลื่อมล้ำประชาชนทุกกลุ่ม
#สุรศักดิ์ชิงนวรรณ์
#พปชร.สระแก้ว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กรกฎาคม 2565

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดน

,

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดนสระแก้วที่อยู่ห่างไกล

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมทีมงานลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ของกองทัพบก โดยได้รับการสนับสนุนจาก หจก.นวรรณ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ขาดแคลน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.อ.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ ร.12 พัน. 3 รอ. ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

“ขอขอบคุณคุณกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนตามแนวชายแดนห่างไกลที่ขาดแคลนพาหนะ ซึ่งการมอบจักรยานครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนหนังสือและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น”นายสุรศักดิ์ กล่าว

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. สุรศักดิ์” สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าด่านตรวจฯ อ.อรัญประเทศ

,

“ส.ส. สุรศักดิ์” จัดเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมอบกำนัน ต.ฟากห้วย สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าด่านตรวจฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรภ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อาหาร และน้ำดื่ม รวมถึงหน้ากาดอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้แก่กำนันสุรพงษ์ ปันส่วน กำนันตำบลฟากห้วย เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หมู่ 7 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าในศูนย์อำนวยความสะดวก ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี หจก.นวรรณ ร่วมสนับสนุนสิ่งของในครั้งนี้

“ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตารมกฎจราจรตลอดการเดินทาง และขอให้เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สุรศักดิ์ชิงนวรรภ์
#สสสระแก้ว
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก

,

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก – ตรวจเยี่ยม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หาแนวทางปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เมื่อเร็วๆนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส.ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา เพื่อกักเก็บน้ำ ให้พี่น้องประชาชนได้ทำการเกษตร รวมถึงพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อน ของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณตรงข้าม อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณ พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นำคณะตรวจสอบพื้นที่

นอกจากนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส. ยังได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพแวดล้อม หมู่ 8 บ้านโคกกรวด บริเวณร้านค้า ริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อน พร้อมกับดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนของพี่น้องประชาชน ตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564