โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

ส.ส.พปชร.นราธิวาส อำนวยความสะดวกปชช. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

, ,

ส.ส.พปชร.นราธิวาส อำนวยความสะดวกปชช. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พปรช. จ.นราธิวาส เขต 2” และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ (ว่าที่) ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ พร้อมด้วย นายสันติ บินยะโก๊ะ รองประธานสภา เทศบาลเมืองสุไหงโกลก คณะทีมงาน สท.ฯ และทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับพี่น้องประชนที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจุดลงทะเบียนต่างๆ ในพื่นที่ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร. นราธิวาส เข้าร่วมหารือ รมต.คมนาคม-รมต.โยธาฯ มาเลเซียผลักดันความร่วมมือโครงการก่อสร้างพื้นฐานไทย-มาเลเซีย

,

ส.ส.พปชร. นราธิวาส เข้าร่วมหารือ รมต.คมนาคม-รมต.โยธาฯ มาเลเซียผลักดันความร่วมมือโครงการก่อสร้างพื้นฐานไทย-มาเลเซีย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค และส.ส.จังหวัดนราธิวาส เขต 2 พลังประชารัฐ (พปชร.)” พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ซรี ฮาจี ฟาดิลละฮ์ บิน ฮาจี ยูซฟ รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย เข้าพบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยและมาเลเซีย ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ส.ส.สัมพันธ์ กล่าวว่า ศอ.บต. เตรียมจัดทำข้อมูลและประเด็นสำคัญ เพื่อนำเสนอและหารือร่วมกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีอาวุโส กระทรวงโยธาธิการ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยและมาเลเซีย 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 จุดก่อสร้างบริเวณด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อลดปัญหาการแออัดในห้วงระหว่างการเดินทางเข้าด่านออกด่านของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และแห่งที่ 2 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเปิดช่องทางการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบ และเมืองตุมปัส ประเทศมาเลเซีย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ยังจะได้หารือเปิดช่องทางการค้าขายและการเดินทางข้ามประเทศ อ.สะเดา จ.สงขลา และการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และจ.สตูล

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง) และโครงการก่อสร้าง (สะพานตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย เพื่อให้ทางฝ่ายมาเลเซียช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว อันจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการคมนาคม ขนส่งระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้า การลงทุน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2565

พปชร.นราธิวาส ร่วมจิบกาแฟหารือผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน

, ,

พปชร.นราธิวาส ร่วมจิบกาแฟหารือผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค และ พปชร. จ.นราธิวาส” มอบหมายให้ ว่าที่ ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ และทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่หารือและจิบกาแฟยามบ่ายกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน พร้อมชี้แจ้งการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุไหงปาดี ที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขเรื่องสายไฟฟ้าล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ร้านน้ำชา บ้านบือราแง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ส.ส.สัมพันธ์ ยังได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ร้านน้ำชาแบโซ๊ะ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี เพื่อพบปะและจิบกาแฟยามบ่าย และร่วมพูดคุยฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป โดยมีสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. นราธิวาส หารือร่วมทางการมาเลเซีย สู่การยกระดับด่านไทย-มาเลเซีย จ.นราธิวาส ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจของปชช. 2 ประเทศ

,

ส.ส.พปชร. นราธิวาส หารือร่วมทางการมาเลเซีย สู่การยกระดับด่านไทย-มาเลเซีย จ.นราธิวาส ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจของปชช. 2 ประเทศ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พปชร. จ.นราธิวาส” พร้อมด้วย นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ เข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมหารือการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต.

การหารือในครั้งนี้ทางรัฐบาลไทย โดย ศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรายงานความคืบหน้าพร้อมหารือร่วมกันถึงการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแก่รัฐมนตรีคมนาคม ประเทศมาเลเซีย ที่คาดว่าจะมีกำหนดเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และจะรายงานความคืบหน้าให้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในห้วงต้นเดือนกันยายน 2565

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 11 สิงหาคม 2565

“ส.ส. สัมพันธ์”มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยบ้านนูโระ จ.นราธิวาส

,

“ส.ส. สัมพันธ์”มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยบ้านนูโระ จ.นราธิวาส พร้อมร่วมเปิดแข่งฟุตบอล ต.แม่ดง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหาร และ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่บ้านนูโระ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด งานฟุตบอล “แม่ดงคัพ” โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ณ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และสนับสนุนด้านการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความกระชับสัมพันธ์ภายในชุมชน”

#สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
#สส นราธิวาส
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน

,

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน จากเหตุฝนตกหนักทำให้กำแพงกั้นแม่น้ำสุไหงโกลกแตก บริเวณบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00น นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) พร้อมด้วยทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส และ ผู้ช่วย ส.ส.พร้อมกันลงพื้นที่บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกำแพงกั้นน้ำสุไหงโกลกแตก เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เพราะชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทัน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน และได้พูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ และพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในลำดับต่อไป

ก่อนหน้านี้ เวลา 03.00 น. ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ มอบให้ ส.จ.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ รองประธานสภา อบจ.นราธิวาส พร้อมทีมงานลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกล จ.นราธิวาส เพื่อให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุอุทกภัย ทำให้กำแพงกั้นน้ำแตกดังกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมพันธ์ฯ ห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามระดับ จ.นราธิวาส

,

ส.ส. สัมพันธ์ฯ ห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก และคลองบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) ได้ลงพื้นทีพร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในชุมชนคลองประปา ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จากการที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ล้นตลิ่งที่ระดับ 47 เซนติเมตร แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

จากนั้น ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พร้อมด้วย นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ลงพื้นที่ ตรวจสอบระดับนำ้คลองบูเก๊ะตา ณ บ้านลีแยะ และบ้านนูโระ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส สถานการณ์โดยทั่วไป น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง ซี่งคาดว่าในช่วงบ่ายน้ำจากคลองบูเก๊ะตาจะไหลไปสมทบที่แม่นำ้โก-ลก แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

ทั้งนี้จากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ทางกรมโยธาฯ ยังจำเป็นต้องติดตามหน้างานในสถานการณ์จริงอีกครั้ง แต่จากการประเมินช่วงหน้าฝนเบื้องต้นในปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#เราจะผ่านวิกฤติไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สัมพันธ์” ร่วมกรมโยธา-ผังเมือง ตรวจงานสร้างเขื่อนแม่น้ำโก-ลก

,

“ส.ส. สัมพันธ์” ร่วมกรมโยธา-ผังเมือง ตรวจงานสร้างเขื่อนแม่น้ำโก-ลก เตรียมรับสถานการณ์น้ำแก้ไขปัญหาผลกระทบประชาชนระยะยาว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะส.ส. นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (ส.ส. บีลา) พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส และคณะทีมงาน ส.ท. เทศบาลเมืองสุไหโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมริมแม่น้ำโก-ลก ที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพันครัวเรือนใน 8 ชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปี

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (เขื่อนกั้นน้ำ) แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มปี 2560-2564 จัดสร้างเขื่อนกั้นน้ำความยาว 5,153 เมตร พร้อมสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำที่ปากคลองบือเร็ง 1 และบือเร็ง 2 ขณะที่ระยะที่ 2 เริ่มปี 2564-2566 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกในตำบลปาเสมัส จัดทำเขื่อนความยาว 5,587 เมตร ในลักษณะคันกั้นน้ำแบบกำแพง พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีบ่อสูบน้ำ และทางลาดพร้อมคันดินตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก

“เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ใน ต.สุไหงโก-ลก และ ต.ปาเสมัส กว่า 3,123 ครัวเรือน ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบาลตำบลปาเสมัส มั่นใจว่าโครงการทั้งหมดนี้ จะสามารถแก้ปัญหาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปพื้นที่บ้านนูโร๊ะ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากชาวบ้าน ที่เรียกร้องให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อตรวจดูระดับน้ำและตรวจสอบการ
เตรียมความพร้อมของการรองรับสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

#สัมพันธ์มะยูโซ๊ะ
#สสบีลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 ธันวาคม 2564

ส.ส.สัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่เขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เข้าถึงปัญหา ปชช. วางแนวทางช่วยเหลือ

,

ส.ส.สัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่เขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เข้าถึงปัญหา ปชช.สู่การวางแนวทางช่วยเหลือได้ตรงจุด!!!

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ตนและทีมงานได้เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ตนดูแล ที่จะนำไปสู่การ วางแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด
ทั้งนี้ยังได้เดินทาง ร่วมงานศพของนายแวอาแซ แวมามุ กรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ซึ่งได้เสียชีวิตอย่างสงบ ณ ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

#ขอเพียงรู้จักแล้วจะรักสสบีลา
#กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
#สสบีลา #สสสัมพันธ์ #พปชร #พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564