โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ภาดาท์ วรกานนท์

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.เขต 6 เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาการจัดตั้งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

,

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.เขต 6 เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาการจัดตั้งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยปัจจุบันมีหลายพื้นที่อยู่กันในรูปแบบของชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดตั้งแบบชุมชน เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ซึ่งในระเบียบได้ระบุไว้ว่า ที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งเป็นชุมชนได้

ประเด็นเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ เราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่กันตามรูปแบบ ตามระเบียบที่กำหนด แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นชุมชนได้ เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นชุมชน เช่นบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ทางการรถไฟก็อยู่กัน 30 -40 ปี แต่การรถไฟก็ไม่ยินยอม ที่จะส่งหนังสือที่จะอนุญาต สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นประชากรที่ตกสำรวจ ก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถจะจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และมีตำแหน่งต่างๆ ที่ปกติได้รับค่าตอบแทน สำนักงานเขตก็ไม่สามารถเอางบประมาณเขตมาดูแลซ่อมแซมในเรื่องสาธารณูปโภคได้ เช่น พื้นที่มีหลุมมีบ่อที่สามารถเกิดอันตรายทางเขตก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้

น.ส.ภาดาท์ กล่าวต่อว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมา ชุมชนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับของสนับสนุน เพราะตกสำรวจเป็นประจำ นอกจากนี้ยังไม่สามารถขอเลขที่บ้านได้ ไม่สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์และประปาได้ ตนคิดว่าประชากรในส่วนนี้น่าเห็นใจ เขาก็เป็นประชาชนคนไทยที่เสียภาษีเหมือนกันแต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียม จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาช่วยดูว่าจะแก้ไข ระเบียบอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้คนเหล่านี้ไม่เสียโอกาส

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ภาดาท์วรกานนท์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พปชร.กทม. เขต 1” และทีมงานลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และผ้ากันเปื้อน มามอบให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงพ่อค้าและแม่ค้าในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนค่าครองชีพให้กับชาวบบ้านในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และดุสิต

ทั้งนี้ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยฉพาะในเรื่องของปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 กันยายน 2565

“ส.ส. ภาดาท์” ร่วมแคมเปญผู้ว่ากทม.รณรงค์ “ไม่เทขยะรวม” พร้อมดึงประชาชนมีส่วนดูแลปัญหาขยะนำร่องเขตพญาไท

, ,

“ส.ส. ภาดาท์” ร่วมแคมเปญผู้ว่ากทม.รณรงค์ “ไม่เทขยะรวม”
พร้อมดึงประชาชนมีส่วนดูแลปัญหาขยะนำร่องเขตพญาไท

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้เปิดตัวนโยบาย “ไม่เทรวม”นำร่องขอความร่วมมือประชาชนในการแยกขยะและเศษอาหาร เรื่องดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่ดีและถูกต้อง และพร้อมสนับสนุนร่วมรณรงค์ เคมเปญ ” ไม่เทรวม ไม่เทรวม ไม่เทรวม” ในเขตนำร่องใน 3 เขตกทม.ชั้นใน โดยเฉพาะในเขตพญาไท ซึ่งมีความหนาแนนทางเขตเศษฐกิจ ที่มีทั้งสำนักงาน โรงพยาบาล ที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนของประชาชน และขับเคลื่อนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง การทำนโยบายไม่เทรวม จะเป็นการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง เพราะขยะในปัจจุบันมีความหลากหลายชนิดมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในอดีต

ทั้งนี้ขยะที่เกิดขึ้น สามารถนำมาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้หากมีการปรับมุมมองของประชาชน สู่การลงมือทำการแยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ขยะที่เป็นของเสียกลายมาเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากขยะที่กทม.รายงานมีสูงถึงกว่า 8,000 ตันต่อวัน เป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% และอีก 50% แต่ขยะทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบ 100% ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ย การทำเชื้อเพลิง และการนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของรีไซเคิล ส่งลผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาตนพยายามผลักดันเรื่องแยกขยะ และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ซึ่งในพื้นที่ทีตนดูแล ในเขต ราชเทวี พญาไท จัตุจักร ถือเป็นพื้นที่ ๆ มี ปริมาณขยะเยอะมากและมีการทิ้งไม่ถูกวิธี ทำให้ลงไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงมีผลกระทบในวงกว้างอย่างมาก

“ดิฉันต้องขอขอบคุณ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ช่วยทำให้เกิดโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยขอให้กำลังใจและหวังว่าจะประสบความสำเร็จ และสามารถสานต่อไปครบทุกเขตในพื้นที่ กทม.” น.ส.ภาดาท์ กล่าว

น.ส.ภาดาท์ กล่าวต่อว่า ตนต้องขอวิงวอนไปยังประชาชนทุกคนให้เสียสละเวลาสักนิดหนึ่ง ตนเชื่อว้าปัญหาพวกนี้แก้ได้ แต่ต้องใจเย็น ๆ ต้องใช้เวลา เพราะพฤติกรรมของคนเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ในทันที แต่ถ้าทุกคนอดทนและค่อย ๆ ช่วยกันไป อนาคตเราก็จะมีเมืองหลวงที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.กทม.เปิดบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก แบ่งเบาค่าครองชีพ ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.กทม.เปิดบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก แบ่งเบาค่าครองชีพ ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พปชร. กทม. เขต 6” และทีมงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้ ส.ส.ภาดาท์ ได้นำน้ำมันพืชมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลเรื่องปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดีและมีความสุข

ทั้งนี้ ส.ส.ภาดาท์ ยังได้จับจ่ายและอุดหนุนสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดนัดบ้านครัวเหนือ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 11 สิงหาคม 2565

ส.ส.ภาดาท์ และ กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ ห่วงใยความปลอดภัยชุมชนพญาไท

,

“ส.ส.ภาดาท์”ประสาน กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ เพิ่มแสงสว่างห่วงใยความปลอดภัยชุมชนเขตพญาไท

นางสาวภาดาท์ วรากานนท์ ส.ส.กทม. เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร มอบหมายทีมงานลงพื้นที่ชุมชนมะกอกส่วนหน้า และชุมชนมะกอกกลางสวน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน โดยได้ประสานการไฟฟ้าสามเสน เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างภายในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และมีความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในเวลาค่ำคืน

ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#ภาดาท์วรากานนท์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข สานความสัมพันธ์

,

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข-สานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งรถจักรยาน ตุ๊กตา เสื้อยืด ของเล่นเด็ก รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น ขนมขบเคี้ยว นมกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนโรงเจมักกะสัน และชุนหลังกรมทางหลวง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสาธารณสุข โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยกาศที่สนุกสนาน และเต็มไปความสุขของเด็กๆ

“การสนับสนุนสิ่งของในวันนี้ เพื่อต้องการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ให้เด็กมีกิจกรรมในวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากของขวัญ เพราะเด็กไทยในวันนี้ เป็นอนาคตที่ดีของชาติในวันข้างหน้า”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีให้แก่เยาชนไทย

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

“ส.ส. ภาดาท์”ส่งทีมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดภายในรั้วโรงเรียน

,

“ส.ส. ภาดาท์”ส่งทีมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดภายในรั้วโรงเรียน

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะทำงาน จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคบริเวณโดยรอบและภายในโรงเรียนบ้านครัวพิทยา เขตราชเทวี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครอง ให้มั่นใจได้ว่าลูกหลานของทุกท่าน จะได้รับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบข้าวสารจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านครัว พร้อมร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านครัวพิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 31 ธันวาคม 2564