โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. จองชัย วงศ์ทรายทอง

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ

,

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ หลังรับร้องเรียนหวั่นเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มนักเรียนและผู้สัญจรไปมา

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณ ร.5 ถึง ร.ร.อนุบาลชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่ขาดมาตรฐานความปลอดภัย ถึงกรณีไม่ปิดฝาท่อระบายน้ำ เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน

“หากคิดจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมืออาชีพมากกว่านี้ ส่วนประชาชนต้องเข็มแข็งช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เพื่อทำให้เรื่องแบบนี้หมดไป และเพื่อไม่ให้มีเหตุการสูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินขึ้นอีก”

ทั้งนี้ จากการสำรวจบริเวณการก่อสร้างดังกล่าว พบว่าไม่มีการทำเครื่องหมาย ป้ายเตือน หรือปิดกั้นปากท่อแต่อย่างใด จึงอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย รวมถึงผ้ากันเปื้อน ให้กับพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และใช้ป้องกันการและลดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกๆ คน และคนในครอบครัว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้มองเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัว ให้เกียรติถึงคุณค่า และให้ความสำคัญต่อกันในทุกๆ บทบาทหน้าที่ ที่ทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ ปชช.

ร.อ.ดร.จองชัย วงษ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ผ้ากันเปื้อน และปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพราะทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ คือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาสังคม

“ต้องขอขอบคุณ (อาดำ) นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดฯ นางจันทรา ทองแดง รองปลัดฯ และนางมรกฎ บัวแตง ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการรับมอบแจกจ่ายสิ่งของในงานนี้”

#สสจองชัยวงศ์ทรายทอง
#ผู้กองเบิร์ด
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลือง

,

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลืองแก้ปัญหารถติด-ลดอุบัติเหตุ

รอ.ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนสุขุมวิท (บริเวณสี่แยกที่มุ่งหน้าไปวัดเขาบางทราย) ในพื้นที่ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ถึงปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังล่าว เนื่องจากรถที่มาจากสะพานใหม่ ผ่านบางทราย ซ.28 เพื่อออก ถ.สุขุมวิท ไม่เว้นระยะห่างให้รถทางหลักสัญจรไปก่อน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกดังกล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ประสานงานไปยังเทศบาลบางทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เร่งเดำเนินการแก้ไขด้วยการตีเส้นเหลือง หรือเครื่องหมายห้ามหยุดรถ บริเวณสี่แยกดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นความจริง และคิดหาวิธีในเบื้องต้น เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบริหารจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว จึงได้เสนอให้เทศบาลบางทรายนำสีเหลืองตีเป็นเส้นจุดห้ามหยุด จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่สัญจรไปมาเส้นทางนี้ ได้โปรดมีน้ำใจและปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564