โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. จองชัย วงศ์ทรายทอง

ส.ส.ชลบุรี พปชร.วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ปชช.สร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา

,

ส.ส.ชลบุรี พปชร.วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ปชช.สร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเขตอำเภอเมือง,พานทอง,บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือน อยู่อาศัยและถนนที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะเวลาน้ำทะเลขึ้น เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ติดชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นตำบลคลองตำหรุ เทศบาลเมืองชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน และเนื่องจากเป็นน้ำเค็มจากทะเล จึงส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา ตนขอฝากไปยังทุกหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.และจังหวัดชลบุรี ช่วยร่วมกันหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอจากการที่แหล่งน้ำตื้นเขิน และปัญหาการบริการของประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี เร่งสำรวจพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไม่ถึง และรีบทำการวางระบบน้ำที่มีคุณภาพเข้าไปโดยด่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทำการขุดลอกแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ตื้นเขิลอยู่เสมอ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 มกราคม 2566

“ส.ส.จองชัย” ขอ “มหาวิทยาลัยบูรพา- กยศ” เร่งจ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน

,

“ส.ส.จองชัย” ขอ “มหาวิทยาลัยบูรพา- กยศ” เร่งจ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่มีนักศึกษาจากมหาวิลัยบูรพาจำนวนหนึ่ง ได้รับคบามเดือดร้อนมาร้องเรียนกับตน ขอให้แก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าของชีพจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ล่าช้าหลายเดือนเลย แล้วไม่สามารถออกมาให้คำอธิบายที่ชัดเจนกับนักศึกษาได้ทำให้การดำรงชีพของนักศึกษาที่เดือดร้อนอยู่แล้ว เดือดร้อนขึ้นไปอีก เงินไม่พอใช้ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อมาจ่ายค่ากิน ค่าอยู่ ค่าหนังสือ

ร้อยเอกจองชัย กล่าวต่อว่า จากการที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ และคาดว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย จึงขอแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาและ กยศ.ขอให้กำกับดูแลตรวจสอบหน่วยงานย่อย หรือหน่วยงานปลายทาง เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆ กำชับให้จ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา หรือจ่ายโดยเร็ว เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 มกราคม 2566

“พปชร.ชลบุรี” ขอให้เรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ

“พปชร.ชลบุรี” ขอให้เรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะยาบ้า รวมไปถึงทุกหน่วยงานรัฐที่ครอบคลุมการครอบครองอาวุธปืน ขอให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่างๆ ในสังคมไม่อยากให้เป็นการแก้ปัญหาเหมือนไฟไหม้ฟาง เวลาเกิดเหตุถึงได้เอาจริงเอาจัง เช่น เหตุการณ์ยิงผู้บริสุทธิ์ หรือ เสพยาบ้า ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชากวดขันเจ้าหน้าที่ทุกนายให้มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมลุยและปราบปรามกับผู้ค้า ผู้ผลิต อยู่ตลอดเวลา

ร้อยเอกจองชัย กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้จำนวนผู้ค้า ผู้เสพ นั้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะอาวุธปืนด้วย ทั้งถูกกฎหมาย ปืนเถื่อน ส่งผลให้ศักยภาพการพัฒนาประเทศลดลงไปด้วย เหมือนการปราบปรามเท่าไหร่ก็ไม่หมด เป็นเพียงพวกหางแถวปัญหา หลายครั้งก็มีเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุนในการกระทำผิด ซึ่งตนขอให้ใช้บทลงโทษสูงสุดกับเจ้าหน้าที่พวกนี้ และขอให้กำลังใจชื่นชมในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ซื่อสัตย์ทุกนายเพราะท่านต้องใช้ความเสียสละและความกล้าหาญอย่างมากในการแก้ปัญหานี้

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร.ชลบุรี พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

,

ส.ส.พปชร.ชลบุรี พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.จองชัย วงศ์ทรายทอง พปชร. จ.ชลบุรี” มอบหมายทีมงาน ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และมอบหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จังหวัดชลบุรี เพื่อสกัดกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้ ยังได้ให้ทีมงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กินดีอยู่ดีอย่างมีความสุข

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ

,

“ส.ส. จองชัย” ลงตรวจงานก่อสร้างทางเท้าไม่ปิดฝาท่อย่าน ร.ร.อนุบาลชลฯ หลังรับร้องเรียนหวั่นเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มนักเรียนและผู้สัญจรไปมา

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณ ร.5 ถึง ร.ร.อนุบาลชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่ขาดมาตรฐานความปลอดภัย ถึงกรณีไม่ปิดฝาท่อระบายน้ำ เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน

“หากคิดจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมืออาชีพมากกว่านี้ ส่วนประชาชนต้องเข็มแข็งช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เพื่อทำให้เรื่องแบบนี้หมดไป และเพื่อไม่ให้มีเหตุการสูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินขึ้นอีก”

ทั้งนี้ จากการสำรวจบริเวณการก่อสร้างดังกล่าว พบว่าไม่มีการทำเครื่องหมาย ป้ายเตือน หรือปิดกั้นปากท่อแต่อย่างใด จึงอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย รวมถึงผ้ากันเปื้อน ให้กับพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และใช้ป้องกันการและลดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกๆ คน และคนในครอบครัว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้มองเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัว ให้เกียรติถึงคุณค่า และให้ความสำคัญต่อกันในทุกๆ บทบาทหน้าที่ ที่ทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ ปชช.

ร.อ.ดร.จองชัย วงษ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ผ้ากันเปื้อน และปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพราะทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ คือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาสังคม

“ต้องขอขอบคุณ (อาดำ) นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดฯ นางจันทรา ทองแดง รองปลัดฯ และนางมรกฎ บัวแตง ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการรับมอบแจกจ่ายสิ่งของในงานนี้”

#สสจองชัยวงศ์ทรายทอง
#ผู้กองเบิร์ด
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลือง

,

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลืองแก้ปัญหารถติด-ลดอุบัติเหตุ

รอ.ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนสุขุมวิท (บริเวณสี่แยกที่มุ่งหน้าไปวัดเขาบางทราย) ในพื้นที่ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ถึงปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังล่าว เนื่องจากรถที่มาจากสะพานใหม่ ผ่านบางทราย ซ.28 เพื่อออก ถ.สุขุมวิท ไม่เว้นระยะห่างให้รถทางหลักสัญจรไปก่อน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกดังกล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ประสานงานไปยังเทศบาลบางทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เร่งเดำเนินการแก้ไขด้วยการตีเส้นเหลือง หรือเครื่องหมายห้ามหยุดรถ บริเวณสี่แยกดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นความจริง และคิดหาวิธีในเบื้องต้น เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบริหารจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว จึงได้เสนอให้เทศบาลบางทรายนำสีเหลืองตีเป็นเส้นจุดห้ามหยุด จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่สัญจรไปมาเส้นทางนี้ ได้โปรดมีน้ำใจและปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564