โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พปชร.กทม. เขต 1” และทีมงานลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และผ้ากันเปื้อน มามอบให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงพ่อค้าและแม่ค้าในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนค่าครองชีพให้กับชาวบบ้านในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และดุสิต

ทั้งนี้ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยฉพาะในเรื่องของปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.กทม.ดูสุขอนามัยพ่อค้าแม่มอบหน้ากากฯ-ผ้ากันเปื้อน ลดภาระค่าครองชีพ

,

ส.ส.พปชร.กทม.ดูสุขอนามัยพ่อค้าแม่มอบหน้ากากฯ-ผ้ากันเปื้อน ลดภาระค่าครองชีพ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พปชร. กทม.” พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่
ย่านเฉลิมเขตต์ เขตป้อมปราบฯ และย่านตลาดน้อย ฝั่งเจริญกรุง 22 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อนำหน้ากากอนามัยพร้อมชุดกันเปื้อน มามอบให้กับพี่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงผู้พักอาศัยในพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ ยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาความทุกข์ยากและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข ภายใต้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนให้อยู่ดีกินดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2565

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ตรวจโควิด พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

,

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ตรวจโควิด-พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดูแลห่วงใยสุขภาพชุมชนนรนาถ

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.เขตพระนคร-ป้อมปรามฯ-สัมพันธวงศ์-ดุสิต พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับพี่น้องประชาชนภายในชุมชนนรนาถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้หมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชนดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอันมียุงลายเป็นพาหะ

“ขอให้ทุกท่านช่วยกันเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือตลอดเวลา ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำให้สนิท และสุดท้ายขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ”

ทั้งนี้ ยังได้พบปะร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและเรื่องร้องเรียน รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อให้รับรู้ถึงความต้องการและความเดือดร้อนต่างๆ และพร้อมนำไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพที่ดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ส่งทีมงานดูแลประชาชน มอบถุงยังชีพ พ่นฆ่าเชื้อโควิด กำจัดยุงลาย

,

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์”ส่งทีมงานดูแลประชาชน มอบถุงยังชีพ-พ่นฆ่าเชื้อโควิด-กำจัดยุงลาย

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. เขตพระนคร-ป้อมปราบ-สัมพันธวงศ์-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย แซ่จึง เป็นตัวแทนลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ประกอบด้วยข้าวของเครื่องที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆ ในพื้นที่เขตพระนคร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ และทีมงานให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริวณตลาดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ในช่วงตอนค่ำเนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า พร้อมกันนี้ ยังได้ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกทม
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2565

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลาย

,

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพระนคร-สัมพันธ์วงศ์-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2665 พร้อมนำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และหน้ากากอนามัย มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร, สัมพันธ์วงศ์ และดุสิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และรักษาสุขภาพกันทุกท่าน เพราะตอนนี้หลายจุดเริ่มเป็นกันเยอะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย”

ทั้งนี้ ยังได้ส่งทีมงานลงพื้นที่วัดสุทัศน์ และชุมชนต่างๆ เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้เปราะบาง และขอให้ประชาชนร่วมใจกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยทุกสัปดาห์ ด้วยการดูแล ปิดฝา หรือคว่ำภาชนะใส่น้ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลาย

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

ส.ส. กานต์กนิษฐ์” บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดูแลปชช.

,

ส.ส. กานต์กนิษฐ์”บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดูแลปชช.ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อตลอดปี64

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพระนคร, ป้อมปราบฯ, สัมพันธวงศ์ และดุสิต อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2564ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตรวจคัดกรองโควิดให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่ทั้ง 4 เขต โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ บ.Go Check คัดกรองประมาณ 5,000 ราย

ทั้งนี้ ยังได้ส่งตัวผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล กว่า 300 ราย, มอบอาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ทั้ง 4เขต รวมทั้งสิ้น 28,000 ชุด รวมถึงการมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 300,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสมทบทุน ทั้งอาหาร ถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ มาช่วยกันตลอดทั้งปีนะคะในปีหน้าเราก็จะช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ”

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิดเชิงรุกให้นักเรียน-ผู้ปกครอง

,

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิดเชิงรุกให้นักเรียน-ผู้ปกครอง

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ กทม. เขต 1 เดินทางมาตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่เพื่อ เตรียมตัว ทำการตรวจเช็คโควิด เชิงรุก ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ของ รร. เบญจมราชาลัย ในพื้นที่เขตพระนคร จำนวนกว่า 2,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน อยากอุ่นใจให้กับผู้ปกครองและ นักเรียน นอกจากนั้นแล้ว ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ยังมีมาตรการที่ เข้มงวด ในแนวทางสาธารณสุขให้ทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนปฏิบัติอย่างเข้มงวด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564