โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. นิพันธ์ ศิริธร

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

,

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “สส.นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้อง อสม. ตำบลนาบินหลา, นาพละ นาตาล่วง, โคกหล่อ และบางรัก ในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ทั้งนี้ ส.ส.นิพันธ์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีกินดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. ตรัง ต้อนรับพลเอกประวิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ตรัง

,

ส.ส.พปชร. ตรัง ต้อนรับพลเอกประวิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ตรัง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” ร่วมต้อนรับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังปรชารัฐ (พปชร.) ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยมี ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร นายทวี สุระบาล พ.ต.ท.นัทธพงศ์ ใจสมุทร พล.ต.ต.บรรลือ ชูเวทย์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมมอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งรัดการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนภาคใต้ที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

ส.ส. นิพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !

,

สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !
“ส.ส. นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุธิณี ทองโท นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวชญาฎา ศรีชัย ดีกรีแชมป์มวยหญิงรุ่น 90 ปอนด์ ของสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ มอบถุงยังชีพกลุ่มผู้กักตัว

,

“ส.ส. นิพันธ์”ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ มอบถุงยังชีพกลุ่มผู้กักตัวจากเชื้อโควิด-19

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร นำคณะและตัวแทนจากชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูน้ำ ในพื้นที่ ต.นาท่ามเหนือ, ต.นาท่ามใต้, ชุมชนหลังวัดแจ้ง ต.บางรัก, ต.นาโยงใต้, ต.นาข้าวเสีย เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

“วันนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร ที่ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลให้กับโรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อสร้างภูมิคุ้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน ”

ทั้งนี้ ยังได้เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่กักตัวจากโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ 3 ตำบล จ.ตรัง

,

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ 3 ตำบล จ.ตรัง

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1 ต.โคกหล่อ, หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามเหนือ และหมู่ที่ 4 ต.นาท่ามใต้ เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนเบื้องต้นในกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข

“การช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายช่วยเหลือปากท้องให้กับประชาชน และขอให้พี่น้องได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ”

ทั้งนี้ ยังได้ให้ทีมงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข้ปัญหา ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาววบ้านในพื้นที่

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

“ส.ส.นิพันธ์” ส่งตัวแทนลงพื้นที่ตลาดท่ากลาง มอบถุงยังชีพให้ชาว จ.ตรัง

,

“ส.ส.นิพันธ์” ส่งตัวแทนลงพื้นที่ตลาดท่ากลาง มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพให้ชาว จ.ตรัง

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปภายใต้มาตรการการป้องกันของสาธารณสุข เพื่อแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดท่ากลาง ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่าน ทุกครัวเรือน ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใย จากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ตัวแทน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในการรับฟังปัญหาและความเดือนร้อน ซึ่งจะทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2564

“ด้วยความห่วงใย” ส.ส. นิพันธ์ มอบตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่

,

“ด้วยความห่วงใย” ส.ส.นิพันธ์ เขต1 พปชร.จ.ตรัง มอบตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายนิพันธ์ ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายภารกิจให้ตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 8 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมอบหมายภารกิจให้ตัวแทนลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 4 ครัวเรือน และยังให้ตัวแทนลงพื้นที่ชุมชนต้นสมอ เขตเทศบาลนครตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 12 ครัวเรือน อีกด้วย นายนิพันธ์ เผยว่าในโอกาสนี้ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน อสม.และพี่น้องทุกท่านทุกครัวเรือนได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“ส.ส.นิพันธ์” หารือผู้นำพื้นที่เมืองตรัง วางมาตรการคุมการระบาดโควิด-19

,

“ส.ส.นิพันธ์” หารือผู้นำพื้นที่เมืองตรัง วางมาตรการคุมการระบาดโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพส่งต่อความห่วยใยถึงปชช.

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.จังหวัดตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ

ให้การต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ต.นาพละ ต.นาโยงใต้ และ ต.น้ำผุด อ.เมือง เพื่อหารือถึงมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตรัง ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันอยู่ที่หลักร้อย กระจายในหลายตำบล พร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกนี้ด้วย

“ได้มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุด้วยเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และยาเวชภัณฑ์มอบให้กับตัวแทนในแต่ละตำบลนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจผู้นำทุกท่านที่เสียสละตัวเองช่วยกันดูแลพี่น้องในประชาชนในพื้นที่ด้วย” นายนิพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีความห่วงใยประชาชนได้มอบหมายให้ ส.ส.ในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงการรักษาในระบบสาธารณสุข

ด้วยความห่วงใย นิพันธ์ ศิริธร ผู้แทนคนตรัง
ส.ส.ตรังเขต 1 พรรคพลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564