โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร

ส.ส.พปชร.พิจิตร วอนกรมชลฯ สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

พปชร.กทม. เสนอกทม.สร้างสะพานคนข้าม-ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรหน้าสนง.เขตหนองจอก

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่คลองบุษบงค์ หมู่ที่ 9 ต.บางตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นคลองที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และไหลผ่านไปยังตำบลต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยเกษตรกรมีความต้องการอยากให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมขุดคลองเพื่อลำเลียงน้ำไปสู่ไร่นาของเกษตรกรเพื่อใช้ในภาคการเกษตร และยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมชลประทานจังหวัดพิจิตร พิจารณาและและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือกรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 9 ต.ท่าเสา อ.โพนทะเล จ.พิจิตร ยื่นเรื่องร้องทุกข์จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบนถนนสาย พจ.ถ 49-017 ที่ลักษณะเป็นถนนลูกรังทั้งสาย อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร ถนนมีระดับต่ำกว่าทางหลวงชนบท 1 เมตร เมื่อเกิดอุกภัยทำให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนชาวบ้าน วัด โรงเรียน และพืชผลทางการเกษตร จึงขอฝากไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแห่งนี้ พื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน

,

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน-น้ำยมทรุดกระทบเส้นทางสัญจรปชช.จ.พิจิตร

ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พปชร.จ.พิจิตร ร้องกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทำถนนทรุดเสียหายริมแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม พื้นที่ อ.บางมูลนาก และ โพธิ์ทะเล ชี้ชาวบ้านเดินทางสัญจรยากลำบากในขณะนี้
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จังหวัดพิจิตร ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังกรมโยธิการและผังเมือง โดยระบุว่า เนื่องด้วยชาวบ้านวิถีชีวิตริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งตลิ่งดังกล่าวก็ใช้เป็นถนนสำหรับสัญจรมาระหว่างหมู่บ้านด้วย โดยในส่วน อ.บางมูลนาก ที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และมีประชาชนในเขตตำบลหอไกร รวมตัวกันยื่นหนังสือถือนายกเทศมนตรีหอไกร ซึ่งจากการลงพื้นที่จริงพบว่า ถนนมีความเสียหายจริงทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 รวม 4 ปีต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันถนนที่ทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับถนนจริง กว่า 1.5 เมตร โดยพบว่า พื้นที่หมู่ 4 เสียหายหาย 500 เมตร หมู่ 2 เสียหาย 300 เมตร และหมู่ 1 เสียหาย 200 เมตร รวม 849 หลังคาเรือน

จุดที่ 2 ของแนวร่วมแม่น้ำน่านเช่นกัน ซึ่งตลิ่งทรุดตัวลงทุกปี ท้องถิ่นก็ใช้งบประมาณ ใช้ไม้และดินมาทำพนังกั้นน้ำทุกปี แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ประชาชนจึงยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรี ตำบลเนินมะกอก เมื่อลงพื้นที่จริงพบว่า พื้นที่ทรุดตัวเสียหาย 1,100 เมตร มีประชากรอาศัย 700หลังคาเรือน หากน้ำล้นตลิ่งจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน และเกษตรกรรมพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมด

และจุดที่ 3 คือ เป็นเขตอำเภอโพธิ์ทะเล จุดที่ตลิ่งทรุดตัวเป็นพื้นที่หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทะเล ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตริมแม่น้ำยม และเกิดความเสียหายทรุดระยะทาง 300 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางรวม 300 หลังคาเรือน จึงขอหารือผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง มาสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในพื้นที่ 5 จุดของ 2 อำเภอต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564