โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร

ส.ส.พิจิตร พปชร.จี้กรมชลฯ เร่งพิจาณาเดินหน้าสร้างแหล่งพักน้ำยม ผู้รับเหมารอหนังสืออนุญาตหลังประสบปัญหาหน้างานพื้นที่ก่อสร้าง

,

ส.ส.พิจิตร พปชร.จี้กรมชลฯ เร่งพิจาณาเดินหน้าสร้างแหล่งพักน้ำยม ผู้รับเหมารอหนังสืออนุญาตหลังประสบปัญหาหน้างานพื้นที่ก่อสร้าง

นายสุรชาติ ศรีบุศกร สภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยังอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านอิฐ ซึ่งเป็นการบังคับน้ำใน 4 โครงการก่อสร้างพักน้ำลุ่มน้ำยมตอนล่าง เป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูเหล็กโค้ง 5 บาน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านด่านน้อย ตำบลจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยทางโครงการได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดสัญญา 1 สิงหาคม 2562 ในเวลาก่อสร้าง 990 วัน งบประมาณการก่อสร้างรวมแล้ว 231 ล้านบาท

“ปัจจุบันรวมผ่านมา 7 ปีแล้ว ที่ความคืบหน้ามีน้อยมาก ที่ประสบปัญหาในหลายด้าน ส่งผลให้หนังสือสัญญาต้องปรับเปลี่ยนด้วยตามเหตุและผล ณ ปัจจุบันการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง เพราะยังไม่ได้รับหนังสือหรืออนุญาติให้ขยายอายุสัญญาของโดยที่ผ่านมาหน่วยงาน และองค์กรอิสระ รวมไปถึงตัวผมเอง ก็ได้หารือในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในเรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้าง แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะแล้วเสร็จ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 มกราคม 2566

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอน สพฐ.เร่งบรรจุครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการ สร้างขวัญกำลังใจเพิ่มกำลังครูเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

,

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอน สพฐ.เร่งบรรจุครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการ
สร้างขวัญกำลังใจเพิ่มกำลังครูเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนครู จำนวน 23,277 อัตรา เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) วงเงินงบประมาณ 8,031,243,400 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน จนได้บุคลากรเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ได้รับอัตราค่าจ้างตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี ก็ยังไม่ได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานราชการ ไม่มีสวัสดิการ และเงินค่าจ้างก็ยังคงที่

นายสุรชาติ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาหลายคนท้อแท้ใจและได้ลาออกไปหลายรายแล้วที่ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ก็ยังรอคอยโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเลื่อนลอย ตนจึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปลดล็อคข้อกำหนดในตำแหน่งนี้ที่ระบุว่า จะไม่มีการเลื่อนระดับค่าจ้างหรือตำแหน่งออกไป และขอให้อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 มกราคม 2566

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอนกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติงบประมาณปี 67 สร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

,

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอนกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติงบประมาณปี 67
สร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภา เสนอถึงสำนักบริหารโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากประชาชนในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลัก โดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาโครงการเบื้องต้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 มีความเห็นร่วมกันว่า ควรวางแผนการบริหารการจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพบว่ามีพื้นที่แม่น้ำยมในหมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้ง อำเภอโพทะเล สามารถดำเนินการสร้างเป็นอาคารบังคับน้ำได้ ระยะทางมากถึง 9.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลท่านั่ง ตำบลท่าเสา ตำบลบางคาน และตำบลบ้านน้อย

“ขอให้อนุมัติประมาณปีพ.ศ. 2567 เพื่อให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจออกแบบการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อการจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก หรือเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และยังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 ธันวาคม 2565

ส.ส.พปชร.พิจิตร วอนกรมชลฯ สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

พปชร.กทม. เสนอกทม.สร้างสะพานคนข้าม-ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรหน้าสนง.เขตหนองจอก

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่คลองบุษบงค์ หมู่ที่ 9 ต.บางตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นคลองที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และไหลผ่านไปยังตำบลต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยเกษตรกรมีความต้องการอยากให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมขุดคลองเพื่อลำเลียงน้ำไปสู่ไร่นาของเกษตรกรเพื่อใช้ในภาคการเกษตร และยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมชลประทานจังหวัดพิจิตร พิจารณาและและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือกรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 9 ต.ท่าเสา อ.โพนทะเล จ.พิจิตร ยื่นเรื่องร้องทุกข์จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบนถนนสาย พจ.ถ 49-017 ที่ลักษณะเป็นถนนลูกรังทั้งสาย อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร ถนนมีระดับต่ำกว่าทางหลวงชนบท 1 เมตร เมื่อเกิดอุกภัยทำให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนชาวบ้าน วัด โรงเรียน และพืชผลทางการเกษตร จึงขอฝากไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแห่งนี้ พื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน

,

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน-น้ำยมทรุดกระทบเส้นทางสัญจรปชช.จ.พิจิตร

ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พปชร.จ.พิจิตร ร้องกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทำถนนทรุดเสียหายริมแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม พื้นที่ อ.บางมูลนาก และ โพธิ์ทะเล ชี้ชาวบ้านเดินทางสัญจรยากลำบากในขณะนี้
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จังหวัดพิจิตร ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังกรมโยธิการและผังเมือง โดยระบุว่า เนื่องด้วยชาวบ้านวิถีชีวิตริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งตลิ่งดังกล่าวก็ใช้เป็นถนนสำหรับสัญจรมาระหว่างหมู่บ้านด้วย โดยในส่วน อ.บางมูลนาก ที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และมีประชาชนในเขตตำบลหอไกร รวมตัวกันยื่นหนังสือถือนายกเทศมนตรีหอไกร ซึ่งจากการลงพื้นที่จริงพบว่า ถนนมีความเสียหายจริงทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 รวม 4 ปีต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันถนนที่ทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับถนนจริง กว่า 1.5 เมตร โดยพบว่า พื้นที่หมู่ 4 เสียหายหาย 500 เมตร หมู่ 2 เสียหาย 300 เมตร และหมู่ 1 เสียหาย 200 เมตร รวม 849 หลังคาเรือน

จุดที่ 2 ของแนวร่วมแม่น้ำน่านเช่นกัน ซึ่งตลิ่งทรุดตัวลงทุกปี ท้องถิ่นก็ใช้งบประมาณ ใช้ไม้และดินมาทำพนังกั้นน้ำทุกปี แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ประชาชนจึงยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรี ตำบลเนินมะกอก เมื่อลงพื้นที่จริงพบว่า พื้นที่ทรุดตัวเสียหาย 1,100 เมตร มีประชากรอาศัย 700หลังคาเรือน หากน้ำล้นตลิ่งจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน และเกษตรกรรมพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมด

และจุดที่ 3 คือ เป็นเขตอำเภอโพธิ์ทะเล จุดที่ตลิ่งทรุดตัวเป็นพื้นที่หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทะเล ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตริมแม่น้ำยม และเกิดความเสียหายทรุดระยะทาง 300 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางรวม 300 หลังคาเรือน จึงขอหารือผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง มาสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในพื้นที่ 5 จุดของ 2 อำเภอต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564