โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. พรรณสิริ กุลนาถศิริ

“ส.ส.พรรณสิริ” วอนกรมทางหลวง-ก.คมนาคม เร่งซ่อมแซมสะพานจ.สุโขทัย เส้นหลัก 2 สายในตำบลวัดเกาะ เพิ่มความสะดวกสัญจร ปชช.ในท้องถิ่น

,

“ส.ส.พรรณสิริ” วอนกรมทางหลวง-ก.คมนาคม เร่งซ่อมแซมสะพานจ.สุโขทัย
เส้นหลัก 2 สายในตำบลวัดเกาะ เพิ่มความสะดวกสัญจร ปชช.ในท้องถิ่น

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.จังหวัดสุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภา ถึงปัญหาสะพานของจังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2 แห่ง แห่งแรก คือ สะพานภาคเหนือ 6 โดยสะพานแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2512 ผ่านแม่น้ำยม เชื่อมระหว่างตำบลคลองการ ไปยังตำบลวัดเกาะ เป็นเส้นทางสายหลักของประชาชนชุมชน และท้องถิ่น ที่ใช้เป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้สะพานชำรุดหลายแห่ง ตอหม้อร้าว และคอสะพานคับแคบมาก

แห่งที่ 2 คือ สะพานปากแคว สะพานแห่งนี้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำยม บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 มีระดับต่ำมาก ในช่วงที่น้ำไหลหลากในฤดูฝน ระดับน้ำจะสูงกว่าขอบพื้นล่างใต้สะพาน ทำให้เศษขยะ ขอนไม้ อุดตัน เป็นปัญหาทำให้กระแสน้ำบริเวณสะพานกัดเซาะถนน ตลิ่งพังชำรุดเสียหาย

“ขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ช่วยเร่งรัดลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขตรวจสอบ และแก้ปัญหาโดยด่วน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #พรรณสิริกุลนาถศิริ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 ธันวาคม 2565

ส.ส.พปชร. สุโขทัย ร่วมส่งมอบโค 2 พันตัว สนับสนุนอาชีพรายได้เกษตรกรไทย

,

ส.ส.พปชร. สุโขทัย ร่วมส่งมอบโค 2 พันตัว สนับสนุนอาชีพรายได้เกษตรกรไทย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” ร่วมงานพิธีมอบโค จำนวน 2,000 ตัว โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 9 อำเภอ นำไปเลี้ยงเพื่อการเกษตรต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและมีโคเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างงานและสร้างราย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชาชรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

,

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดบ้านสวน และตลาดนัดต่างๆ เพื่อแนะแนวและทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ส.ส.พรรณสิริ
ได้ทำความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

“มีประชาชนในพื้นที่รับฟังและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เป็นนโยบายของ พปชร.ในการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปาะบาง และมีผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิที่รัฐจัดหาให้”

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2565

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย”

,

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” มอบหมาย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ เปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ของ อบต.สามเรือน จ.สุโขทัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ยังได้พบปะและให้กำลังใจนักฟุตบอล โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ในสังกัด อบจ.สุโขทัย ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม

,

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม-สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตาปาน ประจำปี 2565 โดยนายวัจน์พล ศรชัย เทศบาลตำบลศรีสำโรง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย, นายมนู พุกประเสริฐ์ นายก อบจ.สุโขมัย, นายเชตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย และคณะ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักร และดำเนินการในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565