โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ประสิทธิ์ มะหะหมัด

“ส.ส. ประสิทธิ์” ส่งทีมบริการปชช. พ่นหมอกควัน สกัดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

,

“ส.ส. ประสิทธิ์” ส่งทีมบริการปชช. พ่นหมอกควัน สกัดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกเขตสะพานสูง-ประเวศ

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.กรุงเทพฯ เขตสะพานสูง-ประเวศ พรรคพลังประชารัฐ และทีมงานหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตสะพานสูงและประเวศ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้ ยุงลายเป็นต้นเหตุของไข้เลือดออก โดย 95% เป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือน และอีก 5% อยู่ตามบริเวณสวน การพ่นหมอกควันไม่สามารถป้องกันได้ในระยะยาว แต่เป็นเพียงการควบคุมชั่วคราวเพื่อฆ่ายุงลายตัวแก่ ไม่ให้ยุงที่มีเชื้อไปกัดหรือวางไข่ต่อ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

“ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ช่วยกันดูแลและปิดฝาโอ่งน้ำกินน้ำใช้ ปิดฝาให้สนิท ภาชนะเล็กในบ้าน แจกัน กระถางต้นไม้ ให้เปลี่ยนน้ำและเทน้ำทิ้งทุกๆ 7 วัน”

#ประสิทธิ์ มะหะหมัด
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

,

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส. กทม. เขตสะพานสูง-ประเวศ พรรคพลังประรัฐ พร้อมทีมงานหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับพี่น้องประชชนในชุมชนต่างๆ เขตสะพานสูงและเขตประเวศ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อันเนื่องจากยุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และขอให้ประชาชนทุกคนดูแลตัวเอง ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน ทายากันยุงหรือจุดยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ยุงลายระบาด และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออก ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#ประสิทธิ์มะหะหมัด
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#ยุงลาย
#ไข้เลือดออก

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564