โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ประทวน สุทธิอำนวยเดช

พปชร.ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพ สร้างานสร้างอาชีพปชช. เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

, ,

พปชร.ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพ สร้างานสร้างอาชีพปชช. เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ประทวน สุทธิอำนวยเดช พปชร.จ.ลพบุรี เขต 1” เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน (อาชีพดีพร้อม)” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประขาชนในเขตตำบลท่าแค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็น สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนให้กับชุมชน ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 13 กันยายน 2565

“ส.ส. ประทวน”ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสว.รุ่น2 ส่งเสริมผู้สูงวัย

,

“ส.ส. ประทวน”ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสว.รุ่น2 ส่งเสริมผู้สูงวัยเพิ่มอาวุธทางการศึกษาต.โคกตูม จ.ลพบุรี

นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.ลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการศึกษา (หลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ สร้างสุข ผู้สูงวัย นิคม-โคกตูม) รุ่นที่ 2 ที่จัดโดย นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรี เทศบาลโคกตูม ร่วมกับ “ชมรมผู้สูงอายุ นิคม-โคกตูม” ณ ห้องประชุม เทศบาล ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้กับผู้นร่วมงาน รวมถึงการแสดงของนักเรียน สว.รุ่นที่ 1 และ สว.รุ่นที่ 2 พร้อมจับฉลากส่งมอบของขวัญปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับคณะผู้บริหาร ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

#ประทวนสุทธิอำนวยเดช
#สสลพบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565

“ดูแลทุกข์ สุข ประชาชน” ส.ส. ประทวน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ

,

“ดูแลทุกข์ สุข ประชาชน” ส.ส. ประทวน นำคณะฝ่ายปกครองท้องถิ่น เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ พร้อมหน้ากากอนามัย ให้ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พปชร.จ.ลพบุรี พร้อมด้วย สท.ขวัญชัย จำนงค์สาร และทีมผู้ช่วย ส.ส. ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และท้องที่ นำโดย นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระยาเดินธง นายชาตรี ชูจันทร์ กำนันตำบลพัฒนานิคม หมู่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,2,3,4 และ11 หมู่ 12 พร้อมคณะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลพัฒนานิคม และทีม อสม ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบ “ถุงยังชีพ” พร้อมด้วย หน้ากากอนามัย ให้กับ “ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” จำนวน 248 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ น้ำไหลหลาก และประสบปัญหา โรคโควิด-19 รวมถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นให้กับประชาชน “เป็นหนึ่ง ใน นโยบาย การดูแล ทุกข์ สุข ของประชน อย่างทั่วถึง”

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ทางกลุ่ม ปตท. ที่มอบ “ถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย มาให้ ทางอำเภอ ฝ่ายปกครอง อำเภอพัฒนานิคม เพื่อแจกให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

จากนั้น ยังได้เดินทาง ขึ้นเขาพระยาเดินธง สำรวจพื้นที่ หาข้อมูล ในการ พัฒนาส่งเสริม และ ผักดันให้ “เขาพระยาเดินธง” เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทาง “ด้านเศรษฐกิจ” ที่สำคัญให้กับพื้นที่ และของจังหวัดลพบุรี ต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน

,

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ มอบชุดตรวจ ATK (โควิด-19) จำนวน 110 ชุด ให้แก่โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี กำนัน ปรีชา ชมชื่น นางกัลยา อินทรวงส์สักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ ทีมงาน คณะครู เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ตนพร้อมคณะยังได้เดินทางต่อไปยัง “โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นพื้นที่ในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564