โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ต่อศักดิ์ อัศวเหม

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ ร่วมจัดอบรมวิชาชีพเสริม สร้างรายได้-อาชีพให้ปชช.

,

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ ร่วมจัดอบรมวิชาชีพเสริม สร้างรายได้-อาชีพให้ปชช.

“ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม พปชร.แบบบัญชีรายชื่อ” จัดโครงการและกิจกรรมอบรมวิชาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดไตรมิตร ตำบลแหลมฟ้าฝ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดกิจกรรมนี้ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชน ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพเสริมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ร่วมหารืออุปทูตจีน สานสัมพันธ์ด้านการค้า การท่องเที่ยวไทย-จีน

,

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ร่วมหารืออุปทูตจีน สานสัมพันธ์ด้านการค้า การท่องเที่ยวไทย-จีน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม พปชร.บัญชีรายชื่อ” ในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศ ประจำสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายหยาง ซิน อุปทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการค้าระหว่างสองประเทศ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ดีขึ้น

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหยาง ซิน และคณะ เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565