โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” วอนมท.เร่งรัดงบสำรองเบิกจ่ายซ่อมถนน ประชาชนเดือดร้อนหลังประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่อนุมัติ

, ,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” วอนมท.เร่งรัดงบสำรองเบิกจ่ายซ่อมถนน
ประชาชนเดือดร้อนหลังประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่อนุมัติ

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวดครับ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินดังกล่าวแล้ว เพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลควนหน่องฟ้า อำเภอบ้านต้นไทรทุ่งนา

“ตอนนี้งบประมาณดังกล่าวถูกนำมาใช้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่บางที่บางแห่งเนี่ยยังนะไม่ได้ดำเนินการใดๆ ผมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ

Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 มกราคม 2566

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” เสนอ “มหาดไทย” เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งให้ชาวนครฯ

,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” เสนอ “มหาดไทย” เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งให้ชาวนครฯ

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ 7 แห่ง กินระยะทางกว้าง ประชาชนจำนวนมากประสบความเดือดร้อน เนื่องจากเมื่อปี 2562 ตนกับประชาชนในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายในฤดูน้ำหลากก็จะมีกระแสน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเกิดความเสียหาย ซึ่งตนได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ทัังที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแก้ไขให้โดยด่วน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

,

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจ้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและเพื่อที่อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บ้านวังหอน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ส.ส.อาญาสิทธิ์ ยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อทำความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องคุณสมบัติและของสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับ ณ ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!

,

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!
“ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร.จ.นครศรีธรรมราช” ร่วมเปิดงาน “อ้ายเลาเกมส์” ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้กับกลุ่มนักเรียนให้มีกิจกรรมดีๆ รู้รักสามัคคี สร้างความเป็นพี่เป็นน้อง ให้อภัย และห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” ร่วมพูดคุยให้ความรู้กลุ่มเยาวชน สร้างสำนึกรักบ้านเกิด

,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์”ร่วมพูดคุยให้ความรู้กลุ่มเยาวชน สร้างสำนึกรักบ้านเกิด-สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมร่วมพูดคุยให้ความรู้แก่นักศึกษาและเยาวชน ที่มีความสนใจในกลุ่มอาชีพเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างานและอาชีพ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาจบใหม่ ให้มีใจรักในบ้านเกิด และกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค และอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพในชุมชน

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างความสำนึกความรักบ้านเกิดให้กับเยาวชนในพื้นที่ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะครอบครัวคือ สถาบันหลักของประเทศ”

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2565

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” ผลักดันเขาเตริกท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน-สร้างรายได้

,

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” ผลักดันเขาเตริกท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน-สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้าน ต.ทุ่งโพธิ์

ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย สจ.สนั่น พิบูลย์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ดูงาน เขาเตริก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือรับฟังปัญหา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป โดยมี น้องเอก (คุณากรการยาง) นายจำลอง ท่องวิถี ประธานการท่องเที่ยวเขาเตริก และประธานเครือข่าย ต.ทุ่งโพธิ์ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ เดชสถิตย์ ผู้ช่วย ม. 3 ต.ทุ่งโพธิ์ และ นายสามารถ คงคานนท์ อบต. ม 4 ต.ทุ่งโพธิ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

“การประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ชาวกับบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้เสริมหรือรายได้หลัก เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว”

ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และพรรณไม้นานๆ ชนิด ประกอบไปด้วยถ้ำต่างๆ จำนวน 13 ถ้ำ บรรยากาศเงียบสงบ สวยงาม สัมผัสกับธรรมชาติ สายน้ำ และขุนเขา เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกลุ่มครอบครัวในช่วงวันหยุด

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขทุกปัญหาประชาชน
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2565

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” ส่งทีมงานลุยพื้นที่ อ.ชะอวด มอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม ให้ผู้กักตัวโควิด-19

,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” ส่งทีมงานลุยพื้นที่ อ.ชะอวด มอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม แบ่งเบาภาระให้ผู้กักตัวจากเชื้อโควิด-19

นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ สจ.สิทธินนท์ ทิพย์อักษร และคณะทำงาน เป็นตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มผู้กักตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังในและแบ่งเบาภาระในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“เรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณนายหัวสิทธิรักษ์ ทิพย์อักษร และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและน้ำดื่มในครั้งนี้ ด้วยความห่วงใยและเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน จากกลุ่มทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ”

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

ส.ส.อาญาสิทธิ์ มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ-มอบหน้ากากอนามัย N95

,

ส.ส.อาญาสิทธิ์ เขต 3 พปชร. ลงพื้นที่ 5 อำเภอ มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ-มอบหน้ากากอนามัยN 95 ส่งต่อกำลังใจให้ รพ.สต.

ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ในเขต อำเภอพระพรหม เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งพบปะพ่อแม่พี่น้อง รับฟังปัญหาต่างๆ เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องและต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายองค์กรและจิตอาสาที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งของมาในครั้งนี้

ทั้งนี้ตนและทีมงาน ได้มีการลงพื้นที่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพรหม เพื่อมอบแมส N 95 ให้ กับ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลรวมไปถึง รพ.สต.ของทุกตำบล ด้วยความห่วงใย และต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหลายองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้

ด้วยความห่วงใยจาก
ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พรรคพลังประชารัฐ

#มุ่งมั่น
#ตั้งใจ
#แก้ไขทุกปัญหาประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

งานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นงานบุญประจำทุกปี ณ วัดวังหอนพุธาราม

,

ด้วยความห่วงใยจึงมีน้ำใจร่วมเดินทางไปด้วยกันทุกที่

วันนี้ 13 พ.ย. 2564 ส.ส.นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ ร่วมงานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นงานบุญประจำทุกปี ณ.วัดวังหอนพุธาราม ตำบลวังอ่าง และวัดโคกทราง ตำบลนางหลง ซึ่งได้ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รณณรงค์เรื่องโควิด-19 และมอบแมสให้กับผู้มาร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม., หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จจากงานทอดกฐิน ได้เดินทางเยี่ยมชาวบ้าน ม.6 ตำบลท่าประจะ สำรวจเรื่องน้ำและระหว่างทางได้มอบแมสเพื่อรณรงค์เรื่องโรคโควิด-19 ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้สนับสนุนสิ่งของต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ด้วยความห่วงใยจากใจ ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

#มุ่งมั่น
#ตั้งใจ
#แก้ไขทุกปัญหาประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564