โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

“สส.วันเพ็ญ”เร่งรัด“กรมชลฯ”แจงแผนสร้างฝาย 3 โครงการพื้นที่เพชรบูรณ์ สร้างความมั่นใจมีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชน

,

“สส.วันเพ็ญ”เร่งรัด“กรมชลฯ”แจงแผนสร้างฝาย 3 โครงการพื้นที่เพชรบูรณ์
สร้างความมั่นใจมีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชน

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส.เพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับการประสานจากผู้บริหารของ อบต. ท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขอให้ประสานงานไปยังกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดขอทราบความคืบหน้า ในการทำโครงการ 3 โครงการ คือ
1.ฝ่ายคลองลำกง -บ้านท่าเยียม ตำบลท่าแดง
2.ฝ่ายบ้านท่าสวาย ตำบลท่าแดง
3.แก้มลิงบึงไผ่ขวาง – บ้านเนินคนธา พร้อมอาคารประกอบอำเภอท่าแดง อำเภอหนองไผ่

“โดยทั้ง 3 โครงการนี้ กรมชลประทานได้ออกสำรวจ ออกแบบ เพื่อจะพิจารณาในการก่อสร้างต่อไป แต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่า ความคืบหน้าในการดำเนิน งานนี้จะได้งบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เมื่อใด จึงฝากให้ดิฉันมาเรียนถามว่า ทั้ง 3 โครงการนี้ยังดำเนินการที่จะก่อสร้างให้หรือไม่”นางวันเพ็ญ

นางวันเพ็ญ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนในปัจจุบันก็คือ ฝายบ้านท่าสวาย ตอนนี้การประปาหนองไผ่ ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการทำผลิตเป็นน้ำประปาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวอำเภอหนองไผ่ จึงขอเร่งรัดการดำเนินโครงการทั้ง3 นี้ไปถึงกรมชลประทานด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 ธันวาคม 2566

“วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ “ขอเพิ่มงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด เสียหาย อย่าปล่อยให้จังหวัดกับอบต.มีปัญหากันเอง

,

“วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ “ขอเพิ่มงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด เสียหาย อย่าปล่อยให้จังหวัดกับอบต.มีปัญหากันเอง

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในที่ประชุมสภาฯถึงเรื่องถนนชำรุด เสียหาย มีงบประมาณไปยังท้องถิ่นไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการซ่อมแซมถนนทาง พช 92-006 จากสามแยกทางหลวง ถึงหมายเลข 225 ช่วง กม. 155+150 หมู่ที่ 6 บ้านซับกะโซ่ ตำบล ย่างสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางตรงนี้ประมาณ 2.9 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้จะเป็นการใช้งานร่วมกันของหมู่ที่ 13 ของบ้านทรัพย์เจริญ

ส่วนโครงการที่ 2 ก็คือทาง พช ที่ 2 ถึง92-004 สามแยก ทางหลวง 225 กม.ที่ 148 -400 บ้านพึ่งรางวัดหมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบล ย่างสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนเส้นนี้ หลังจากถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท ไม่เห็นผิวจราจรเดิม คือลาดยาง หรือคอนกรีตเลย เห็นแต่ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ตอนนี้ถนนดินลูกรังหรือหินคลุกตลอดทุกเส้นทาง เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ อบต.สามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ ขอให้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างถนนสาย พชถ 116 -010 ถนนสายฝูงนกเป้า หมู่ที่10 ตำบลสามแยก วิเชียรบุรี ระยะทาง 3.75 กิโลเมตร เดิมถนนเส้นดังกล่าวนี้ เป็นเส้นทางหลวงชนบท ชื่อบ้านทรัพย์ตะเคียน ถึงบ้านดงเข็ม ระยะทาง ถ่ายโอนตั้งแต่ หลายปีก่อน 7.061 กิโลเมตร ประเภทผิวการจราจร เป็นถนนลาดยาง แต่พอได้ถ่ายโอนแล้วก็แบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง เป็นความรับผิดชอบของ อบต. สามแยก ตนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนกลาง ขอเพิ่มงบประมาน ไปที่จังหวัด ไม่ใช่ปล่อยให้ จังหวัดหรือ อบต.ไป เถียงกันในจังหวัดของตัวเอง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 สิงหาคม 2566

“ส.ส.เพชรบูรณ์” พปชร. วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้หลายปัญหาให้ชาวหนองไผ่ด่วน หลังประชาชนเดือดร้อนหลายพันครัวเรือน

,

“ส.ส.เพชรบูรณ์” พปชร. วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้หลายปัญหาให้ชาวหนองไผ่ด่วน หลังประชาชนเดือดร้อนหลายพันครัวเรือน

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาว่า ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนเกาะกลางถนนถนนทางหลวงเส้น 21 ช่วงสระบุรี หล่มสัก 1 จุด คือ จุดที่ 1 กม ที่ 161 ถึง 162 เป็นช่วงบ้านเนินมะค่าน้อย ตำบลวัฒนา อำเภอหนองไผ่ เพราะตรงนี้มีชุมชนอยู่ทั้งสองฝั่งถนนมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกที่หนึ่งคือ กม. 167 ถึง 168 เป็นช่องกลับรถตรงหน้าวัดภูเขาดิน ของอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็อยากจะให้มีไฟฟ้าสองสว่างในช่วงเวลากลางคืน

นางวันเพ็ญ กล่าวต่อว่า ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านวังเหว และพื้นที่ที่ใกล้เคียง ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วม และภัยแล้ง ขอให้เร่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะประชาชน 1000 กว่าหลังคาเรือน ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง และหน้าแล้งน้ำไม่มีใช้

นอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ขอให้จัดงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 600 กว่าชีวิต แทนหลังเก่าที่ถูกรื้อถอนไป เนื่องจากชำรุดสุดโทรม และเพื่อให้เป็นอาคารที่เหมาะสมกับพื้นที่โรงเรียนจะถูกผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำขังในช่วงฤดูฝนทุกปี เพราะสภาพของพื้นที่โรงเรียนเป็นที่ต่ำ อยู่ใกล้กับคลองวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #วันเพ็ญพร้อมพัฒน์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มกราคม 2566