โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 12 มิถุนายน 2023

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่เมืองมะขามหวาน มอบเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน

,

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่เมืองมะขามหวาน มอบเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี
พร้อมด้วย นายสินติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุด
ประจำตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ
คทช. และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
ให้ประชาชน ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อน ด้านที่ดินปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยกำหนดนโยบาย ในการจัดทำที่ดินทำกิน หรือ คทช. มุ่งให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจสังคม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถ ใช้ประโยชน์จากที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บูรณาการในทุกมิติของทุกภาคส่วน เพื่อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับฐานะของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกำกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดเป็นผู้ประธรรมอย่างยั่งยืนหากมีปัญหาและอุปสรรค ขอให้ประสานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าปัจจุบัน จ.เพชรบูรณ์ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. จำนวน 17 พื้นที่ เนื้อที่รวม
219,578 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 16 พื้นที่และพื้นที่สาธารณประโยชน์ 1 พื้นที่ ปัจจุบันได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จำนวน 16 พื้นที่ เนื้อที่รวม 225,319 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา โดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ ดินจังหวัดจะได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด รวมทั้งพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินต่อไป

“สำหรับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)มีการอนุญาตให้ราษฎร์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 1,494 ราย 442 แปลงในพื้นที่ 5 อำเภอ เนื้อที่รวม 10,216 ไร่ 5 งาน 569 ตารางวา” นายกฤษณ์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2566

“กระแสร์ ว่าที่ ส.ส.หนองคาย”เผย เร่งประสานภาครัฐ หวังยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ย้ำ ต้องเกิดรัฐสวัสดิการดูแลคนไทยให้ทั่วถึง

,

“กระแสร์ ว่าที่ ส.ส.หนองคาย”เผย เร่งประสานภาครัฐ หวังยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ย้ำ ต้องเกิดรัฐสวัสดิการดูแลคนไทยให้ทั่วถึง

12 มิถุนาย 2566 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ว่าที่ ส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ ๆ ตนดูแลอยู่เป็นลักษณะเขตเมือง ได้รับประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำให้เกิดบรรยากาศความคึกคักของพื้นที่ มีประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเดินทางต่อไปยังสปป.ลาว ตนมองว่าต้องเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทั้งทางวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งมีวัดหลวงพ่อพระใส ที่เป็นนับถือของคนทั้งฝั่งไทยลาว ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อม โดยการประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายมากขึ้น

“ในส่วนของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น ส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวหนองคายให้ดีขึ้น ผมก็จะดำเนินการตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ได้หาเสียงไว้ ไม่ว่าพรรคเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ผมจะผลักดันเพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมให้ได้ และที่สำคัญ เราจะร่วมกันพัฒนาจังหวัดหนองคาย เพราะจังหวัดหนองคายคือบ้านของเรา”

นายกระแสร์ ยังกล่าวถึงเกษตรกร จ.หนองคายว่า ถือว่าเป็นโชคดี ที่พื้นที่เกษตรกรตั้งอยู่ติดกับลำน้ำโขง ทำให้ไม่ต้องเผชิญปัญหาภัยแล้ง สามารถทำนาปี และนาปรังได้ตลอดทั้งปี แต่ปัญหาเรื่องของน้ำฤดูมรสุมที่จะมีปริมาณน้ำมาก ทำให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ต้องรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เรื่องนี้คงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และประสานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้า

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2566