โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธนะสิทธิ์” มอบน้ำดื่มบุคคลากรทางการแพทย์ สร้างกำลังใจเพื่อช่วยปชช.

“ส.ส. ธนะสิทธิ์” มอบน้ำดื่มบุคคลากรทางการแพทย์ สร้างกำลังใจเพื่อช่วยปชช.รับมือโควิด 19 รอบใหม่

นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส. อุบลราชธานี เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมือดแอ่ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

“การลงพื้นมอบน้ำดื่มในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งไว้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยรักและห่วงใย จากทีมงาน ส.ส. ธนะสิทธิ์ ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบน้ำน้ำดื่มให้กับกลุ่มผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนดงหนองหลวง อ.เขมราฐ พร้อมกันนี้ยังได้นำไปมอบให้กับจุดคัดกรองและจุดฉีดวัคซีน สามพันโบก ต.เหล่างาม เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาฉีดวีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

#ธนะสิทธิ์โควสุรัตน์
#สสอุบลราชธานี
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2565

" ,