section-00f5b43

section-974dd12

Featured News

section-eb7be72

Latest News

พปชร.จัดประชุมใหญ่ปี66 เสียงเอกฉันท์ เลือกพล.อ.ประวิตร แคนดิเดตนายกฯ เคาะ 3 รายชื่อกรรมการบริหารแทนตำแหน่งว่างจัดทัพลุยสนามเลือกตั้งปี 66

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม, สื่อออนไลน์

พปชร.จัดประชุมใหญ่ปี66 เสียงเอกฉันท์ เลือกพล.อ.ประวิตร แคนดิเดตนายกฯ
เคาะ 3 รายชื่อกรรมการบริหารแทนตำแหน่งว่างจัดทัพลุยสนามเลือกตั้งปี 66

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากติดภารกิจ ที่ได้รับอำนาจหน้าที่ประชุมแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ 15 และข้อที่ 17 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของพรรค ในการร่วมกันพิจารณาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารพรรค ให้สามารถเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมของพรรค ด้วยบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ และพร้อมเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับจากนี้ต่อไป

สำหรับวาระสำคัญในการประชุม ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และยังได้พิจารณาเลือกพลเอก กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 358 คะแนน และบัตรเสีย 6 คะแนน

ทั้งนี้ยังได้พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้มีการเสนอชื่อ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายสกลธี ภัททิยกุล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง332 คะแนน 2. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 3. นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 334 คะแนน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค โดยได้เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 357 คะแนน มีบัตรเสีย 5 ใบ

ทั้งนี้ นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในที่ประชุม ให้เป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ นับเป็นวันแห่งความมงคลของพรรค ที่สมาชิกพรรคแสดงความเป็นเอกภาพโดยเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งขอขอบคุณสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแสดงพลังและจุดยืน เสนอหัวหน้าพรรค เป็นนายกเพียงคนเดียวแสดงให้เห็นถึงทุกท่านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความภูมิใจในความสามัคคี ซึ่งขณะนี้พรรค พร้อมที่จะดำเนินการรับเลือกตั้งในทุกกรณี เพื่อเดินสู่เป้าหมายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และเสนอชื่อหัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในบัตรสวัสดิการประชารัฐเป็น 700 บาท ซึ่งในฐานะที่ปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดูระบบการเงิน และงบประมาณของประเทศแล้ว นโยบายดังกล่าว พรรคสามารถทำได้แน่นอน หากเราได้จัดตั้งรัฐบาล

สำหรับรายนามคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน จากประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้วย
1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
2. นายวิรัช รัตนเศรษฐรองหัวหน้าพรรค
3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
5 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค
6. นายสันติ พร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรค
7. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
8. พลเอก กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์นายทะเบียนพรรค
9. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค
10. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์กรรมการบริหารพรรค
11. นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค
12. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค
13.นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
14. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
15. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค
16. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
17. พลเอก ธัญญา เกียรติสาร กรรมการบริหารพรรค
18. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการบริหารพรรค
19. นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหารพรรค
20. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์กรรมการบริหารพรรค
21. นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 27 มกราคม 2566

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมที่ดิน ถึงปัญหาการออกโฉนดที่ดินน้ำ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งประชาชนอาศัยกันมาหลายช่วงอายุคน โดยช่วยเร่งพิจารณาหาข้อสรุปให้พี่น้องประชาชนด้วย เพราะโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นหลักประกัน และความมั่นคงในชีวิต

นอกจากนี้ ยังขอให้กรมประมงได้ทำการเยียวยาพี่น้องประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการ RUU ของรัฐ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะมากน้อยอย่างไร ก็ขอให้ดำเนินการให้เขาได้มีกำลังใจบ้าง ตนเคยพูดผ่านสภาไปหลายครั้งแล้ว ขอให้ทุกท่านเห็นใจพี่น้องประมงพื้นบ้าน เพราะตนเป็นลูกหลานชาวประมงเข้าใจความทุกข์ร้อนดี

ร้อยเอกจองชัย ยังขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง อบจ.ชลบุรี และเทศบาลเมืองชลบุรีประสานงานทำงบประมาณร่วมกัน เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้กลับมายิ่งใหญ่สวยงาม สร้างรายได้กับจังหวัด เพราะจะเป็นทั้ง landmark แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดการแข่งขัน และออกกำลังกาย ให้สมกับคำว่า เมืองชลคนกีฬา

ทั้งนี้ ยังขอให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ช่วยอนุมัติโครงการดังต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาจราจรปัญหาจุดกลับรถบ้านเก่าพานทอง โดยขอให้ทำสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟ และขยายผิวจราจรบริเวณทางรถไฟครับปัญหาจราจร 4 เลน รวมถึงขอให้สร้างสะพานต่างระดับ หรืออุโมงค์ลอดข้ามแยก และทำการขยายช่องทางการจราจรให้กว้างขึ้น

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 มกราคม 2566

Mass media

Compaign 2019

พปชร.จัดประชุมใหญ่ปี66 เสียงเอกฉันท์ เลือกพล.อ.ประวิตร แคนดิเดตนายกฯ เคาะ 3 รายชื่อกรรมการบริหารแทนตำแหน่งว่างจัดทัพลุยสนามเลือกตั้งปี 66

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม, สื่อออนไลน์

พปชร.จัดประชุมใหญ่ปี66 เสียงเอกฉันท์ เลือกพล.อ.ประวิตร แคนดิเดตนายกฯ เคาะ 3 รายชื่อกรรมการบริหารแทนตำแหน่งว่างจัดทัพลุยสนามเลือกตั้งปี 66 เมื่อวันที่ 27 .

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์

“ส.ส.จองชัย” วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาออกโฉนดที่ดินชาวชลบุรี เพื่อสร้างหลักประกันให้ปชช.หลังแจ้งดำเนินการหลายครั้ง ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกระทรวงมหาดไทย .

“ส.ส.วลัยพร” แนะหน่วยงานรัฐเร่งวางแผนดูแลผู้สูงอายุทั่วหน้า บริหารกำลังคนเข้าดูแลคุณภาพชีวิตมากกว่าการแจกเงินสวัสดิการ

สื่อออนไลน์, ข่าวประชาสัมพันธ์

“ส.ส.วลัยพร” แนะหน่วยงานรัฐเร่งวางแผนดูแลผู้สูงอายุทั่วหน้า บริหารกำลังคนเข้าดูแลคุณภาพชีวิตมากกว่าการแจกเงินสวัสดิการ นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ .

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมผลงาน นักกีฬาไทยสร้างชื่อให้ประเทศ ผลักดันศักยภาพกีฬาไทยต่อเนื่อง พร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ – พาราเกมส์

ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมผลงาน นักกีฬาไทยสร้างชื่อให้ประเทศ ผลักดันศักยภาพกีฬาไทยต่อเนื่อง พร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ – พาราเกมส์ 25 ม.ค.66, พล.อ.ประวิตร .