โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: สื่อออนไลน์

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด มุ่งสกัดกั้นโควิดรอบใหม่

,

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด กม.ด่วน มุ่งสกัดกั้นโควิดระลอก
โอมิคอนระบาดรอบใหม่ ควบคู่ช่วยเหลือคนเร่รอน

ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจจะกลับมาอีกครั้ง อยากให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งออกมาตรการในการป้องกัน และเข้มงวดการเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทั้งจากทางบกและทางน้ำ รวมถึงกระบวนการค้ามนุษย์ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเร่งดำเนินการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งเฝ้าและสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศอย่าผิดกฎหมาย และกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ ยังได้หารือเรื่องปัญหาคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน ที่มีอาการป่วยทางจิต และใช้ชีวิตปะปนอยู่ในสังคม แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรี ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ให้ดำเนินการช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนที่ป่วยทางจิต จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลเหล่านี้ โดยคำนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมพันธ์ฯ วอนรัฐบาล เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ

,

ส.ส. สัมพันธ์ฯ วอนรัฐบาลฯ เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

ถึงกรณีเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุกำแพงกั้นแม่น้ำสุไหงโก-ลก แตก เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เพราะไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทัน ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป ด้วยความห่วงใยจาก… ส.ส. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (บีลา)

#เราจะผ่านวิกฤติไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน
#ขอเพียงรู้จักแล้วจะรักสสบีลา
#กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
#สสบีลา #สสสัมพันธ์ #พปชร #พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส.กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ

,

“ส.ส. กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯแก้ PM2.5 ดูแลปชช.

วันนี้(23 ธ.ค.64) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. เขต30 ในฐานะหัวหน้าภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร และส.ส. พปชร.ต้องการแสดงจุดยืนในการยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พปชร. กล่าวว่า การแสดงจุดยืนเพื่อเสนอยื่นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.เป็นการยืนยันว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หากเกิดการละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดรัฐได้ 2.เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกัน จากเดิมกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน และขาดการมีส่วนร่วมจากปชช.และ 3.เพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น (จังหวัด,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแก่ประเทศ แต่เป็นการรวบรวมทุกหน่วยให้ทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการอากาศสะอาด

“โดยในครั้งนี้เราได้หยิบยกเอาร่างเดิมของภาคประชาชนมาแก้ไขปรับปรุงและได้ปรับชื่อ ร่างพรบอากาศสะอาดเป็น “ร่างพรบอากาศสะอาดเพื่อประชาชน” เพราะต้องการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ” น.ส. ภาดาท์กล่าว

นอกจากนี้ ส.ส. ภาดาท์ ยังได้หารือต่อประธานสภา ให้เสนอแนะหน่วยงานรับเรื่องไปพิจารณาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1. ขอให้พิจารณาเรื่อง พ.ร.บ.อากาศสะอาดอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการและบทลงโทษ และประกาศใช้ให้เร็วที่สุด 2. ขอให้ภาคขนส่งของรัฐนำร่อง เปลี่ยนรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาบ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เร็วที่สุด 3. กำหนดบทลงโทษที่หนัก โดยเฉพาะผู้ที่ลักลอบเผาป่า และ 4. สร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีอากาศที่สะอาดไว้ใช้หายใจต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต

,

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต หลังขาดสภาพคล่องจากผลกระทบโควิด19 หามาตรการเอกชนเข้าถึงแหล่งทุน

“ส.ส. นัทธี” แก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กในภูเก็ต ที่ยังไม่เข้าระบบในการมีใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก หลังสถานการณ์โควิด-19 เตรียมส่งผลักดันเข้าสู่รัฐสภาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของภูเก็ต

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส. ภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อหารือพิจารณาแนวทางด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็ก ร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ห้องพักขนาดเล็ก หลังสิ้นสุดการผ่อนปรนมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือกฎหมาย ม.44 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการลงเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเงื่อนไขต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขอใบอนุญาตและเข้าสู่ระบบได้ ประกอบกับการติดปัญหาด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน, พระราชบัญญัติผังเมือง, พระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม, พระราชบัญญัติโรงแรม, กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่น

นายนัทธี กล่าวว่า เมื่อคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวสิ้นสุดลง ทำให้ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กที่ต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์เงื่อนไขระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของจังหวัดภูเก็ต หรือ ระบบ SHA Plus ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการข้อใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการได้จึงยิ่งส่งผลให้ขาดรายได้และเงินทุนในการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้ตนเองจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่สภา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

,

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังประกาศยกเลิกมาตรการ
Test & GO เป็นการชั่วคราว

นางสาวพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีรัฐบาลได้ประกาศการระงับมาตรการ Test & Go เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโอไมครอน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาการประกาศมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ประกาศออกเป็นแบบกระทันหัน ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับมือ และหาทางออกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใม่ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจตามมา

#พิชชารัตน์เลาหพงศ์ชนะ
#สสบัญชีรายชื่อ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม

,

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม หวั่นเป็นช่องทางผูกขาด ปชช.เสียประโยชน์แบกภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เกรงว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการผูกขาดทางการค้า และอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ดังนั้น อยากให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบอกเสียงไปยังสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง (กสทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) เพื่อเข้ามากำกับและดูแล พร้อมทำการศึกษาถึงผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากควบรวมกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกรุงเทพ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

“ส.ส.ทวิรัฐ” วอนรัฐ เยียวยาเงินช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย เร่งซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน

,

“ส.ส.ทวิรัฐ” วอนรัฐ เยียวยาเงินช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย เร่งซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.กำปัง อำนวยความสะดวกปชช.

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ จากหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหาปัญหาของถนนทางเข้าหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนหลังจากน้ำลด ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการแก้ไข ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังรัฐบาล ช่วยเร่งดำเนินการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ทันก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นการเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

#ทวิรัฐรัตนเศรษฐ
#สสนครราชสีมา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอนายกฯแก้ไขพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย เพื่อสร้างความยุติธรรม

,

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอนายกฯแก้ไขพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย สร้างความยุติธรรมให้กับจำเลย–ผู้เสียหายในคดีอาญา

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 หลังกฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาอีกหลายประการ จึงฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญาต่างๆ

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น

,

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก – หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น-ลักลอบเปิดบ่อนไก่ หวั่นแพร่เชื้อโควิด-19

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการเคหะฯ ต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก ขณะนี้มีปริมาณขยะจำนวนมาก เนื่องจากมีถังขยะไม่เพียงพอดับปริมาณประชากรในพื้นที่ อีกทั้งรถเก็บขยะมาเก็บล่าช้า ทำให้มีปริมาณในพื้นที่สะสมของขยะเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่หนองจอกเป็นพื้นที่ชานเมือง จึงมีการลักลอบเปิดบ่อนไก่ ซึ่งเกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังสำนักงานเขตหนองจาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

#ศิริพงษ์รัสมี
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง

,

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง หลังผู้รับเหมาขอขยายสัญญาโครงการยืดเยื้อ ปชช. ขาดผลประโยชน์

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบส่งน้ำแก้มลิงทะเลหลวง จ.สุโขทัย โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 สถานี โดยพื้นที่ทะเลหลวงเป็นแหล่งเก็บน้ำ ขนาดความจุ 32.4 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ 7,500 ไร่ ครอบคลุม 2,500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พบว่าโครงการดังกล่าว ประสบปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง ในวงเงิน 116,480,000 บาท และได้ขอขยายสัญญาการก่อสร้างออกไป เนื่องจากภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนรูปแบบรายการ จากสัญญาเดิม 3 ปี โดยสัญญาจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ต.ค. 2562 ซึ่งปัญหานี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 และในวันที่ 6 ส.ค. 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีผ่านไป ยังได้รับคำตอบเหมือนเดิมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าขอขยายสัญญารูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงเพราะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนท่านประทานสภาฯ ผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำกับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารโครงการที่ขาดประสิทธิภาพดังกล่าว ขอให้พิจารณาหาแนวทางชดใช้ความเสียหายต่อรัฐ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

#ดร.พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ

,

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมสะพานปลาปรับขึ้น 300%

นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมประมง จ.ภูเก็ต เรื่องประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมใหม่ขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือ จ.ภูเก็ต ที่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น 300% โดยชาวประมงใน จ.ภูเก็ต ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง อาจมาจากการที่ชาวประมงไปคัดค้าน เรื่องที่องค์การสะพานปลาให้สัมปทานพื้นที่กับภาคเอกชน เพื่อนำไปสร้างอู่ต่อเรือ

ดังนั้น จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงใน จ.ภูเก็ต

#สุทาประทีปณถลาง
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง

,

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำยั่งยืนบรรเทาทุกข์ชาว อ.จุฬาภรณ์เมืองคอน

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจาก ปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ จ.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการฟื้นฟูคลองเก่า สร้างคลองใหม่ พัฒนาคลองซอย เพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ โดยมีการสร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 31แห่ง ปัจจุบันฝายกั้นน้ำบางส่วนได้รับความชำรุดเสียหายตามกาลเวลา เบื้องต้นได้รับการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการถมดินเพื่อกั้นน้ำ แต่ยังไม่เป็นที่มั่นใจของประชาชน จึงฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายเป็นการถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564