โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. อนุชา น้อยวงศ์

ส.ส.พปชร.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมพื้นที่ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา พร้อมมอบสิ่งของดูแลความเป็นอยู่ ปชช. 5 หมู่บ้าน

,

ส.ส.พปชร.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมพื้นที่ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา พร้อมมอบสิ่งของดูแลความเป็นอยู่ ปชช. 5 หมู่บ้าน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ พปชร.จ.พิษณุโลก” พร้อมด้วย คุณเกษม คำสุคดี ประธานชมรมอสม.อำเภอวังทอง (ผู้ช่วยส.ส.) และนายฉัตรชัย ตันติพลาผล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำอาหารและสิ่งของเครื่องใช้และเสื้อผ้า จำนวน 700 ชุด มามอบให้กับชาวบ้านใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านดงงูใหม่, หมู่ 5 บ้านเนินดิน, หมู่ 9 บ้านหนองขอนเหนือ,หมู่ 3 บ้านหนองขอน และหมู่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ เพื่อแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ทั้งนี้ ส.ส.อนุชา ยังได้ร่วมพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 4 หมู่บ้าน

,

ส.ส.พปชร.จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 4 หมู่บ้าน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ พปชร. จ.พิษณุโลก” พร้อมด้วยนายเกษม คำสุกดี ประธานชมรมอสม. อำเภอวังทอง (ผู้ช่วยส.ส.)
นายฉัตรชัย ตันติพลาผล และกลุ่มเพื่อนส.ส. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 บ้านไทร ดงยั้ง หมู่ 3 บ้านวังดินเหนียว และหมู่ 4 บ้านหนองชาละวัน
เพื่อแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ส.ส.อนุชา ยังได้รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนและข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน
เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2565