โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. อนันต์ ผลอำนวย

“สส. อนันต์”นำชาวคลองลานร่วมถก ‘ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์’ จัดงาน“วิถีถิ่นชาติพันธุ์คลองลาน”สร้างจิตสำนึกคนในท้องถิ่นชูอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

,

“สส. อนันต์”นำชาวคลองลานร่วมถก ‘ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์’ จัดงาน“วิถีถิ่นชาติพันธุ์คลองลาน”สร้างจิตสำนึกคนในท้องถิ่นชูอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวว่า ตนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ได้ร่วมกับนางยุวดี คงอินทร์ ประธานสภา อบจ.กำแพงเพชร,ดร. วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา , นายสุทธิพงษ์ หนูเนตร ปลัดอำเภอคลองลาน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และคณะกรรมการชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตการต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ……ในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 6 ชนเผ่า เพื่อนำไปสู่การพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ตำบลคลองลานพัฒนา ถือเป็นตำบลที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดถึง 6 ชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น ปกาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ อิ้วเมี่ยน ลัวะ และลีซู ซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง มีความหลากหลายและความแตกต่างในด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

นายอนันต์ ยังกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 5-7 ก.ค.ที่ผ่านมา ชาวตำบลคลองลานพัฒนา ยังได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่นชาติพันธุ์คลองลาน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ให้เห็นในคุณค่าความสำคัญของอัตลักษณ์ วิถีถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กรกฎาคม 2567

“สส.อนันต์” เข้าพบทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา จ.กำแพงเพชร ร่วมกัน

,

“สส.อนันต์” เข้าพบทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา จ.กำแพงเพชร ร่วมกัน

นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนได้ให้การต้อนรับพร้อมเข้าพบเป็นการส่วนตัวกับนาย โรเบิร์ต เอฟ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจใน จ.กำแพงเพชร เยี่ยมหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา รพ.กำแพงเพชร และเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

“โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับทราบข้อมูล เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของ จ.กำแพงเพชร ที่น่าสนใจ ซึ่งนายโรเบิร์ต เอฟ โกเดค ระบุว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย เยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน และสัญญาว่าจะเดินทางกลับมา จ.กำแพงเพชร ในโอกาสต่อไป“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤษภาคม 2567

“อนันต์ ผลอำนวย”พร้อมศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ”พระครูอุดมวชิรกิตติ์”

,

“อนันต์ ผลอำนวย”พร้อมศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ “พระครูอุดมวชิรกิตติ์”

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.เขต 3 จ.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร – พัดยศ (จอ.ชอ.) และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี พระครูอุดมวชิรกิตติ์ (เยี่ยม กิตติภทโท ทิมชล) เจ้าเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง เจ้าอาวาส โดยมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ มีคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดหนองเต่าทอง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง

โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”บวร” โดยมีพระครูอุดมวชิรกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง เป็นประธาน(ฝ่ายสงฆ์) เจ้าคณะตำบลทั้ง 10 ตำบล กำนัน ทุกตำบล เข้าร่วมลงนามในพิธีฯ

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเปิดโรงทานมหาเศรษฐีมีสมบัติพันล้าน ถวายภัตตาหารเพล แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการและสามเณร 300 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่มาร่วมงานพิธีด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 กรกฎาคม 2566

“อนันต์ ว่าที่ ส.ส.กำแพงเพชร”ลั่น ต้องใช้งบกรมพัฒนาที่ดิน แก้ปัญหาคุณภาพดินให้เกษตรกรพ้นความยากจน เชื่อ ถ้าฐานไม่แข็งแรง อย่างอื่นก็ไปได้ยาก

,

“อนันต์ ว่าที่ ส.ส.กำแพงเพชร”ลั่น ต้องใช้งบกรมพัฒนาที่ดิน แก้ปัญหาคุณภาพดินให้เกษตรกรพ้นความยากจน เชื่อ ถ้าฐานไม่แข็งแรง อย่างอื่นก็ไปได้ยาก

นายอนันต์ ผลอำนวย ว่าที่ ส.ส.เขต 3 จ.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า 4 ปีที่ผ่านมาตนทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยทิ้งพื้นที่ ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอด ทั้งงานในสภา และนอกสภา เช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่ประชาชนได้มอบโอกาสให้ตน ซึ่งยังมีแผนงานที่ต้องเข้าไปสานต่อให้กับเกษตรกรในกำแพงเพชรอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาดิน
เพราะพื้นดินในประเทศไทยถูกใช้งานเกษตรมานาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ให้ดินอยู่ในสภาพที่จะใช้ปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปัญหานี้จะต้องใช้งบกรมพัฒนาที่ดินในการจัดการ ซึ่งตนก็จะผลักดันในสภาฯเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้รับการแก้ไข เพราะคุณภาพดินจะต้องดีขึ้นให้ได้ ถ้าฐานไม่แข็งแรง อย่างอื่นก็จะไปได้ยาก

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ประชาชนในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานก็คือความยากจน ดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ นั่นก็คือ การบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลลำคลอง การทำโครงการแก้มลิง เหล่านี้เป็นหัวใจของ ส.ส.ที่ต้องเร่งทำให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด เพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องลดรายได้ เพิ่มรายจ่ายให้เกษตรกร เพราะถ้าผลผลิตที่ได้มีจำนวนต่ำ ทำไปก็ไม่พ้นความยากจน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาจะต้องมีการประสานกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรน้ำ,กรมอุทยานแห่งชาติ, สปก.,กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อการแก้ไขแบบบูรณาการ เพราะถ้าไม่เร่งทำ โอกาสทางรอดของเกษตรกรจะยากมาก

ทั้งนี้ นายอนันต์ ยังฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ว่า นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำให้ครบวงจร ไม่ใช่แค่ให้เงินกับประชาชน แต่ต้องมีการฝึกอาชีพให้ และสามารถทำได้จริง เพราะการดำเนินการตามนี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 มิถุนายน 2566

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

, ,

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย พปชร.จ.กำแพงเพชร เขต 3” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาผู้แทนราษฏร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี ส.ส.สุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ผศ.พรชัย อินทร์สุข และนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

เปิดเวทีรับฟังปัญหาสู่การแก้ไขให้ปชช ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย ร่วมประชุม

,

เปิดเวทีรับฟังปัญหาสู่การแก้ไขให้ปชช.
ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย พปชร. จ.กำแพงเพชร” ร่วมประชุมสัญจรและพบปะหารือกับผู้นำชุมชน ที่บ้านคลองปิ่นโต หมู่ที่ 11 ต.คลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร
ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ไปปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และเผยแพร่ให้กับลูกบ้านรับทราบกันอย่างทั่วถึง

#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสาน รพ.สต.บริการ ดึงปชช.ตรวจสุขภาพประจำปี

,

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสานรพ.สต.บริการ ดึงปชช.ชุมชนเทศบาลตรวจสุขภาพประจำปี-ลดเสี่ยงเกิดโรค

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง โดยนายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำ NPCU วังยาง และนายนิรันทร์ อุบลอ่อน ผอ.รพ.สต.วังยาง จัดกิจกรรมตรวจเจาะเลือดประจำปีในกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ รพ.สต.วังยาง เพื่อตรวจโรคต่างๆ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองขลุงห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่.NPCU วังยาง อสม.ตำบลวังยางทุกท่าน และ ชุด จราจร อีกหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการไปด้วยดี”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

,

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริม-สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พร้อมด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อกศม.) เพื่อรับฟังและกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาประจำหมู่บ้าน โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ นายกฤษธิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ทั้งนี้ ผู้อาสาทำงานดูแลด้านการศึกษาของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ของหมู่บ้านที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ด้วยความรักและเป็นผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้มากกว่าการรับเป็นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่ของตนเองในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้จบหลักสูตรด้วยคุณภาพ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนด้วยจิตเมตตาเป็นสำคัญ

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

,

“ส.ส. อนันต์”ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ในพื้นที่ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและชาวบ้านที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ได้แก่ สินค้าแปรรูป ผัก และผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้ ยังให้การสนับสนุนให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ นำผลผลิตที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

“เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างานสร้างอาชีพ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมไปจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้หลัก ด้วยการนำผลผลิตและสินค้าแปรรูป มาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง”

#อนันต์
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

,

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น อ.คลองขลุง ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ, สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม, นายกแสน ผิวละออ, กำนันสมชาย ตั้งนิยม, ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ดำเนินการและกำกับดูแลความเรียบร้อยในการขุดลอกคลองข่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อบำรุงรักษาทางน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากการอุปโภคและบริโภค รวมถึงกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้งานในภาคการเกษตรให้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนรักษาความสมดุลของชุมชนและธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปรึกษาและหารือถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์และให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำและมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค รองรับน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก

,

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก ดันใช้ดิจิทัลกระจายข่าวสาร – นโยบายรัฐให้ปชช. ถูกต้องทั่วถึง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมด้วย
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและ นายชัยวัฒน์
ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสถานีรัฐสภาเครือข่ายที่จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) พร้อมหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการบริหารงานพร้อมดูพื้นที่อาคารและอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุรัฐสภาในเครือข่าย จ.พิษณุโลกที่พื้นที่เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้นายอนันต์ได้ ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ที่สนับสนุนบุคคลากรดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกในคลื่นความถี่ 92.25 เมกะเฮิรตซ์ นับเป็นสถานีวิทยุของรัฐสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมชื่นชมการทำงานของสวท.พิษณุโลกที่เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง และสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนต้องก้าวตามทัน หากทำได้ทุกจังหวัด หูตาประชาชนจะกว้างไกลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564