โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส สุชาติ อุสาหะ

หนุนสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการดีพร้อม กระตุ้นศก.ฐานราก

, ,

หนุนสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการดีพร้อม กระตุ้นศก.ฐานราก

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ พปชร.จ.เพชรบุรี เขต3” ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุสาหกรรม จัดอบรมฝึกวิชาชีพเสริมเพื่อทักษะและความรู้ด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ณ โรงแรมมอนโทโร่ รีสอร์ท ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพราะตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องให้ความสำคัญในของปัญหาปากท้องคนไทยให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างมีความความสุข โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง แข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน

,

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง แข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ พปชร. จ.เพชรบุรี” เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาข้าวห่อบ้านลิ้นช้าง “อั๊งมีทองคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12-30 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่คู่ลูกคู่หลาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการสานความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. เพชรบุรี ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกินข้าวห่อวัฒนธรรมเมืองเพชร่วมเปิดงานแข่งขันฟุตบอลไอมาเน่ สุขิตะคัพ

,

ส.ส.พปชร. เพชรบุรี ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกินข้าวห่อวัฒนธรรมเมืองเพชร่วมเปิดงานแข่งขันฟุตบอลไอมาเน่ สุขิตะคัพ
พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ พปชร. จ.เพชรบุรี” เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไอมาเน่ สุขิตะคัพ” ที่จัดให้มีขึ้นเนื่องในประเพณีกินข้าวห่อของหมู่บ้านพุพลู เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรี และเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอล “ไอมาเน่ สุขิตะคัพ” จัดขึ้นในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2565 ชิงถ้วย ส.ส.สุชาติ อุตสาหะ ณ สนามฟุตบอลวัดพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ส.ส.สุชาติ ยังได้มอบชุดเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา เพื่อนำไปใช้สวมใส่ในการแข่งขันฟุตบอล “ไอมาเน่ สุขิตะคัพ” โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพรรคพลังประชารัฐ สาขาเพชรบุรี ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

เร่งแก้เรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ลดผลกระทบประมงพื้นบ้านจ.เพชรบุรี

,

เร่งแก้เรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ลดผลกระทบประมงพื้นบ้านจ.เพชรบุรี !!! “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ-ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ พปชร. จ.เพชรบุรี”
ร่วมกับนายกสมาคมประมงอำเภอบ้านแหลม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาจากเรือรุนและเรือคราดหอยที่ผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 27 ตร.กม สร้างความเดือดร้อนชาวประมงพื้นบ้าน ต.บางขุนไพร

การลักลอบกระทำผิดส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ไม่เอื้อต่อการวางไข่ของหอยเสียบ หอยแครง และหอยลาย
ทำให้พื้นที่เป็นดินโคลนและดินเลนได้รับความเสียหายจากเครื่องทำการประมง ต้องเร่งดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นของพี่น้องชาวประมงทุกคน แต่การจัดสรรปันส่วนต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและข้อตกลงที่เป็นธรรม ลดการเอารัดเอาเปรียบกัน

#สุชาติอุสาหะ
#กฤษณ์แก้วอยู่
#สสเพชรบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565

“ส.ส. สุชาติ” ร่วม สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเขากระทิง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

,

“ส.ส. สุชาติ” ร่วม สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเขากระทิง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศใกล้ กทม.

“ส.ส. สุชาติ” พปชร.ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์กับ “ผู้ว่าฯ เพชรบุรี” บุกเขากระทิงหนองหญ้าปล้อง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว amazing แห่งใหม่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ ชมวิวสูง เมืองเพชรบุรี

นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่เขากระทิง ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่มีความมหัศจรรย์ความงามจากแมกไม้นานาพันธ์ ท่ามกลางสวนไผ่ดง ระหว่างทางก็จะได้ศึกษาพืชพันธุ์ตามธรรมชาติ สัตว์ป่า หรือนกหลากชนิด หลายสายพันธุ์ โดยจะสร้างขั้นบันไดทางขึ้นกว่าพันขั้น ผ่านไปสู่โขดหินเกย ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพื่อขึ้นไปสูดโอโซนชั้นบนสุดสูงเทียมฟ้า เนื่องจากมีความสุขจากระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานอาชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เห็นชัดคือรายได้จากการจัดตั้งลูกหาบ เนื่องจากขาขึ้นเป็นเนินเขาที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ชินทาง และต้องการความสะดวกสบาย อาจจำเป็นต้องมีคนช่วยขนสิ่งของสัมภาระ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากหาบของขึ้นลง อีกทั้งยังส่งเสริมมัคคุเทศน์น้อยในพื้นที่ ด้วยการนำนักเรียนมาฝึกอบรมบรรยาย สร้างฐานรากการปลูกฝัง ให้หวงแหนรักษาทรัพยากรในพื้นที่อีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า การมาสำรวจในครั้งนี้พบว่าจะต้องมีการทำบันไดทางขึ้นไปจนถึงด้านบน เพราะในขณะนี้มีการทำขั้นบันไดไว้เพียงครึ่งทาง ประมาณ 800 กว่าขั้น ที่จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางขึ้นไปข้างบนได้ในเวลาชั่วโมงเศษ โดยด้านบนเป็นพื้นที่ราบหลายสิบไร่ ที่สามารถจะพัฒนาเป็นลานกางเต็นท์ สร้างห้องน้ำแยกหญิงชาย ติดระบบไฟ เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปค้างพักแรมได้ในลักษณะเชิงอนุรักษ์ ชมวิวรอบทิศทาง โดยด้านบนสุดของเขากระทิงฝั่งตะวันออกติดทะเลทั้งหมดของจังหวัดเพชรบุรี จะเห็นทัศนียภาพตั้งแต่บ้านแหลม หาดเจ้าสำราญ หาดปึกเตียน จนถึงหาดชะอำ ช่วงเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟทั้งเมือง รวมถึงทิวทัศน์บนพระนครคีรี ซึ่งเชื่อว่าชาวเพชรบุรีส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้คนขึ้นมากางเต็นท์นอน ขึ้นมาชมธรรมชาติ หรือทำกิจกรรม

จาก สถานการณ์โควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา รัฐบาลจึงให้แต่ละจังหวัดได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมองว่าเขากระทิงหนองหญ้าปล้อง ซึ่งใกล้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้น การได้มีโอกาสขึ้นมาชม จะต้องใช้เวลาเดินทาง ซึ่งเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพเพราะได้ออกกำลังกายไปด้วย ปราศจาก PM 2.5 มหัศจรรย์แห่งความสุขที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่จะมาร่วมบุกเขากระทิง เบิกทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “amazing เขากระทิงหนองหญ้าปล้อง” ชื่นมื่นแมกไม้ท่ามกลางความสุนทรีย์จากไผ่ดง เดินดินสัมผัสธรรมชาติจากบันไดกว่าพันขั้น ผ่านโขดหินเกย สูดโอโซนสูงเทียมฟ้า

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565

ส.ส. สุชาติร่วมเปิดจุดตรวจดูแลความปลอดภัยการเดินทางช่วงเทศกาล

,

ส.ส. สุชาติร่วมเปิดจุดตรวจดูแลความปลอดภัยการเดินทางช่วงเทศกาล หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อร่วมฉลองครอบครัวต้อนรับปีใหม่ 2565

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ร่วม กับนายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้องและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ บริเวณจุดบริการประชาชนท่าตะคร้อเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ที่จะช่วยการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายส่วนราชการท้องถิ่นและมาตรการที่รัฐกำหนด โดยตั้งเป้าให้ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นอกจากนี้ ยังได้นำชุดของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจในความร่วมมือการปฏิบัติภารกิจนี้ทุกท่านเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งด้วย..

#ส.ส.สุชาติ (เปี๊ยก)อุสาหะ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 31 ธันวาคม 2564

ส.ส. สุชาติ ผนึกทีม สภ.หนองหญ้าปล้องอำนวยความสะดวกประชาชน

,

ส.ส. สุชาติ ผนึกทีม สภ.หนองหญ้าปล้องอำนวยความสะดวกประชาชน ปล่อยชุดปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุรับเทศกาลปีใหม่

นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. จ.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับ ศูนย์จราจร และงานป้องกันปราบปราม สภ.หนองหญ้าปล้อง นำโดย พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง ณ บริเวณจุดบริการประชาชนท่าตะคร้อเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดช่วงเทศการปีใหม่ 2565 เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนในทางหลวงสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ

นอกจากนี้ในโอกาสนี้ได้มีการนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจรวมถึงอาสาสมัครที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ทุกท่านเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งด้วย. เพื่อให้การปฏิบัตหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

, ,

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยงานพิทักษ์เด็กและสตรี!!!

ส.ส.สุชาติ (เปี๊ยก) อุสาหะ จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ จังหวัด เพชรบุรี เขต 1 และ ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงานพร้อมให้การต้อนรับ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง ของ ตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ยังได้เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนับเป็นจุดยืนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ต้องร่วมกันทำงานหนัก จริงจัง และต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ตกค้าง และคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยวและถูกบังคับข่มขืนทรมานจิตใจ

โดยที่ผ่านมาการปราบปรามและจับกุมในคดีค้ามนุษย์ ลดลงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง แต่พบว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การคัดแยกเพื่อค้นหาผู้เสียหายบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ ยังไม่ได้มาตรฐานและยังพบปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งปล่อยปละละเลยทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มรับผิดชอบกำกับดูแลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564