โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ภูดิท อินสุวรรณ์

ส.ส.พปชร.พิจิตร ร่วมงานเพิ่มทักษะอาชีพดีพร้อม ยกระดับงานสร้างอาชีพให้ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.พิจิตร ร่วมงานเพิ่มทักษะอาชีพดีพร้อม ยกระดับงานสร้างอาชีพให้ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ พปชร.จ.พิจิตร” ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับคล้อ ตำบลเขาทราย ตำบลเขาเจ็ดลูก และตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรืออาชีพดีพร้อม ประจำปี 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดค่าครองชีพให้กับครอบครัว รวมถึงสามารถสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรลดรายจ่าย ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน และการทำสบู่เหลว 2.หลักสูตรเพิ่มรายได้ ได้แก่ การทำเหรียญโปรยทาน และการสกรีนกระเป๋าผ้า โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ วัดทับค้อ อำเภอทับค้อ จังหวัดพิจิตร

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 กันยายน 2565

“ส.ส. ภูดิท” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน จ.พิจิตร มอบทุน-ของขวัญสนับสนุน

,

“ส.ส. ภูดิท” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน จ.พิจิตร มอบทุน-ของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รร.วังหว้า

นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษา ร่วมจับฉลากของรางวัล และรับชมกิจกรรมจากเด็กๆ โดยมี คุณสุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก นายชะลอ คาบขำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.วังหลุม คณะครูและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับภายใต้บรรยากาศอย่างสนุกสนาน ณ โรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

“การเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กได้มีเวทีแสดงออก ควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ เพราะเด็กไทยในวันนี้เป็นอนาคตของชาติ”

ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดวังหว้า ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โดยนำขนมขบเคี้ยวมามอบให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมรับชมการแสดงจากเด็กที่เตรียมมาต้อนรับ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายสุริยา นาหลุ่ม ผู้ช่วย ส.ส. ทีมงานดงเจริญ และกำนานวิระ วันวินัย เป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับ

#ภูดิทอินสุวรรณ์
#พิจิตร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565

“ส.ส. ภูดิท” มอบถุงปันน้ำใจกลุ่มเปราะบาง จ.พิจิตร เดินสายสวัสดีปีใหม่ประชาชน

,

“ส.ส. ภูดิท” มอบถุงปันน้ำใจกลุ่มเปราะบาง จ.พิจิตร ลงพื้นที่ทับคล้อเดินสายสวัสดีปีใหม่ประชาชน

นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ลงพื้นที่มอบถุงปันน้ำใจและปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2565 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในอนาคต” ให้กับกลุ่มเปราะบางคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ขอขอบคุณ นายกอบต.เขาเจ็ดลูก ผู้นำท้องถิ่น โดยประสานงานกับ อสม.เขาเจ็ดลูก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประสานงานเข้ามาและรอต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องในเบื้องต้น ครับ”

#ภูดิทอินสุวรรณ์
#สสพิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565