โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. กษิดิ์เดช ชุติมันต์

ส.ส.พปชร.กทม. อบรมวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.กทม. อบรมวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พปชร. กทม. เขต 8” จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้กับพี่น้องประชาชน จำนวนรุ่นละ 200 คน ณ การศึกษานอกโรงเรียนวัดสุ่น และวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการหารายได้เสริมเพื่อนำไปช่วยเหลือและจุนเจือครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่และค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นตามสภาวะเงินเฟ้อในปัจุบัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร. กทม. จัดระเบียบทางเท้าสร้างความปลอดภัยการเดินทางให้นักเรียน

,

ส.ส.พปชร. กทม. จัดระเบียบทางเท้าสร้างความปลอดภัยการเดินทางให้นักเรียน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พปชร. กทม.” และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยตลอดเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าว 69 และซอยสังคมสงเคราะห์ 7 , 9 และ 11 อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพฯ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ปกครอง ว่าได้รับผลกระทบจากการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบ เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทางเท้าโดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางไปและกลับโรงเรียน

ทั้งนี้ จาการลงพื้นที่พบว่ามีการจอดรถไม่เป็นระเบียบ เส้นทางมืดและเปลี่ยว ซึ่ง ส.ส.กษิดิ์เดช มีความเห็นว่าควรมีการจัดระเบียบการจอดรถใหม่ และเพิ่มไฟส่องส่องสว่างในซอยดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ทั้งนี้ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาแก้ไขโดยเร่งด่วน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างการกินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2565

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรค

,

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรคลาดพร้าว-วังทองหลาง

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม. เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ส่งทีมงาน “เราแกร่ง” ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และวังทองหลาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ให้บริการในวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และจะทยอยพ่นฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโคววิด-19 ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและวังทองหลาง”

#กษิดิ์เดชชุติมันต์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“ส.ส. กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในชุมชน

,

“ส.ส. กษิดิ์เดช”ส่งทีมงานพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในชุมชน

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทีมงาน ส.ส. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

“อยากขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ให้ช่วยกันจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำต่างๆ ปิดฝาให้มิดชิด เทน้ำทิ้ง หรือจับคว่ำไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งพันธุ์ยุงลาย และขอให้ดูแลตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด” ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนชน เพื่อสำรวจรับฟังปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางและดำเนินการแก้ไข เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

#กษิดิ์เดชชุติมันต์
#สสกรุงเทพ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

ไม่ทิ้งปชช. “ส.ส. กษิดิ์เดช” ลุยพื้นที่รับฟังความเดือดร้อน บรรเทาทุกข์ ปชช.

,

ไม่ทิ้งปชช. “ส.ส. กษิดิ์เดช” ลุยพื้นที่รับฟังความเดือดร้อน

ประสานหน่วยงานร่วมแก้ไขมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ ปชช.

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 8 ลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยทีมงาน ส.ส. ลงพื้นที่พบปะร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมหมู่บ้านชนราณี และชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ พปชร. ที่ต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ทุกรอยยิ้มมีค่าสำหรับเรา ขอให้ทุกๆ ท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564