โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในชุมชน

“ส.ส. กษิดิ์เดช”ส่งทีมงานพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในชุมชน

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทีมงาน ส.ส. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

“อยากขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ให้ช่วยกันจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำต่างๆ ปิดฝาให้มิดชิด เทน้ำทิ้ง หรือจับคว่ำไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งพันธุ์ยุงลาย และขอให้ดูแลตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด” ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนชน เพื่อสำรวจรับฟังปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางและดำเนินการแก้ไข เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

#กษิดิ์เดชชุติมันต์
#สสกรุงเทพ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

" ,