โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผู้เขียน: pprpadmin

รมช.อธิรัฐ เร่งช่วยเหลือปชช.น้ำท่วม 14 อำเภอ ประสานหน่วยงานระบายน้ำ

,

“รมช.อธิรัฐ”เร่งช่วยเหลือปชช.น้ำท่วม 14 อำเภอ ประสานหน่วยงานระบายน้ำออกจากพื้นที่

“รมช. อธิรัฐ” ห่วงใยพี่น้องประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโคราช 14 อำเภอ ประสานจังหวัดและท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมรับมือกรณีเกิดสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน พื้นที่การเกษตรเสียหายได้แก่ อำเภอบัวใหญ่ คง สีดา บัวลาย พิมาย ชุมพวง โนนแดง โชคชัย หนองบุญมาก ปักธงชัย ลำทะเมนชัย โนนไทย เมืองนครราชสีมา สูงเนิน ด่านขุนทด และอำเภอปากช่อง รวม 14 อำเภอ 74 ตำบล 536 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,693 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 92,897 ไร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ

1. เร่งรัดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจพื้นที่ในจุดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
2. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกครัวเรือน
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน การทำความสะอาดร่องน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ฯลฯ เพื่อบรรเทาสถานการณ์

จากสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณแม่น้ำ ลำน้ำสายหลัก และสาขาในพื้นที่

เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เลี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งให้ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากได้ทันท่วงที

#พรรคพลังประชารัฐ #พปชร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2565

ส.ส. ปริญญา ส่งเสริม ปชช.ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

,

ส่งเสริมปชช.ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
“ส.ส.ปริญญา ฤกษ์หร่าย พปชร. จ.กำแพงเพชร” ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวังหามแหสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม หมู่ 8 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

#ปริญญาฤกษ์หร่าย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2565

พล.อ.ประวิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

,

“พล.อ.ประวิตร” ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

ชวนเที่ยวเมืองเก่า 12 แห่ง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พล.อ.ประวิตร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้สามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และผลักดันให้เมืองเก่าสงขลามุ่งสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์อย่างสากล รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้ครบถ้วนทั้ง 36 เมือง จากที่ดำเนินการไปแล้ว 24 เมือง และให้ดำเนินการในอีก 12 เมือง อย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย เมืองเก่ากำแพงเพชร ตะกั่วป่า เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลาง ปี 2566 ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน ไปสู่การบริหารจัดการเมืองเก่าที่สำคัญในระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน และประชาชน อันจะเป็นการรักษาเมืองเก่าให้คงคุณค่าพร้อมไปกับการพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ทั้ง 36 เมือง ให้มีสัดส่วนของภาคส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมและสมดุล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย”

,

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” มอบหมาย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ เปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ของ อบต.สามเรือน จ.สุโขทัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ยังได้พบปะและให้กำลังใจนักฟุตบอล โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ในสังกัด อบจ.สุโขทัย ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง

,

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน
อำนวยความสะดวก-ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง
“ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน บริเวณหมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ที่กระทบต่อการสัญจร เกรงอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทีมงานผู้ช่วย ส.ส. นำข้อมูลเข้าพบผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ล่าสุดทางแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งให้ผู้รับงานจ้างดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 1.ติดตั้งแบริเออร์สีส้ม 2.วางกรวยเพื่อเป็นสัญญาณ 3.ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกและทางร่วม 4.ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง 5.เร่งรัดผู้รับเหมาและโยธาธิการ และผังเมืองเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

#นัทธีถิ่นสาคู
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ เกาะติดความคืบหน้าปรับปรุงเส้นทางสัญจร จ.สมุทรปราการ

,

เกาะติดความคืบหน้าปรับปรุงเส้นทางสัญจร จ.สมุทรปราการ!!!
“ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พปชร. จ.สมุทรปราการ” และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวถนนเลียบคลองสรรพสามิตร (สป.4010) บริเวณสะพานบ้านคลองสวนแยกวัดสาขลา ถึงแยกคลองสวน-บ้านล่าง ขณะนี้มีการปิดการจราจร 1 ฝั่ง สามารถสัญจรได้เพียง 1 เลน

จึงขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจร ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. นิพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !

,

สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !
“ส.ส. นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุธิณี ทองโท นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวชญาฎา ศรีชัย ดีกรีแชมป์มวยหญิงรุ่น 90 ปอนด์ ของสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

“พัชรินทร์” ขอบคุณผลโพลประชาชน ยกนิ้วให้รัฐบาล สอบผ่านบริหารจัดการน้ำ

,

“พัชรินทร์” ขอบคุณผลโพลประชาชน ยกนิ้วให้รัฐบาล สอบผ่านบริหารจัดการน้ำ เชื่อมาถูกทางให้เครดิต “บิ๊กป้อม” ทำหมันภัยแล้ง 2 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณผลโพลประชาชน ของซูเปอร์โพล ที่ชี้ว่าประชาชนยกนิ้วพอใจการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ในเรื่องปัญหาภัยแล้งที่หายไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 88.6 พอใจรัฐบาลต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง ซึ่งมองว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญ และมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบอย่างจริงจังมากขึ้น ร้อยละ 78.1 พอใจการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน ที่ได้ผลทั้งการจัดเก็บ กัก และกระจายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยทำให้ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในปี 2564 – 2565 จากความร่วมมือของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ร้อยละ 75.8 ยังคาดหวังให้รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ให้เสร็จเร็วขึ้น และกระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในทุกพื้นที่ โดยดร.พัชรินทร์ ยืนยันว่ารัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)ให้ความสำคัญ และลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อศึกษา และหาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในแผนงาน ที่จะเดินหน้าให้ครอบคลุมโดยเร็ว ผ่าน 9 มาตรการบริหารจัดการน้ำ เช่น เร่งเก็บกักน้ำในระบบธนาคารน้ำใต้ดิน , จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เป็นต้น

ดร.พัชรินทร์ ย้ำว่า นอกจากตัวชี้วัดในปี 2564 – 2565 ที่ไม่มีพื้นที่ใดถูกประกาศภัยแล้งแล้ว ความพึงพอใจของประชาชน ผ่านผลโพล ก็เป็นเหมือนเสียงสะท้อน ที่ชี้ให้เห็นว่า พล.อ.ประวิตร และรัฐบาล มาถูกทางแล้ว สำหรับการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการจัดสรร และบริหารจัดการน้ำ อย่างครอบคลุม ทั้งในภาคครัวเรือน การเกษตร และอุตสาหกรรม

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. โชติวุฒิ ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี

,

ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น !!!!
“ส.ส. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พปชร. จ.สิงห์บุรี” นำเครื่องวัดความดันแบบพกพาและเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย มอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ขณะลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. สมบัติ ส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างสุขภาพ จ.สระบุรี ประจำปี 2565

,

ส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างสุขภาพข้าราชการตำรวจ จ.สระบุรี!!!
“ส.ส. สมบัติ อำนาคะ พปชร. จ.สระบุรี” สนับสนุนชุดกีฬา จำนวน 42 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธร อ.วังม่วง จ.สระบุรี ไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 โดยมีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 36 ทีม และกีฬาประเภทอื่นๆ อีกหลายชนิด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ส.ส. สัณหพจน์ เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!

,

เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!
“ส.ส. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ในฐานประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบ การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาพิจารณากำหนดโครงสร้างปาล์มน้ำมันทั้งระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการบริหารต้นทุน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างโรงงานปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ส.ส.ภาดาท์ และ กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ ห่วงใยความปลอดภัยชุมชนพญาไท

,

“ส.ส.ภาดาท์”ประสาน กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ เพิ่มแสงสว่างห่วงใยความปลอดภัยชุมชนเขตพญาไท

นางสาวภาดาท์ วรากานนท์ ส.ส.กทม. เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร มอบหมายทีมงานลงพื้นที่ชุมชนมะกอกส่วนหน้า และชุมชนมะกอกกลางสวน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน โดยได้ประสานการไฟฟ้าสามเสน เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างภายในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และมีความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในเวลาค่ำคืน

ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#ภาดาท์วรากานนท์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565