โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

25 พฤศจิกายน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล

25 พฤศจิกายน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

ร่วมแสดงออกด้วยการติดสัญลักษณ์ ‘ริบบิ้นขาว’ สื่อว่า ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทุกรูปแบบจากสถิติประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดกับผู้หญิงและเด็ก ทั้งการถูกทำร้าย ล่อลวง ละเมิด คุกคาม ข่มขืนกระทำชำเรา พบว่ากว่า 80% เกิดจากคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ดังนั้น ปัญหาความรุนแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ของทุกคน

หากพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อหน่วยงานรัฐหรือมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือ เช่น สายด่วน 191 หรือ สายด่วน 1300 ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Citizens Alliance) ช่องทางออนไลน์ FB page : SDG Citizens ประชาชนคนรุ่นเปลี่ยน

ช่องทางพิเศษ! สำหรับพี่น้องชาวบางซื่อ-ดุสิต ที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ต้องการการดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจัง ติดต่อทีมงาน ส.ส.อุ๋ม ธณิกานต์ ได้ที่ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
หรือ โทร.065-694-2245
หรือ Facebook อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

#ยุติความรุนแรงในครอบครัว
#อุ๋มธณิกานต์ใส่ใจความปลอดภัยผู้หญิง
#เรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564

" ,