โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 26 สิงหาคม 2023

“คอซีย์ สส.ปัตตานี”เดินหน้าทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับฟังปัญหาของ ปชช.ก่อนนำเข้าหารือในสภาฯ

,

“คอซีย์ สส.ปัตตานี”เดินหน้าทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับฟังปัญหาของ ปชช.ก่อนนำเข้าหารือในสภาฯ

นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนและกลุ่มเพื่อน”สส.คอซีย์ มามุ”ไ้ด้เชิญผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นอำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ ของพื่น้องประชาชน ตามแนวทางการเป็น สส.ที่มีคุณค่าในสภาผู้แทนราษฎรและปัตตานี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปัตตานีบนหลักการไม่ทอดทิ้งประชาชน

นายคอซีย์ กล่าวต่อว่า การเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรมีภารกิจ และบทบาทในสภาฯในการนำปัญหาเข้าหารือส่วนราชการ การขับเคลื่อนทีมงานในพื้นที่ การจัดแผนงานลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ
ทั้งนี้ การเชิญผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ยังได้สะท้อนการทำงานแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันเพื่อนำข้อมูลปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่นำเสนอต่อสภาเพื่อประสานเร่งรัด ดำเนินการต่อหน่วยงานราชการต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 สิงหาคม 2566

“อามินทร์ มะยูโซ๊ะ”หวั่นภัยพิบัติสร้างผลกระทบที่ดินชายฝั่งพื้นที่ตากใบหาย เสนอหน่วยงานรัฐเร่งศึกษาแผนป้องกันการกัดเซาะลดความเดือดร้อนปชช.

,

“อามินทร์ มะยูโซ๊ะ”หวั่นภัยพิบัติสร้างผลกระทบที่ดินชายฝั่งพื้นที่ตากใบหาย
เสนอหน่วยงานรัฐเร่งศึกษาแผนป้องกันการกัดเซาะลดความเดือดร้อนปชช.

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านปูลาโต๊ะบีซู ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ ที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนว 3 กิโลเมตร ที่ส่งผลให้ที่ดินของชาวบ้านถูกกัดเซาะ จนหายไปปีละ 2 เมตรตลอดแนว ซึ่งเห็นว่าแนวทางการป้องกันยังไม่มีความคืบหน้า และแก้ไขได้ทันท่วงที

“แม้ว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาดำเนินการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านเป็นครั้งที่ 4 และมีแนวโน้มคืบหน้าในแนวทางการแก้ปัญหา แต่ยังติดที่โครงการดังกล่าว ต้องเข้าสู่กระบวนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย ที่ต้องใช้เวลาศึกษาหลายปีในขั้นตอนการทำแผนผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาว เห็นว่าประเด็นดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากไม่เร่งแก้ปัญหา เพราะผลกระทบจากสภาวะภูมิกาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ฤดูกาล และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงในอดีต”

อย่างไรก็ตามในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในพื้นที่ จะพยายามผลักดัน ให้เกิดการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชน ได้รับผลกระทบในเรื่องของที่ดิน และที่ทำกิน สูญหายไปกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งพิจาณาแนวทางในการดำเนินโครงการฯให้กับประชาชนโดยเร็ว โดยเฉพาะการเร่งขั้นตอนการอนุมัติผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

#สส_อามินทร์ #สส_ของคนโกลก_ตากใบ #คำไหนคำนั้น #ผู้รับใช้ประชาชน #พร้อมชนทุกสถานการณ์ #พรรคพลังประชารัฐ #พลังคนรุ่นใหม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 สิงหาคม 2566