โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 24 สิงหาคม 2023

“ชัยมงคล” เป็นปากเสียงแทนชาวสว่างแดนดิน 3 ตำบลไร้ตำรวจเหลียวแล วอนตำรวจเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน พร้อมเสนอปรับปรุงถนนระหว่างอ.เจริญศิลป์ – อ.สว่างแดนดิน

,

“ชัยมงคล” เป็นปากเสียงแทนชาวสว่างแดนดิน 3 ตำบลไร้ตำรวจเหลียวแล
วอนตำรวจเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน พร้อมเสนอปรับปรุงถนนระหว่างอ.เจริญศิลป์ – อ.สว่างแดนดิน

นายชัยมงคล ไชยรบ สส.สกลนคร เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากอำเภอสว่างแดนดินเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีสถานีตำรวจอยู่ 3 สถานี สถานีที่มีปัญหาคือ สถานีภูธร อำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งมีเขตรับผิดชอบอยู่ 12 ตำบลและมีอยู่ประมาณ 3 ตำบล ที่อยู่ติดกับจังหวัดอุดร แต่ไม่มีตำรวจเข้าไปดูแล ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่อย่างผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โดยไม่ได้ร้องเรียนธรรมดา เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับการเอาใจใส่จากตำรวจ จึงได้บริจาคเงินสร้างป้อมตำรวจชุมชน ติดแอร์ให้ด้วย โดยหวังว่าจะมีตำรวจไปดูแล ไปประจำอยู่ที่ป้อม

“ผู้ใหญ่และกำนันได้ไปพบผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เพื่อขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำการที่ป้อม ผ่านมา 4 เดือน ก็ยังไม่มีตำรวจใดๆ ไปประจำการอยู่ มีแต่ตำรวจอาสา ซึ่งเป็นประชาชน
วันนี้ประชาชนชายขอบปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแลจากตำรวจ แต่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นในเมือง แม้ว่าจะชุมชนได้สร้างสถานที่ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแล้วก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือความเท่าเทียม และดูแลทุกข์สุขของประชาชน ข้าราชการตำรวจควรที่จะให้ความเท่าเทียมกับประชาชนในท้องที่ด้วย”นายชัยมงคล กล่าว

นายชัยมงคล กล่าวต่อว่า หน่วยความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถนนสาย 2042 เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอสว่างแดนดิน ที่ประชาชนอำเภอเจริญศิลป์ สามารถที่จะเดินทางเข้าจังหวัด และย่นระยะทางได้ 40 กิโลเมตร แต่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาช่วยไปทำให้ด้วย นอกจากนี้อำเภอสว่างแดนดิน เป็นอำเภอขนาดใหญ่ และมีหลายอำเภอที่จะเข้าอุดรราชธานี และสกลนคร ต้องผ่านอำเภอสว่างแดนดิน และกรมทางหลวงได้ไปสำรวจถนนเลี่ยงเมือง ทั้งทำประชาคมทั้งทำEIA ตั้งแต่ปี 2557 ผ่านมา 9 ปี ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ตนจึงอยากวิงวอนกรมทางหลวง ช่วยไปทำเรื่องนี้ให้ด้วย เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และทำให้คนสว่างแดนดินที่รอคอยมานานได้สมหวังกันสักที

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2566

“คอซีย์ สส.ปัตตานี”วอน อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งวางแนวทางให้กับ ปชช.ได้รับสิทธิการใช้ที่ดินถูกต้องตาม กม.หลังไม่สามารถเข้าพื้นที่ปลูกยางพารา-ทุเรียน ได้

,

“คอซีย์ สส.ปัตตานี”วอน อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งวางแนวทางให้กับ ปชช.ได้รับสิทธิการใช้ที่ดินถูกต้องตาม กม.หลังไม่สามารถเข้าพื้นที่ปลูกยางพารา-ทุเรียน ได้

นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ตนได้มีการประชุมร่วมรับฟังกับผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันในเขตพื้นที่ โดยนายก อบต.ทรายขาว ขอให้เร่งรัดแก้ไขพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และตำบลใกล้เคียง เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน เพราะพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันมีการกำหนดให้เป็นเขตป่าไม้ ก่อนและหลังที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ เพื่อปลูกยางพารา ปลูกทุเรียน และที่อยู่อาศัย

นายคอซีย์ กล่าวต่อว่า ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้ตามเก็บข้อมูลจากประชาชนเพื่อตรวจสอบสถานะสิทธิ์ก็พบว่า ประชาชนบางรายมี สค.1 บางรายก็ได้ทำประโยชน์อย่างยาวนานและเปิดเผย ตนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้ เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังนี้

1.ขอให้แก้ไขปัญหากรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อโค่นยางพารา ต้นทุเรียนที่หมดอายุ เพื่อที่จะเพาะปลูกใหม่ เพราะวันนี้มีการจับกุมประชาชนที่เข้าไปดำเนินการ ทั้งที่ ทุเรียนทรายขาวเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับชาวปัตตานีเป็นอย่างมาก ถ้าปลูกทดแทนไม่ได้ประชาชนก็จะไม่มีรายได้
2.ช่วยเร่งพิจารณาเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อการพัฒนาก่อสร้างถนนไฟฟ้า แหล่งน้ำ ให้กับประชาชน เพราะว่าคำขอตกค้างมานาน การที่ประชาชนได้ใช้สิทธิในเขตดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นการบุกรุก แต่ประชาชนกำลังช่วยสร้างมูลค่าทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปัตตานี จึงขอฝากไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เร่งวางแนวทางให้กับประชาชนได้รับสิทธิการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

นายคอซีย์ กล่าวต่อว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายก อบต.ท่าเรือ เกี่ยวกับปัญหาภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมชลประทาน ซึ่งประกอบด้วยคลองส่งน้ำประตูน้ำในพื้นที่หมู่ที่2 หมู่ที่4 และหมู่ที่ 6 ซึ่งปัจจุบันมีสภาพไม่พร้อมที่ใช้ประโยชน์ ซึ่ง อบต.ท่าเรือ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซม ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 500 ไร่ และยังกระทบต่อการส่งน้ำเค็ม ในช่วงน้ำทะเลหนุน จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2ภ สิงหาคม 2566