โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: สิงหาคม 2023

‘สส.อรรถกร’ ยื่นญัตติด่วนขอสภาฯช่วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเดือดร้อนหนัก หลังมีการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ด้าน รอ.ธรรมนัส เลขาฯพปชร. ร่วมรับฟังข้อเสนอ เร่งแก้ปัญหา ก่อนสภาฯล่มไปต่อไม่ได้ ย้ำพร้อมเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร็วที่สุด

,

‘สส.อรรถกร’ ยื่นญัตติด่วนขอสภาฯช่วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเดือดร้อนหนัก หลังมีการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ด้าน รอ.ธรรมนัส เลขาฯพปชร. ร่วมรับฟังข้อเสนอ เร่งแก้ปัญหา ก่อนสภาฯล่มไปต่อไม่ได้ ย้ำพร้อมเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร็วที่สุด

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ กำลังพิจารณาซึ่งมีญัตติทำนองเดียวกันอีก 11 ญัตติ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำมาพิจารณาพร้อมกัน จึงให้พิจารณารวมเป็น11ฉบับ ทั้งนี้ 1 ในญัตติที่เสรอต่อสภาเป็นของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)

นายอรรถกร ได้กล่าวเสนอญัตติด่วนในที่ประชุมเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เนื่องจากส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อยกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งตนต้องขอขอบคุณประธานสภาที่ท่านกรุณาบรรจุ และเปิดโอกาสให้ตนและเพื่อนสมาชิกได้มีโอกาสนำเสนอญัตติ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง วันนี้พรรคพลังประชารัฐเรามีเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็อยู่กับพวกเราด้วย ซึ่งทราบว่าเมื่อเช้ามีตัวแทนของผู้เลี้ยงกุ้งที่ตั้งความหวังรอการแก้ไขมาร่วมยื่นหนังสือ และพูดคุยถึงปัญหา ราคากุ้งตกต่ำ นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าญัตติของตนนั้นเป็นญัตติที่เร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีเพื่อนสมาชิกที่ร่วมลงชื่อและยื่นญัตตินี้กับตนอีกหลายท่าน

ในขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทั้งขนาดกลางและขนาดย่อย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากราคากุ้งเลี้ยงตกต่ำอย่างรวดเร็ว สาเหตุส่วนหนึ่งที่ราคากุ้งตกต่ำเกิดจากคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโช่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) หรือบอร์ดกุ้งอนุมัติการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียอ้างว่าเกษตรกรไทยมีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร เกิดมาจากราคาน้ำมันเซื้อเพลิงมีราคาสูง และ มีโรคระบาดในกุ้ง ประกอบกับราคาประกันขั้นต่ำที่ห้องเย็นตั้งไว้นั้นเท่ากับราคาตันทุนการผลิตที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้เกษตรกรขายในราคาขาดทุน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สินแม้ราคากุ้งจะถูกกำหนด โดยคณะบริหารจัดการ ห่วงโซ่ การผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์ก็ตาม ราคาของกุ้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงขอให้รัฐบาลช่วยลดภาระของพวกเขา เช่น ค่าอาหาร ค่าปูน ค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรง

นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศผู้นำเข้าอเมริกาญี่ปุ่นหรือประเทศทางยุโรปเริ่มชะลอการนำเข้าใช้กุ้งในสต๊อกของตนเอง นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาตกต่ำอีกประเด็นปัญหาอำนาจในการต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยน้อยมาก เมื่อเช้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีการขายกุ้งจำนวน 2.8 ตันขายหมด ไม่พอแม่ค้ารับซื้ออย่างรวดเร็ว แต่เป็นการขายในราคาที่พี่น้องเกษตรกรไม่ได้กำไร และพ่อค้าแม่ค้า คนกลางไปขายต่อ ทำให้เป็นอีกปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ทั้งนี้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทย ประเทศเดียวเท่านั้น ในตลาดโลกเรามีหลายประเทศที่น่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นเอกวาดอร์ อินเดียเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซีย ที่สามารถผลิตกุ้งได้เป็นจำนวนมาก แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ว่า สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าประเทศไทยทำให้มีความได้เปรียบในการส่งออก

“ข้อเรียกร้องต่างๆของพวกเขาคือ อยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตกุ้งมีราคาลดลง รวมถึงชะลอการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศในทันท่วงทีโดยเฉพาะในช่วงราคากุ้งตกต่ำ และเงินชดเชยของเกษตรกรทุกคนต้องได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นบ่อใหญ่ บ่อกลาง และบอร์ดเล็ก สุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขปัญหาจริงจังในระยะสั้น กลาง ระยะยาว โดยเริ่มต้นตั้งแต่ วันนี้ผมขอเสนอญัตติด้วยความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรให้มีการตั้งกรรมาธิการ แต่เมื่อดูจากระยะเวลา ถ้าเราทำเป็นรายงานส่งต่อให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แก้ไข คงจะเป็นทางออกรวดเร็วที่สุด”นายอรรถกร กล่าว

ต่อมาเมื่อนายอรรถกรเสนอญัตติจบ และกำลังจะ เข้าสู่การอภิปรายของผู้เสนอเหรอญัตติคนถัดไป ปรากฎว่า ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติให้มีการนับองค์ประชุม โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ทำให้สส.พรรคร่วมรัฐบาล พยายามขอร้องให้พรรคก้าวไกลถอนญัตติดังกล่าวออกไป แต่ไม่เป็นผล ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ รอสมาชิกแสดงตนพักใหญ่ แต่สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม จึงทำให้องค์ประชุมไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อได้

จากนั้น นายอรรถกร ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่า วันนี้เพื่อน สส.พร้อมใจที่จะมาร่วมกันอภิปราย เดินหน้าการประชุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยหวังว่า สภาฯจะได้ส่งปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไปให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ตนก็ต้องแสดงความเสียใจจริง ๆ แต่ในการประชุมสภาครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า ตนก็จะเดินหน้าให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาญัตติดังกล่าวต่อ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

“พล.อ.ประวิตร” ร่วมหารือรองประธาน อลป.จีน ยกระดับด้านกีฬา กระชับความสัมพันธ์ ไทย-จีน เพิ่มศักยภาพนักกีฬาไทย

,

“พล.อ.ประวิตร” ร่วมหารือรองประธาน อลป.จีน ยกระดับด้านกีฬา
กระชับความสัมพันธ์ ไทย-จีน เพิ่มศักยภาพนักกีฬาไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้การต้อนรับ นายหวัง รุ่ยเหลียน (Mr.Wang Ruilian) รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และคณะ ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านกีฬา

พล.อ.ประวิตร ได้ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ นายหวัง รุ่ยเหลียน และคณะทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเข้าพบในวันนี้ ซึ่งประเทศไทยกับจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มาอย่างยาวนาน ในทุกระดับ รวมทั้งประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีความรักความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งด้านการค้า วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆรวมถึงด้านการกีฬาด้วย ซึ่งในโอกาสที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 23 ก.ย.- 8 ต.ค.66 โดยมีนักกีฬาของไทยหลายประเภท เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวอวยพรขอให้จีนประสบความสำเร็จ ในการจัดการแข่งขันด้วยดี

นายหวัง รุ่ยเหลียน ได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันนี้ และยืนยันความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้กล่าวเรียนเชิญ พล.อ.ประวิตร และคณะ เพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือความร่วมมือทางด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมการกีฬาของทั้ง 2 ประเทศ ให้มีการพัฒนาร่วมกัน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วย พร้อมกล่าวยินดีต้อนรับ และสนับสนุนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของไทยอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ทั้ง2ฝ่ายได้มอบของที่ระลึกระหว่างกัน ก่อน รองประธาน คณะกรรมการโอลิมปิกฯของจีน พร้อมคณะจะเดินทางกลับ สำหรับ พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯของไทย ต่อเนื่องทันที

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

“จักรัตน์ พั้วช่วย”วอนกรมชลประทาน สร้างฝายกั้นน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นช่วงๆ พร้อม เร่งสร้างถนนเชื่อม 2 อำเภอ ช่วยนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

,

“จักรัตน์ พั้วช่วย”วอนกรมชลประทาน สร้างฝายกั้นน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นช่วงๆ พร้อม เร่งสร้างถนนเชื่อม 2 อำเภอ ช่วยนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขณะนี้ประเทศไทย กำลังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้พื้นที่เขค 2 ประสบปัญหาภัยแล้งหนักมากในช่วงเวลาปกติ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนปกติแล้ว อำเภอหล่มสัก บ้านผมน้ำตรงท่วม 2 รอบแต่ ปีนี้น้ำในแม่น้ำป่าสักยังมีจำนวนน้อยอยู่เลย จึงข้องกรมชลประทานให้สำรวจออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง นะครับ แห่งแรก อ่างเก็บน้ำปากช่องอำเภอปากช่อง ตำบลแหลมสัก 2 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาย ตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสัก 3 อ่างเก็บน้ำตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 4 อ่างเก็บน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาวเพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน

นายจักรัตน์ กล่าวต่อว่า จากแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเห็นได้ว่า แม่น้ำป่าสัก ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ ไหลจากอำเภอเหนือสุดของจังหวัด ก็คืออำเภอหล่มเก่า ไปสู่อำเภอใต้สุดของจังหวัดก็คือ อำเภอศรีเทพ จึงอยากให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายกั้นน้ำในแม่น้ำป่าสักจุดประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นช่วงๆ เพราะว่าแม่น้ำป่าสักมีความลาดชันสูง น้ำจะมาไวและไปไว ถ้ามีฝายเป็นช่วงๆจะช่วยชะลอน้ำไว้ใช้ได้ และช่วยในด้านการเกษตรด้วย โดยได้มีทั้งหมด 4 จุดที่สำคัญ จุดแรกบ้านวังบนเหนือตำบลไพบูลย์อำเภอหล่มสัก จุดที่ 2 ก็คือ ในเขตเทศบาลหล่มสัก จุดที่ 3 บ้านพปุยขอนแก่น ตำบลตาลเดียวอำเภอหล่มสัก และ จุดที่ 4 บ้านวังคลอง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ นายจักรัตน์ยังขอให้กรมทางหลวง สำรวจออกแบบก่อสร้างทางหลวง เชื่อมระหว่าง 2 อำเภอระหว่างอำเภอหล่มสักและอำเภอน้ำหนาว ระหว่างทางหลวงหมายเลข 2343 ตำบลชัยบุณอำเภอหล่มสักกลับทางหลวงหมายเลข 2216 ตำบลหลักด่านอำเภอน้ำหนาว เพราะถ้าทำสำเร็จจะช่วยให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นโดยปัจจุบันทั้งสองอำเภอนี้ เวลาจะเดินทางไปหากันจะต้องขับอ้อมไปที่จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

“สัมพันธ์”แนะ ด่านศุลกากรชายแดนใต้ ควรเป็นบริการสต็อปเซอร์วิสให้จบในที่เดียว พร้อมวอน หน่วยงานรัฐ เร่งทำไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวง

,

“สัมพันธ์”แนะ ด่านศุลกากรชายแดนใต้ ควรเป็นบริการสต็อปเซอร์วิสให้จบในที่เดียว พร้อมวอน หน่วยงานรัฐ เร่งทำไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวง

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวตำบลบูกิต อำเภอเจาะโอร้อง จากการสัญจรถนนสายมะโต๊อีร้อง ทางหลวงชนบทที่ 5002 นราธิวาสจากอำเภอเจาะโอร้อง ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรเลียบทางรถไฟช่วย ร่นระยะทางในการเดินทางจากบ้านบูกิต อำเภอศูนย์ละปาดี ระยะทางกว่าหลาย 10 กิโลเมตร แต่ในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องของเส้นทางที่แคบ ถูกตัดขาด และชำรุดเสียหาย

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ในบริเวณคลองไอร์บอง เกิดปัญหาขาดไฟฟ้าสองสว่าง ซึ่งตอนนี้ทาง อบต.คิดบรรเทาปัญหาของพี่น้องประชาชน แต่ทำได้เพียงทำทางผ่านชั่วคราว โดยการฝังท่อระบายน้ำบริเวณคลองดังกล่าว และส่วนของภาคใต้นั้นมีน้ำท่วมไหลลงมาจาก เทือกเขาสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนจนแทบไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ เนื่องจากยังไม่มีสะพานที่ได้มาตรฐาน ถนนดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของทางหลวงชนบทในการซ่อมแซมก่อสร้างเป็นถนนที อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

“ผมจึงขอเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการสร้างถนนทำไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ตลอดเส้นทางคือทางหลวงชนบทที่ 5002 นราธิวาส ซ่อมแซมสะพานข้ามตัดขาดข้ามไปพร้อมขยายสะพานในบางช่วงให้กว้างขึ้นจากเดิมด้วย”

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของเรื่องด่านศุลกากรอำเภอแว้ง ตำบลบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากด่านศุลกากร ตำบล บูเก๊ะตา มองเห็นได้ว่าเป็นด่านมั่นคงถาวรมีเพียงตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในการตรวจสอบคนเข้าออกระหว่างประเทศ มองดูแล้วเหมือนไม่ใช่ด่านศุลกากร แต่เป็นเพียงเป็นด่านธรรมดา ในขณะเดียวกันฝั่งประเทศมาเลเซียมีด่านศุลกากร มีมาตรฐานและความพร้อม สำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสินค้าต่างๆ ตนได้ไปสำรวจพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวพบว่า ด่านศุลกากร มีอาคารสร้างเป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่ได้มีการเข้าทำการ ใด ๆ ตนได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ได้รับคำตอบว่าด่านศุลกากร ณ เวลานี้เป็นเพียงแค่ด่านธรรมดาในการเข้าออกของชาวบ้าน และสำรวจรถสินค้าทางการเกษตรและบรรทุกอาหารทะเลจะต้องไปตรวจ เนื่องจากทุกอย่างจะอยู่ที่ด่านแล้ว ทำไมไม่ให้บริการสต็อปเซอร์วิสให้จบไปในที่เดียวกัน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

“อัครแสนคีรี” อภิปรายต้นทุนผลิตไฟฟ้า ถามต้นทุนลดลงเท่าปี 64 แล้ว เมื่อไหร่ค่าไฟฟ้าจะลด จี้เปิดสัญญาจัดซื้อ LNG ไทยเสียเปรียบหรือไม่ เทียบจัดซื้ออาวุธ ยังต้องเปิดเผย ตรวจสอบเข้มงวด

,

“อัครแสนคีรี” อภิปรายต้นทุนผลิตไฟฟ้า ถามต้นทุนลดลงเท่าปี 64 แล้ว เมื่อไหร่ค่าไฟฟ้าจะลด จี้เปิดสัญญาจัดซื้อ LNG ไทยเสียเปรียบหรือไม่ เทียบจัดซื้ออาวุธ ยังต้องเปิดเผย ตรวจสอบเข้มงวด

นายอัครแสนคีรี โลห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) อภิปรายถึงการรับทราบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) โดยพบว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย กว่า 55% เป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักและพบว่าต้นทุนก๊าซฯมาจาก 3 แหล่ง คือ อ่าวไทย เมียนมา และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศ
นายอัครแสนคีรี ระบุที่ผ่านมาโครงสร้างการคิดค่าไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ FT ที่จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้สะท้อนต้นทุนทุก 4 เดือน ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่า รัฐบาลปรับค่า FT ขึ้นกว่า 4 รอบ จนทำให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มถึง 30% สวนทางกับรายได้ของประชาชนทั้งประเทศ ที่ขณะนี้กำลังกุมขมับ
ตนจึงมีคำถามว่าเมื่อราคาก๊าซ LNG ปรับลดลงมาแล้ว แต่เหตุใดค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มจาก 3.61 บาทต่อหน่วยเมื่อปี 2564 ไปจนถึง 4.70 บาทต่อหน่วยในปัจจุบันปี 2566 ขณะที่ราคาก๊าซ LNG นั้น ปรับลดลงแทบจะเท่าปี 2564 แล้ว คำถามคือ เมื่อไหร่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณาปรับค่าไฟ ให้ลงเทียบเท่ากับปี 2564
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างบริษัทเอกชน กับกระทรวงพลังงาน ในเรื่องสัมปทานก๊าซอ่าวไทยในแหล่งเอราวัณที่บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจดังกล่าวไม่สามารถเข้าแท่นขุดเจาะได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทำให้การผลิตก๊าซเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าต้องหยุดชงัก และในที่สุดประเทศจึงต้องนำเข้า LNG ในราคาที่แพงขึ้น ดังนั้นเมื่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น รัฐบาลชุดที่แล้วจึงต้องปรับค่า FT ขึ้น ทำให้ค่าไฟขึ้นไปถึง 4.72 บาทต่อหน่วย
นายอัครแสนคีรี ยังระบุถึงกรณี ที่ บอร์ด ปตท. ไฟเขียว ซื้อก๊าซ LNG สหรัฐ 20 ปี พร้อมตั้งคำถามว่า ขนาดการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เรายังมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด ดังนั้นตนจึงอยากฝากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เร่งตรวจสอบหน่วยงานหรือบริษัทใดเป็นผู้จำหน่าย LNG ให้กับบมจ. ปตท. และควรนำสัญญามาเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนและตัวแทนของประชาชนได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างมีเงื่อนไขในการลงนามในสัญญาอย่างไรบ้าง และมีเงื่อนไขพิเศษอื่นใดที่ประชาชนควรทราบหรือไม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

“เพชรภูมิ”ขอกรมทางหลวงชนบท แก้ 2 ปัญหาหลักทั้งการสร้างสะพานและท่อลอดถนนให้ ปชช.พร้อมเร่งทำ โซล่าเซลล์ดูดน้ำ เก็บน้ำช่วงน้ำท่วมไปใช้หน้าแล้ง

,

“เพชรภูมิ”ขอกรมทางหลวงชนบท แก้ 2 ปัญหาหลักทั้งการสร้างสะพานและท่อลอดถนนให้ ปชช.พร้อมเร่งทำ โซล่าเซลล์ดูดน้ำ เก็บน้ำช่วงน้ำท่วมไปใช้หน้าแล้ง

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ของอำเภอโกสัมพี โดยตนได้รับเรื่องร้องเรียนมาจาก ประชาชนในอำเภอโกสัมพีของฟากฝั่งแม่น้ำปิง การจะเดินทางไปยังตัวอำเภอ ไปยังโรงพยาบาลของอำเภอ ไปยังโรงพักของอำเภอ ต้องขับรถไปกว่า 30 กิโลเมตร จึงจะถึงสะพานที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ ตนยังได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนถึงเรื่องท่อลอดถนน เส้นกพ 4022 หนองสระจันทิมา กมที่ 8+976 ท่อมีขนาดสูงเกิน เวลาน้ำมาเกิดการท่วมขัง พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จึงขอฝากกรมทางหลวงชนบท ให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 2 เรื่อง

นายเพชรภูมิ ยังกล่าวถึงปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะอำเภอเมือง อำเภอโกสัมพี อำเภอกระต่าย อำเภอลานกระบือ อยากให้มีการศึกษาระบบน้ำ หนองบัวดำทั้งระบบ ฝ่ายกั้นแม่น้ำปิง ที่กำลังจะสร้างขึ้น ขอฝากกระทรวงเกษตร กรมชลประทาน ช่วยดำเนินการให้พี่น้องประชาชนด้วย

“ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องของอ่างเขาปูน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในช่วงหน้าน้ำ น้ำก็จะท่วมในเขตเทศบาล ช่วงหน้าแล้ง เราก็ไม่เคยนำน้ำส่วนนั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมจึงฝากให้กรมทรัพยากรน้ำ ทำโซล่าเซลล์ดูดน้ำ เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน ใน 4หมู่บน ของตำบลถ้ำกระต่ายทอง”นายเพชรภูมิ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2566

“จำลอง สส.กาฬสินธุ์”หารือหลายปัญหาของชาวบ้าน รอการแก้ไขจากภาครัฐ วอน เร่งดูแลทั้งเรื่อง ถนน และแหล่งน้ำ

,

“จำลอง สส.กาฬสินธุ์”หารือหลายปัญหาของชาวบ้าน รอการแก้ไขจากภาครัฐ วอน เร่งดูแลทั้งเรื่อง ถนน และแหล่งน้ำ

นายจำลอง ภูนวนทา สส.กาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลโค่กเครือ ถึงการใช้ถนนสัญจรไปมาของประชาชน โดยรถมอเตอร์ไซต์ไม่สามารถสัญจรได้ การไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนลำบาก โดยนายก อบต.โค่กเครือ ได้แจ้งกับตนว่า ได้ส่งเรื่องไปที่กรมส่งเสริม แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ถนนสายพระธาตุพนมจำลอง ต้องการขยายและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ให้มีคุณภาพไปมาให้สะดวก สมกับเป็นถนนสัญจรที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว อย่างน้อย ให้มีไหล่ทางถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตนต้องฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนโดยด่วน

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ในเรื่องของแหล่งน้ำได้รับการร้องเรียนจาก นายก อบต.หัวหิน อำเภอห้วยเม็ก เรื่องการก่อสร้างน้ำปะปา เพื่อแก้ปัญหาให้กับราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม และหมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะกอ โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้รับงบประมาณแล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องหนังสือ นสล.หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ให้ประชาชนใช้ เมื่อขออนุมัติก็ช้าได้รับการอนุมัติช้ามาก จึงขอให้หน่วยงานที่ผิดชอบดูแลให้ด้วย

“ผมได้ไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่น่าสงสารมาก คุณภาพน้ำในพื้นที่ขุ่นอย่างมาก ซึ่งไม่น่าเชื่อ ว่าอำเภอนี้อยู่ติดเขื่อนลำปาว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด ผมขอให้กรมชลประทานจัดทำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2566

“สส.ไผ่ ลิกค์”ประกาศ จะทวงเงินฝากของ ปชช.คืนมา หลัง นายก อบต.มีเอี่ยวธนาคารในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนหนักแเสียหายกว่า 200 ล้าน

,

“สส.ไผ่ ลิกค์”ประกาศ จะทวงเงินฝากของ ปชช.คืนมา หลัง นายก อบต.มีเอี่ยวธนาคารในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนหนักแเสียหายกว่า 200 ล้าน

นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากนาย ยุธภูมิ แก้วเข้ม ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ราย โดยมีชาวบ้านจํานวนมากได้นำเงินไปฝากที่ธนาคารหมู่บ้าน ชื่อ ธนาคารนาบัว ธนาคารโคกเนินทอง ธนาคารบ้านน้ำล้อม และธนาคารอื่นๆ อีกหลายธนาคาร แล้วไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ซึ่งทุกธนาคารมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านหนึ่งเป็นประธาน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มมีการฝากเงินกับทางธนาคารมาหลายปี

นายไผ่ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ โดยธนาคารให้เหตุผลว่าไม่มีทั้งๆที่มีการฝากเงินอยู่ตลอด โดยชาวบ้านมีหลักฐานเป็นสมุดบัญชีที่ทางธนาคารออกให้ และมีหลักฐานสลิปการโอนฝากบางส่วนด้วย รวมแล้วมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน กับทางสถานี สภ.นครไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนั้น

“ทันทีที่ผมได้ทราบเรื่องจึงได้ประสานงานไปยัง พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับบัญชาการภาค 6 และท่านให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ผมต้องขอขอบคุณด้วย ซึ่งผมทราบดีว่า เงินเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนนำเอาไปฝากมาจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคน ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนที่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ บางครอบครัวต้องการนำเงินมาใช้ในการเกษตรก็ไม่สามารถทำได้ จนต้องไปหากู้ ทำให้เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อเอาเงินของพี่น้องคืนมาให้ได้”นายไผ่ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2566

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ”ฝาก ก.ท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา หนองบัวแดง กระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่

,

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ”ฝาก ก.ท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา หนองบัวแดง กระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงเรื่องการพัฒนาและบูรณาการพื้นที่บุญประเพณีแห่กระธูปออกพรรษา โดยตนได้รับการเสนอความคิดเห็นจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ สินค้าโอทอปในจังหวัดเขตหนองบัวแดง ที่เตรียมจัดงานบุญประเพณีกระธูปออกพรรษา ปี 2566 ในวันที่ 23 – 28 ต.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำเภอหนองบัวแดง ถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ ตนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอที่ใกล้เคียง และจังหวัดที่ใกล้เคียง เชิญลิ้มรสสัมผัสประเพณีเชิญกระธูป ในครั้งนี้ด้วย

“ดิฉันขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยส่งเสริมรับฟังปัญหา และความต้องการในเรื่องการท่องเที่ยวที่ยังขาดการวิเคราะห์ ขาดการวางแผน และขาดการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และการบูรณาการอย่างจริงจัง ที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่านี้ จึง อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาช่วยกันร่วมพัฒนางานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา แห่งเดียวประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น”น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้นำท้องถิ่นในเรื่องสภาพปัญหาถนนบ้านหนองบัวแดง ก่อนอื่นตนต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้ออกสำรวจถนนที่ได้รับการซ่อมเสร็จแล้ว แต่พอถึงฤดูการส่งออกสินค้าทางเกษตรรถบรรทุกที่มีสินค้าหนักก็มาทำให้ถนนชำรุดทรุดโทรม เสียหายอีก ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนทรุดโทรม เสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ข้างทางก็ไม่มีไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้วที่น้ำตาแห่งการสูญเสียในสภาพถนนสายหนองบัวแดง บ้านโนนนี้ ตนจึงขอวิงวอนและขอความเมตตาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ให้มีการผลักดันงบประมาณ ปรับปรุงหรือสร้างถนนใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และขยายจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทางด้วย”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2566

“พล.อ.ประวิตร” นั่งประธาน กบฉ. ขยายต่อ 3เดือน มุ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมคุมเข้มโรงงานสารประกอบระเบิดเพื่อความปลอดภัยปชช.

,

“พล.อ.ประวิตร” นั่งประธาน กบฉ. ขยายต่อ 3เดือน มุ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมคุมเข้มโรงงานสารประกอบระเบิดเพื่อความปลอดภัยปชช.

เมื่อ 28 ส.ค.66 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) โดยมี รมว.มท และ รมช.กห. ที่ประชุมรับทราบผลการปฎิบัติงานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้วง 20 มิ.ย.66 ถึง 20 ส.ค.66 ซึ่งมีแนวโน้มของสถานการณ์ ที่มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามลำดับ และมีสถิติการก่อเหตุความรุนแรงลดลง สามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มากขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบระเบิด พร้อมเร่งรัดการช่วยเหลือ ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรงงานพลุดอกไม้เพลิงระเบิด ที่ผ่านมาโดยเร็วด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุม กบฉ.ได้เห็นชอบข้อเสนอของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปรับลดพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯมาใช้แทน พร้อมทั้งขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จังหวัดจชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหงโก-ลก ,อ.แว้งและ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง และ อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 20 ก.ย.66 ถึง 19 ธ.ค.66 โดยเป็นการขยายระยะเวลา ครั้งที่ 73 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยให้ สมช.เสนอเรื่องไปยัง ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการฯ หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และกล้าหาญ อย่างน่าภาคภูมิใจ สามารถแก้ปัญหา จชต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมา และมีสถิติการก่อเหตุฯลดลง ตามลำดับ พร้อมทั้งได้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งได้กำชับ สมช.ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหา จชต.ในระดับนโยบาย ที่ต้องขับเคลื่อนให้ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเตรียมรับนโยบายจาก ครม.ชุดใหม่ ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย ต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 สิงหาคม 2566

กลุ่มตัวแทนเกษตรกร เข้าให้กำลังใจ และยื่นหนังสือ ความเดือดร้อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ส่งถึงมือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้เกษตรกินดีอยู่ดี

,

กลุ่มตัวแทนเกษตรกร เข้าให้กำลังใจ และยื่นหนังสือ ความเดือดร้อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ส่งถึงมือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้เกษตรกินดีอยู่ดี

28 ส.ค.2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) สภาอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ,เครือข่ายเกษตร 4 ภาคกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ จังหวัด ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.ขอนแก่น อ. สุไกลโก-ลก จ.นราธิวาส จ.เชียงใหม่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ลำไย กลุ่มผู้ใช้น้ำ คูคลอง จังหวัดพะเยา เดินทางมายื่นหนังสือเกี่ยวกับความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค เป็นตัวแทนเชิญเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในห้องประชุม เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

นายอรรถกร กล่าวว่า เราเข้าใจว่าพี่น้องทุกท่าน เดินทางมาที่นี่ เพื่อที่จะมายื่นหนังสือและแสดงเจตจำนงว่าอยากให้ผู้ใหญ่ของเราทำอะไรบ้าง ซึ่งพวกเราจะเป็นพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล ที่ทำงานแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมฟังเสียงสะท้อนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง รู้ดีว่าประชาชนต้องการอะไร พวกเราก็เลยขอเปลี่ยนใจ เปิดห้องประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ และเชิญพี่ๆมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากพี่น้องภาคเกษตรกรโดยตรง ให้เสียงของพวกเราส่งผ่านไปยังพี่ๆสื่อมวลชน ให้เสียงของพี่ๆดังขึ้นเพื่อจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

จากนั้นนายยศวัจน์ ชัยวัฒนศิริกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ ลุกขึ้นกล่าวว่า หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐได้เข้าร่วมรัฐบาล พวกเราดีใจว่าวันนี้คงจะมีใครสักคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ได้เข้ามาร่วมกำหนดนโยบายกับทางพรรคเพื่อไทย หลังจากนั้นก็ได้ติดตามตลอด พบว่าพวกเราก็ได้ส่งคนถูกแล้ว ที่เป็นลูกชาวนาจากจังหวัดพะเยา เราจึงมาให้กำลังใจท่าน ซึ่งพวกตนก็ดีใจ และมีความคาดหวังอย่างสูง

“เราได้เคยสัมผัสแล้ว พวกเราก็เคยได้รับติดตามผลงานของท่านธรรมนัส เช่นการคืนโฉนด การเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.อ.ประวิตร โดยส่วนตัว พวกเราในฐานะที่เป็นเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของภาคการเกษตร ที่ชื่อว่าสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย พวกเรามีความเดือดร้อนในการทำมาหากิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ เรื่องที่ดินทำกิน พร้อมทั้งเรื่องหนี้สิน และที่ผ่านมาสมัยที่ ร.อ.ธรรมนัสได้เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ พวกเราได้เคยรับการสงเคราะห์ แนะนำ ติดต่อ ประสานงาน ให้ไปช่องทางที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานรัฐจนพวกเราได้รับการแก้ปัญหา” นายยศวัจน์ กล่าว

นายยศวัจน์ กล่าวต่อว่า วันนี้ ร.อ.ธรรมนัส จะได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีใหญ่ พวกเรามีความคาดหวังว่าตลอดระยะเวลา 4 ปีหลังจากนี้ พวกตนคงจะได้มีโอกาสยืนบนขาตัวเองได้ ภายใต้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ได้ติดตาม เรามีความเชื่อมั่น วันนี้อยากให้มีความสามัคคีกันในพรรคที่จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาล ไม่อยากให้ทำลายความหวังของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร โดยพวกตนขอให้กำลังใจ และมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่ผ่านมา แม้จะทำได้อย่างไม่เต็มที่มากนักเนื่องจากเป็นพรรคร่วม แต่ครั้งนี้เราต้องขอแสดงความดีใจ ขอแสดงจุดยืนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเปลี่ยนไปเป็นพรรคอื่นไม่ได้

นายยศวัจน์ ย้ำว่า ทุกวันนี้มีคนบอกว่าเราเป็นกลุ่มจัดตั้ง เราเดินทางมาเอง ข้าวยังไม่ได้กินเลย มาจากภาคใต้ มาจากจังหวัดพะเยา จากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอีกหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดในภาคอีสาน เราจะรอฟังว่ารัฐมนตรีของพวกเรา ที่เรามีความคาดหวัง ภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประวิตร เรามีความเชื่อมั่น และตำแหน่งไม่ควรจะเปลี่ยนจากตรงนี้ไปอีกแล้ว

จากนั้น นายไผ่ กล่าวว่า ตนมาในนาม ร.อ.ธรรมนัส ตอนขับรถเข้ามา ตนเห็นถึงความลำบาก เห็นนั่งอยู่ริมถนน เราเป็นพรรคของประชาชน เราก็เลยคุยกันว่าให้เข้ามานั่งคุยในพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากอยากรู้เหตุผล อยากรับฟัง ตนก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ในคณะเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลมาโดยตลอด

“ผมอยากจะบอกว่าผมเชื่อมั่นว่าคงไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลในส่วนที่คิด และเรื่องนโยบายการเกษตร จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันในทุกพรรค เราบอกเรื่องนโยบายดีๆของทุกภาคส่วน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเรื่องอะไรต่างๆ ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจได้ ในส่วนที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเคยทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องโฉนดที่ดินทำกิน ที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของเรา ทุกอย่างเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องลืมตาอ้าปากได้

นายไผ่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ ร.อ.ธรรมนัส จะได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ ตนก็มั่นใจว่าทุกๆคนที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ อาจจะถูกหั่นนิดหน่อย แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดี อยากให้ทุกคนสบายใจ วันนี้ที่มานั่งคุยกัน ท่านใดอยากจะฝากนโยบายอะไรไว้ ขอให้ฟังได้เลย ตนจะเอาไปนำเสนอ หลังจากนี้ที่เราเคยทำไว้เชื่อว่าถ้าเรามีโอกาส เรามีตำแหน่งที่ได้ขับเคลื่อนก็จะทำงานเต็มที่ ให้ดียิ่งขึ้น

มีรายงานว่า วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรแต่ละจังหวัดรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ส่งตัวแทนไปร่วมยื่นหนังสือแลัให้กำลังใจพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และให้กำลังใจร.อ.ธรรมนัส พรพมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรค เช่นสภาอาชีพเกษตรกร ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานสาขาพรรคจังหวัดเชียงใหม่ และที่ศูนย์ประสานงานร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า จังหวัดพะเยา เป็นต้น

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 สิงหาคม 2566

“ออม อนุรัตน์”นำหินคลุก 5 พ่วงสิบล้อ ช่วยชาวบ้านทำถนนที่เข้าพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน เผย รู้ว่าทุกคนเดือดร้อน จึงต้องทำงานให้เร็วที่สุด

,

“ออม อนุรัตน์”นำหินคลุก 5 พ่วงสิบล้อ ช่วยชาวบ้านทำถนนที่เข้าพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน เผย รู้ว่าทุกคนเดือดร้อน จึงต้องทำงานให้เร็วที่สุด

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ ต.พระธาตุขิงแกง โดยได้มีการประสานงานกับแขวงการทางพะเยา เพื่อขอเศษกากยาง และหินคลุก โดยตนได้บริจาคให้แก่ ลานธรรมพุทธมงคล จำนวน 5 พ่วงสิบล้อ เนื่องจากในช่วงเวลานี้เข้าสู่ฤดูฝน จึงทำให้ถนนที่เข้าพื้นที่การเกษตร ไม่สามารถเข้าออกได้ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านสบถุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ ต้องการหินคลุก เพื่อใส่ถนนในช่วงร่องล้อ ให้ถนนสามารถสัญจรได้ เพราะตนรู้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องทำงานรับใช้ให้เร็วที่สุด

จากนั้น นายอนุรัตน์ ยังได้ลงพื้นที่พบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพารา เพื่อรับเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน และราคายางพาราตกต่ำ รวมถึงปัญหาน้ำมันแพง โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้านได้ยื่นหนังสือขอเครื่องครัวหมู่บ้านเพื่อไว้ใช้ ทั้งนี้ นายอนุรัตน์ได้ร่วมกับชาวบ้านในการเกลี่ยปรับแต่งหินคลุกลงถนน โดยใช้เวลาร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่พี่น้องชาวขิงแกง เป็นเวลาร่วม 3 ชั่วโมงจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ใน อ.เชียงคำต่อ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 27 สิงหาคม 2566