โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน

โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ที่ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีปริมาณการปล่อยน้ำ ในระดับ 1,500 -1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลต่อน้ำท่วมเข้าพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) มีความห่วงใยประชาชน ในผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้มอบหมายให้ สส.พปชร. ในพื้นที่เร่งประสานงานและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมา ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ และ ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร. เขต 3 จังหวัดพิจิตร ได้มีการลงพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมรับฟังข้อมูลและปัญหาของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประสานงานกับหน่วยงาน บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายใต้การดำเนินการ 13 มาตรการ ของแผนการบริหารจัดการน้ำ ของพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ให้กับท่านหัวหน้าพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“ในระยะ 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ ถือเป็นช่วงฤดูมรสุมที่การพยากรณ์และคาดการณ์ว่า จะมีพายุพาดผ่าน อีกหลายลูก ซึ่งจะมีปริมาณฝนมากและมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ได้ อาจสร้างผลกระทบ และเป็นภัยพิบัติต้องมีการเตรียมรับมือ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ดำเนินงานตามมาตรการที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง”

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการแนวทางการประสานงาน เพื่อการอพยพ ประชาชนในกรณี ภาวะฉุกเฉิน หากเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลัน เพื่อช่วยเหลืออพยพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมประสานศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต. )และจังหวัด รวมทั้งได้วางแผนระยะยาว ที่จะเก็บกักปริมาณน้ำที่มีมาก มาใช้ยามช่วงน้ำแล้งด้วย

อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐ ไม่เคยนิ่งนอนใจในการทำงานลงพื้นที่ และติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อรายงานผลไปยังผู้นำชุมชน และชุมชน ให้มีการเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงที่มีพายุเข้าสู่ประเทศไทย และฝนตกหนักติดต่อกัน เห็นได้จากก อิทธิพลพายุ”มู่หลาน” ที่สร้างผลกระทบให้กับบ้านเรือนในหลายพื้นที่ ในภาคเหนือ ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้ลงพื้นที่ และมีการเร่งแผนฟื้นฟู ระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมาใช้ได้ปกติ โดยอาศัยการเบิกจากสำนักงานงบประมาณ ช่วยเหลือเข้าจังหวัดเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับให้สส.พปชร. ในพื้นที่ใกล้เคียง ติดตามความช่วยเหลือในเรื่องการสนับสนุน สิ่งของจำเป็น ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง

โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน โฆษกพปชร.เผยพล.อ.ประวิตรห่วงใยปชช.ช่วงฤดูมรสุม ระดมส.ส.พื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำ 3 เดือน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 สิงหาคม 2565

" ,