โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ตัวแทนพรรคพลัง ประชารัฐร่วมพิธี “วันรัฐธรรมนูญ” ประจำปี 64

ตัวแทนพรรคพลัง ประชารัฐร่วมพิธี “วันรัฐธรรมนูญ” ประจำปี 64
วางพานพุ่มพระบรมรูป ร.7 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 30 บางพลัด-บางกอกน้อย ในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ ในนามพรรคฯ เบื้องหน้าพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภา, เลขาธิการผู้แทนราษฎร, เลขาธิการวุฒิสภา, ข้าราชการ และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ เบื้องหน้าพระรูปต้นแบบฯ

วันรัฐธรรมนูญ ถือเป็นวันสำคัญที่รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน โดยกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ โดยในปีนี้ครบรอบ 89 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

" ,